Menu Content/Inhalt

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych to jedna z najstarszych uczelni lotniczych świata. Jej historia sięga 1925 roku, kiedy w Grudziądzu powstała Oficerska Szkoła Lotnictwa. Dwa lata później Szkołę Orląt przeniesiono do Dęblina. Ze szkołą związani byli m.in. wybitni piloci XX-lecia międzywojennego Franciszek Żwirko i Jerzy Bajan.


Po wojnie, w nowych warunkach, uczelnia reaktywowała działalność wiosną 1945 roku jako Wojskowa Szkoła Pilotów w Dęblinie, a w 1994 roku nastąpiła kolejna reorganizacja i obecnie uczelnia nosi nazwę Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (WSOSP).


W kolejnych latach przekształcenia w strukturze wojska, zmiany w systemie kształcenia czy wstąpienie Polski do NAT były kolejnymi wyzwaniami dla "Szkoły Orląt". Jednym z większych było zdobycie tytułu "akademii" i zmiana nazwy na „Lotnicza Akademia Wojskowa”.


Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie to jeden z nielicznych ośrodków w Europie, który kształci kadrę lotniczą w tak wielu specjalizacjach. Akademia jest otwarta także dla cywilów, a studenci mają dostęp do bogatej floty samolotów.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

9

 

8

 

10

 

16

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15