Menu Content/Inhalt

Lubelszczyzna odegrała ważną rolę w tworzeniu się Polskiego Lotnictwa. Lubelszczyzna jest regionem trwale i od bardzo dawna związanym z wszelkiego rodzaju działalnością lotniczą. W lubelskim regionie były lub są zlokalizowane tak rozmaite rodzaje aktywności lotniczej, jak przemysł lotniczy, lotnictwo wojskowe, w tym szkolenie kadr dla lotnictwa, a także szkolnictwo cywilne połączone ze sportową działalnością lotniczą. Lubelszczyzna może się również pochwalić wybitnymi postaciami lotniczej historii Polski.


Lotnictwo lubelskie było i jest ważnym elementem lotniczego szkolnictwa. Ma duże tradycje w sporcie lotniczym. Jest największym producentem śmigłowców w Europie.


Filatelistyka też odgrywa ważną rolę jak widać poniżej.

 

1

 

2

 

26

 

27

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

24

 

21

 

25

 

22

 

23