Menu Content/Inhalt

V-ty lot dnia 1.VII.58 — szybowiec „Jaskółka” SP-1538 — pilot Roman Sochacki.
Lądowanie w pobliżu Warszawy. Lot wykonany w doskonałych warunkach meteorologicznych.
Odległość 320 km od startu. Stempelki w kolorze czerwonym. Lot ten projektowano w zasadzie na dzień 29.VI.58. Wielka ilość nadanych przesyłek łącznie 1927, z czego 1683 do przewozu V-tym lotem poczty szybowcowej oraz 244 przesyłki przeznaczone do specjalnego lotu szybowca pocztą młodzieżową (różnią się od pozostałych przesyłek odciśniętym w kolorze czerwonym stemplem gumowym z literą „M”, zmusiła organizatorów do przełożenia lotów na dzień 1.VII.1958 r.

Skromny liczbowo komitet organizacyjny wystawy nie był w stanie sprostać przygotowaniu przesyłek do wysyłki, bowiem termin V-go lotu zbiegał się z datą zamknięcia wystawy, co stworzyło trudności nie do pokonania. Fakt ten „upamiętniono” na wszystkich przesyłkach odciskiem stempla gumowego w kolorze zielonym w czterowierszu, o następującej treści: „Projektowany na dzień 29.VI.58 lot szybowca z powodu trudności technicznych przełożony na dzień 1 lipca 1958 r.”
Specjalny lot młodzieżowy poczty szybowcowej odwołano wskutek małej ilości przesyłek.
Przesyłki V-go lotu poczty szybowcowej pilot po wylądowaniu przekazał do urzędu pocztowego w Warszawie, gdzie zostały na stronie adresowej opatrzone datownikiem okrągłym: „Warszawa 33-1.7.58.18 -a-„ i skierowane normalną drogą pocztową do adresata. Wystawa „Filsport 1958” otworzyła dla polskich filatelistów nowe, ciekawe perspektywy filatelistyki problemowej — pocztę szybowcową.

V. LOT POCZTY SZYBOWCOWEJ
SZYBOWIEC- SP-1538 SZD - 8 JASKÓŁKA
PILOT -  Roman Sochacki
M. STARTU- LESZNO WLKP.
M. LĄDOWANIA - WARSZAWA
ODLEGŁOŚĆ - 320 km
SO - / 58 031 / ; 29.6.52 *)
      - / 58 032 /; 28.6.58; 29.6.58
      - / 58 033 /; 26.6.58; 29.6.58
SH / 58 387 / V LOT POCZTY SZYBOWCOWEJ (czerwony)
- / 58 384 / „ JASKÓŁKA ” / SP – 1538 (czerwony)
- / 58 388 / Projektowany na dzień 29.6.58 / lot szybowcowy z powodu trudności / technicznych przełożono na dzień / 1 lipca 1958 (zielony)
DO - WARSZAWA 33 -1.7.58.18 *  a  *
       - WARSZAWA 33 -1.7.58.20  *  a  *
P - Przewieziono 1.683 szt. przesyłek.


KOPERTA I STEMPEL OKOLICZNOŚCIOWY „FILSPORT” z godziną 18

 

2

 

LOT "FILSPORT" NA KARTCE

 

10KOPERTA I STEMPEL OKOLICZNOŚCIOWY KONGRESU OSTiV z godziną 18

 

7

 

KARTKA I STEMPEL OKOLICZNOŚCIOWY KONGRESU OSTiV z godziną 18

 

1

 

LOT "OSTIV" - KOPERTA ORGANIZATORÓW

 

8KOPERTA I STEMPEL OKOLICZNOŚCIOWY MISTRZOSTW z godziną 18

 

3

 

LOT SZYBOWCOWYCH MISTRZOSTW SWIATA  - DATA NADAWCZA 28. 6. 58

 

9

 

KOPERTA I STEMPEL OKOLICZNOŚCIOWY „FILSPORT” z godziną 20

 

4

 

V. LOT POCZTY SZYBOWCOWEJ / LOT MŁODZIEŻOWY
SZYBOWIEC- SP-1538 SZD - 8 JASKÓŁKA
PILOT - Roman Sochacki
M. STARTU - LESZNO WLKP.
M. LĄDOWANIA - WARSZAWA
ODLEGŁOŚĆ - 320 km

SH - M (czerwony) - oznaczenie projektowanego lotu młodzieżowego z pocztą szybowcową.
P - Przewieziono 244 szt. przesyłek z oznaczeniem „M”

 

KOPERTA I STEMPEL OKOLICZNOŚCIOWY MŁODZIEŻOWY

 

5

 

6