Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

Wszystko przebiegło sprawnie przy udziale i pomocy licznego grona członków Stowarzyszenia Klubu Balonowego Białystok, którzy rutynowo zorganizowali i przeprowadzili  lot. Szczęśliwe lądowanie zawsze raduje oczy i serce.

Image 

Image

Po wylądowaniu aerostatu przesyłki lotnicze zostały dostarczone do Urzędu Pocztowego w Tykocinie, gdzie przystąpiono do opracowania walorów filatelistycznych. Każda przesyłka otrzymała stempel okolicznościowy, numer kolejny, stempel graficzny „Przewieziono Balonem SP – BZA” oraz stempel odbiorczy Poczty w Tykocinie.


Przesyłki otrzymały następujące stemple odbiorcze:

TYKOCIN  26 07 09 21    AG

TYKOCIN  26 07 09 21    AH

TYKOCIN  26 07 09 22    AG
TYKOCIN  26 07 09 23    AH


Praca przebiegała bardzo profesjonalnie przy udziale ekipy jadącej za balonem i pomocy pracowników miejscowego urzędu Pań Zofii Czyżewskiej oraz Katarzyny Backiel. Przygotowanie walorów poczty balonowej  została zakończona około północy. Podsumowaniem tego ciekawego przedsięwzięcia było rozesłanie następnego dnia przesyłek do adresatów.


W sumie przewieziono 996 sztuk przesyłek w tym:
1.    zagraniczne zwykłe
      -   ekonomiczne 196 sztuk;
      -   priorytetowe    87 sztuk;
2.    zagraniczne polecone
      -   ekonomiczne 4 sztuki;
      -   priorytetowe  2 sztuki;
3.    krajowe zwykłe
     -    ekonomiczne 414 sztuk;
     -    priorytetowe 149 sztuk;
4.    krajowe polecone
     -    ekonomiczne 90 sztuk;
     -    priorytetowe  54 sztuki;

Image

Przesyłka balonowa polecona ekonomiczna 0734 z godziną „19” na stemplu nadawczym oraz wyróżnikiem „AH” i godziną „23” na stemplu odbiorczym.

0734

Przesyłka balonowa polecona priorytetowa 0738

0738

Przesyłka balonowa ekonomiczna priorytetowa 0830 z nalepką.

0830

Przesyłka balonowa ekonomiczna priorytetowa 0837 z inną nalepką.

0837

Kartka pocztowa ekonomiczna zwykła 0820 wydana z okazji kongresu esperanto.

0820

Kartka pocztowa ekonomiczna priorytetowa 0831 wydana z okazji kongresu esperanto

0831

Koperta polecona priorytetowa 211 wydana z okazji kongresu esperanto z nalepką.

211

Koperta ekonomiczna priorytetowa 212 wydana z okazji kongresu esperanto.

212 

Koperta ekonomiczna zwykła 0939 przewieziona balonem, z godziną „16” na stemplu nadawczym, wyróżnikiem „AH” i godziną „21” na stemplu odbiorczym. Czujne oko Pani Czeczkowskiej stemplującej przesyłki dostrzegło, iż na kopercie naklejono przywieszkę i nie została ona ostemplowana.

0939

Koperta ekonomiczna zwykła 0795 przewieziona balonem, z godziną „18” na stemplu nadawczym, wyróżnikiem „AG” i godziną „22” na stemplu odbiorczym.

0795