Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

Do końca nie było wiadomo czy balon pocztowy Stowarzyszenia Klubu Balonowego Białystok o znakach rejestracyjnych SP - BAZ wykona ważny planowany lot w niedzielę. Przelotne opady deszczu przy silnym zachmurzeniu kłębiastym oraz silny wiatr spowodowały odwołanie pokazów balonowych dla gości kongresu. Trudna burzowa sytuacja meteorologiczna zmusiła baloniarzy i organizatorów do początkowego odwołania planowanego na 18.00 startu balonu z pocztą.


Dopiero później, w wyniku poprawy pogody, członkowie Stowarzyszenia Klubu Balonowego Białystok pod kierunkiem Prezes Marzeny Zubrzyckiej podjęli  decyzję o starcie balonu i regulaminowe przewiezienie przesyłek drogą lotniczą w danym dniu.


Balon SP-BAZ "BIAŁYSTOK" startował na Krywlanach o godz. 20.09, pilot Bazyli Dawidziuk po 14 minutach lotu wylądował w miejscowości Stanisławowo. Niestety tego dnia była zła aura dla balonowych lotów, planowany był wspólny start balonów (w tym balonu SP-BAZ) uczestniczących w III Międzynarodowych Balonowych Mistrzostwach Podlasia organizowanych z okazji Światowego Kongresu Esperanto w Białymstoku z terenu Politechniki Białostockiej ok. godz.19.00, gdzie zebrani esperantyści mogliby zobaczyć i sfotografować odlatujący balon z ich przesyłkami. Ale cóż chmury burzowe nadciągające z północy spowodowały, że kierownik sportowy odwołał start zawodników, a pilot Bazyli Dawidziuk zdecydował się na start, ale z terenu Krywlan, gdyż tam lot był bardziej bezpieczny i w razie szybkiego lądowania nie było za wiele urbanistycznych przeszkód.

Image 

Image 

Image 

Image

Image

Image

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image

Image