Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

Gdyby zastosowano inny sposób nacinania pomiędzy nalepką a przywieszką (sposób nie ciągły) niżej prezentowane przesyłki można by opisać w sposób następujący:
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0821 w układzie pionowym nalepka-przywieszka.
 
0821
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0823 w układzie pionowym przywieszka-nalepka.
 
0823
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0835 w układzie pionowym nalepka-przywieszka.
 
0835
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0836 w układzie pionowym przywieszka-nalepka.
 
0836
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0834 w układzie pionowym nalepka-przywieszka.
 
0834
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0822 w układzie pionowym przywieszka-nalepka.
 
0822
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0826 w układzie poziomym nalepka-przywieszka.
 
0822
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0825 w układzie poziomym przywieszka-nalepka.
 
0825
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0824 w układzie poziomym nalepka-przywieszka.
 
0824
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0827 w układzie poziomym przywieszka-nalepka.
 
0827
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0828 w układzie poziomym nalepka-przywieszka.
 
0828
 
Koperta ekonomiczna zwykła 0832 w układzie poziomym przywieszka-nalepka.
 
0832
 
Koperta priorytetowa polecona 0735 przewieziona balonem z pełnym arkusikiem na kopercie.
 

0735