Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

AMERYKAŃSKA EDYCJA „MODERN GORDON-BENNETT BALON RACE”

Idea rozgrywania zawodów o puchar im J. Gordon Bennetta odżyła po 40 latach w Stanach Zjednoczonych. Polska na której spoczywał obowiązek organizacji zawodów które odwołano na skutek wojny, tego tematu nie podejmowała. Już wprawdzie sport balonowy zaczął się w Polsce od roku 1958 jakoś rozwijać, na stanie w Aeroklubach były balony, ale na przeszkodzie dalej stały nieprzychylne takim zawodom „wschodnie” wiatry.

Amerykanie w roku 1979 podjęli się organizacji zawodów balonowych pod starą nazwą „GORDON BENNETT” zmieniając regulamin zawodów i tym samym popadając w konflikt z FAI, który trwał przez wiele lat. Amerykańska edycja zawodów dopuszczała bowiem do startu balony gazowe, jednak zawody były rozgrywane niezgodnie z regulaminem ustanowionym przez Gordon Bennetta. Zaczął się okres rozgrywania zawodów w USA które nie posiadają numeracji nawiązującej do już rozegranych zawodów. Późniejsze różne konferencje, uzgodnienia pomiędzy FAI i działaczami z USA zaowocowały kontynuacją zawodów „regulaminowych”, ale jeszcze przez parę lat odbywały się dwie edycje zawodów.

Od roku 1983 pod patronatem FAI rozpoczęto kontynuację przerwanych przez wojnę zawodów, przy zachowaniu ciągłości ich numeracji.

W tej części artykułu zostanie omówiona amerykańska edycja zawodów i nasze polskie uczestnictwo w tych zawodach.

Pierwsze zawody na terenie USA rozegrano 26 maja 1979 roku. Na starcie w Long Beach w Kalifornii są załogi z dziewięciu państw startujące na 17 balonach. Wśród nich jest również załoga polska w składzie Stefan Makne i Gromosław Czempiński która startowała na balonie SP-BZM ,,POLONEZ II”. Załoga nasza zajęła 16 miejsce. Przewiezione przez niektóre załogi przesyłki pocztowe stemplowano dodatkowym stempelkiem odbijanym w kolorze czarnym, zielonym lub czerwonym. Z okazji zawodów nie stosowano okolicznościowego stempla pocztowego.

Nasza załoga stosowała na przesyłkach pamiątkowych dodatkowy stempel okrągły oraz dwa podłużne o treści: GORDON BENNETT oraz  BALON „POLONEZ” którymi stemplowano przesyłki pocztowe. Z okazji zawodów stosowano również nalepki balonowe. Szereg przesyłek pamiątkowych przygotowano we współpracy z Polish Philatelic and Numismatic Society w Los Angeles. Nasza załoga reklamowała w tych zawodach samochód FSO ,,Polonez” używając do tego celu widokówek przedstawiających ten samochód. FSO które sponsorowało budowę balonu i wyjazd ekipy do USA. Polskie przesyłki są spotykane z datami 29 i 30 maja 1979 r.

Opis zawodów a także przesyłki przewiezione w czasie trwania  pierwszych zawodów na terenie USA opisałem i pokazałem w rozdziale „Ciekawostki” w menu witryny na stronie 10.

Następne zawody rozegrano 26 kwietnia 1980 roku w Fountain Valley w Kalifornii. Był to rok w którym rozgrywano Igrzyska XXII Letniej Olimpiady w Moskwie. Na starcie do zawodów balonowych nie stanęli zawodnicy polscy. Była to sprawa polityczna związana z bojkotem przez USA olimpiady w Moskwie. Jednak na starcie stanęło dwanaście załóg reprezentujących sześć państw. Organizatorzy przygotowali specjalne koperty dla „poczty balonowej”. Znane są przesyłki przewiezione przez załogi balonów USA  i Szwajcarii.

clip

clip 2

 W roku 1981 przystąpiono w USA do rozegrania jubileuszowych zawodów balonowych o puchar im. J.Gordon Bennetta. Na starcie do zawodów 25 kwietnia w Fountain Valley stanęły załogi pięciu państw startujące na jedenastu balonach. Zabrakło jednak załogi polskiej. Znane są przesyłki balonowe przewiezione przez załogi USA i Szwajcarii.

clip 3

clip 4

clip 5

clip 6

1982 - następne zawody w Fountain Valley w Kalifornii. Na starcie stanęły załogi 4 państw na ośmiu balonach. Nie zgłoszono do zawodów załogi polskiej. Stosowano stempel okolicznościowy oraz okolicznościową kopertę wydaną z okazji zawodów.

Znane są przesyłki przewiezione przez niektóre załogi balonowe.

Z każdych zresztą zawodów było 80-100% załóg co wiozły pocztę. Wystarczy spojrzeć na zachodnie biuletyny czy strony internetowe. W niektórych numerach można znaleźć zdjęcia odznak balonowych, poczty balonowej, porcelany, zdjęć itp. Tam się bawią tym sportem. Zawsze jedynie gdzie by to nie było nasi zawodnicy odstają od reszty

clip 7