Menu Content/Inhalt

Zainteresowanie znaczkiem pocztowym na Lubelszczyźnie miało miejsce już u schyłku XIX wieku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się znaczki kasowane. W latach 1906 – 1907 miały miejsce towarzyskie spotkania dorosłych filatelistów na terenie miasta Lublina. W okresie pierwszej wojny światowej zaczyna wprowadzą się dział filatelistyczny do księgarń i antykwariatów.


W 1918 roku po uzyskaniu niepodległości, na polecenie władz centralnych, Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Lublinie unarodowiła z posiadanych zapasów austriackie znaczki dobroczynne przez nadrukowanie na nich „Poczta Polska” i orła polskiego. Ukazanie się tych wydań spowodowało spontaniczny rozwój filatelistyki na Lubelszczyźnie.


W latach międzywojennych wystaw czy pokazów filatelistycznych nie organizowano.


W pierwszych latach odrodzonej Polski Lubelskie Towarzystwo Filatelistów nie mogło się reaktywować z powodu małej liczby zarejestrowanych, pozostałych przy życiu po straszliwej okupacji hitlerowskiej.
Dopiero w 1952 roku w Lublinie odbywa się zebranie organizacyjne Oddziału, a w 1955 roku wyodrębnia się Miejskie Koło w Lublinie.


W tym samym roku z okazji X-lecia PRL, Zarząd organizuje I Wystawę Filatelistyczną w Lublinie.


Innym ciekawym aspektem dla filatelistyki lotniczej na Lubelszczyźnie jest zorganizowanie działalności filatelistów przy Szkole Orląt w 1959 roku. „Filateliści w mundurach”, bo tak z sympatią i uznaniem mówią miłośnicy znaczka pocztowego o swoich kolegach.


Najważniejsze kierunki działalności koła to sprawy szkoleniowe i wystawiennicze.


I Pokaz znaczka pocztowego zorganizowano z okazji XX-lecia OSL im. Jana Krasickiego w dniach 27-28 listopada 1965 roku. Wydano okolicznościową kopertę z odznaka szkoły, stosowane były dwa okolicznościowe kasowniki.


Dla uczczenia „50 rocznicy Rewolucji Październikowej” zorganizowano w dniach 26 listopad – 3 grudzień 1967 roku I Wystawę Filatelistyczną w Dęblińskiej Szkole Orląt. Uroczystości zbiegły się z kolejna promocją młodych kadr lotniczych – obrońców polskiego nieba. Na wystawie prezentowano 27 zbiorów filatelistycznych i 14  filumenistycznych.


Pokazy dotyczą nie tylko wystaw filatelistycznych ale np. imprezy związane z 50 - leciem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku  czy imprezy związane z odsłonięciem pomnika „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”.