Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyszła niedziela, oczekiwany lot balonu z pocztą balonową. Kierownik Sportowy dopuszcza balony do startu. Balon pocztowy bierze również udział w zawodach. I jak przed każdymi zawodami – odprawa o godzinie 6:00 na lotnisku w Chrcynne, a wcześniej sprawdzanie pogody, wyznaczanie trasy zawodów.

 

Image

 

Image

 

Image 

Regulamin „Poczty Balonowej” organizowanej z okazji Festiwalu Wiatru w Legionowie:


1.Organizatorami „Poczty Balonowej” są:
* Poczta Polska Centrum Poczty Oddział Regionalny w Warszawie,
* Poczta Polska Centrum Poczty Oddział Rejonowy Warszawa Wschód,
* Prezydent Miasta Legionowa,
* Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.


2. „Poczta Balonowa” zorganizowana będzie w dniu 31 maja 2009r. Przewóz przesyłek balonem odbędzie się na terenie województwa mazowieckiego. Start balonu nastąpi z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.


3. Do przewozu „Pocztą Balonową” zostaną dopuszczone ekonomiczne i priorytetowe listy krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i rejestrowane oraz kartki pocztowe, opłacone zgodnie z obowiązującym cennikiem za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.


4. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Balonową” odpowiednio zaadresowane, oznaczone i opłacone należy przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 29 maja 2009r. na adres:
UP Legionowo 5, ul. Zegrzyńska 17, 05-119 LEGIONOWO
z dopiskiem na kopercie „Poczta Balonowa”.
Ponadto przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Balonową” będzie można wrzucić do specjalnie ustawionej skrzynki pocztowej na stoisku zorganizowanym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniu 30.05.2009r.


5. Przesyłki po ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym z hasłem „Od Legionów do Legionowa 90. rocznica nadania miastu nazwy Legionowo” oraz ewentualnym naklejeniu nalepki polecenia, Urząd Pocztowy Legionowo 5 wyda upoważnionemu członkowi załogi balonu. Przedmiotowe przesyłki zostaną ostemplowane również pieczątką kauczukową z napisem: „Przewieziono balonem w dniu 31.05.2009”.


6. Przesyłki po przewiezieniu „Pocztą Balonową” zostaną przekazane przez załogę balonu do Urzędu Pocztowego znajdującego się najbliżej miejsca lądowania, a następnie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym i przesłane do doręczenia adresatom, zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.;


7. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek „Pocztą Balonową” odpowiadają organizatorzy.


8. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych dnia 19.05.2009.

Kierownik Wydziału
Usług Filatelistycznych
Joanna Nowicka

W regulaminie podano, iż start nastąpi z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ale warunki pogodowe i kierunek wiatru był niekorzystny dla bezpiecznego startu balonów i został on przeniesiony w inne miejsce.

I zgodnie z założeniami regulaminu taka skrzynka pocztowa została wystawiona na stoisku Poczty Polskiej.

 

Image

 

Image 

 

Image

 

Image