Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

SZYBOWCOWA POCZTA SPECJALNA

W dniu 3 września 2022 roku w Lesznie zorganizowana została „Szybowcowa Poczta Specjalna” z okazji70-lecia Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie oraz 10-lecia Towarzystwa Lotniczego Świebodzicach.
 
Organizatorami „Poczty Szybowcowej” była Poczta Polska S.A. we współpracy  ze współorganizatorami: Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie; Koło Polskiego Związku Filatelistów w Świebodzicach - PZF Okręg Wałbrzyski; Stowarzyszenie Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach, Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci we Wrocławiu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu, Urząd Pocztowy nr 1 w Świebodzicach oraz Urząd Pocztowy nr 1 w Lesznie.
 
Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 12 lipca 2022 roku.
 
Do przewozu „Pocztą Szybowcową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 
Łącznie do przewozu szybowcem przygotowano do nadania 431 przesyłek w tym:
                                       krajowych przesyłek poleconych ekonomicznych: 15 szt.,
                                       przesyłek nierejestrowanych: 416 szt. z czego:
                                       przesyłek krajowych było 374 szt., w  tym:
                                       priorytetowych  39 szt.,
                                       ekonomicznych 335 szt.
                                       przesyłek zagranicznych  priorytetowych  było: 42 szt.
Przesyłki zagraniczne nadane między innymi do: Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Łotwy i Szwajcarii
 
Przesyłki do przewozu Pocztą Szybowcową zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania z hasłem: „70 LAT DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW W LESZNIE 03.09.2022 LESZNO 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.
 
Po opracowaniu przesyłek zabezpieczono odsyłkę listową w celu zachowania tajemnicy pocztowej, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu pilotowi motoszybowca Sławomirowi Cieśla.
 
Start motoszybowca z lotniska w Lesznie o nazwie DISTAR UFM-15 LAMBADA-OK.-MUA-79 nastąpił o godzinie 9:55 z załogą w składzie: pilot dr Sławomir Cieśla i drugi pilot prof. Waldemar Ratajczak. 
 
Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, Andrzej Kujawski, Krystyna Staducka oraz pracownicy Poczty Polskiej S.A.: Ewa Kożuchowska i Sławomir Tomków. Podczas odprawy poczty obecni byli również dziennikarze: Dziennika ABC, Telewizji Leszno i Panoramy Leszczyńskiej.
 
Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu motoszybowca o godz. 12:38 na Lądowisku Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach podczas pikniku lotniczego został przekazany przez upoważnionego pilota dr Sławomira Cieśla do najbliższej miejsca lądowania motoszybowca placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy nr 1, 68-160 Świebodzice. Podczas przekazania poczty byli także obecni członkowie zarządu Koła PZF nr 1 w Świebodzicach: prezes Paweł Dziurzyński, skarbnik Tadeusz Gawlicki, przewodniczący komisji rewizyjnej Jerzy Gibek, członek komisji rewizyjnej Stanisław Pawlak.
 
W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem ŚWIEBODZICE1 03.09.2022 i inicjałami AŁ między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: ”PRZETRANSPORTOWANO MOTOSZYBOWCEM DISTAR UFM-15 LAMBADA-OK.-MUA-79 pilot: dr Sławomir Cieśla, co pilot prof. zw. dr hab. Waldemar Ratajczak.”.
 
Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:
1. MójZNACZEK - znak opłaty pocztowej „70 Lat Działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie”. W arkuszu 9-cio znaczkowym umieszczono dwa wzory znaczków sześć znaczków z wieżą Ratusza w Lesznie i trzy znaczki z wizerunkiem balonu i motoszybowca. Znaczek  przygotowany wg projektu Aliny Samolewskiej. 
2. Karnety okolicznościowe zawierające 3 kartki okolicznościowe beznominałowe ( nr 23,24 i 25).  Autorem projektu karnetu jest Lech Woźny. 
3. Karnety okolicznościowe zawierające arkusz wydawniczy MójZNACZEK „70 LAT DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW W LESZNIE”. Autorem projektu karnetu jest Lech Woźny.
4. Pocztowa kartka okolicznościowa bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej nr 25 - wydana w nakładzie 300 sztuk. Projekt kartki przygotowała Alina Samolewska.
DATOWNIK OKOLICZNOŚCIOWY - autorem projektu datownika okolicznościowego ze zmienną datą stosowania jest Lech Woźny, a opracował graficznie Sławomir Tomków. 
 
Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, sekretarz Sławomir Tomków, Andrzej Kujawski i  Krystyna Staducka oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.
 
Dla tej poczty szybowcowej posłużyłem się kartkami wydanymi na okoliczność 50 lat Koła Miejskiego w Lesznie a zawierających w swojej treści loty szybowcowe wykonywane z Leszna w latach 1952 – 2002.
 
1
 
2
 
Druga strona kartki omawiająca działalność PZF w Lesznie
 
3
 
4
 
Przesyłki motoszybowcowe
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12