Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

Dla przesyłek poczty balonowej Poczta Polska stosowała datownik z wymienną datą i godziną:

1a) Białystok 1 26.07.09 15 / 150. rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa / 1859 – 1947

1b) Białystok 1 26.07.09 16 / 150. rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa / 1859 – 1947

1c) Białystok 1 26.07.09 17 / 150. rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa / 1859 – 1947

1d) Białystok 1 26.07.09 18 / 150. rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa / 1859 – 1947

1e) Białystok 1 26.07.09 19 / 150. rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa / 1859 – 1947

2. Przewieziono balonem / SP-BAZ

oraz okolicznościowy znak polecenia (erka) wydana z okazji kongresu.

Okazałe nalepki, nieodzowny element każdej Poczty Balonowej zaprojektowała Pani Wioletta Roszkowska. Arkusik nalepek (2 typy) i „obrazków” (2 typy) drukowane na papierze samolepnym oddzielone od siebie przez nacinanie ciągłe. Okazało się, że druk 200 sztuk arkusików, nie wystarczył na pokrycie zapotrzebowania filatelistów i wobec powyższego dodrukowano jeszcze 400 sztuk arkusików  (nakład II), ale już o zmienionych kolorach w dolnym rzędzie nalepek i zmienionej wielkości napisów na marginesach arkusika.

Arkusik nakładu I.

Arkusik

Dodruk arkusików - nakład II.

Dodatkowy nakład

Różnice występujące pomiędzy arkusikami nakładu I i II:
Nakład  I – arkusik o wymiarach 99,2 x 132 mm , na papierze samolepnym;
Nakład  II – arkusik o wymiarach  105 x 140 mm, na papierze samolepnym;


Margines górny:

Margines górny

Litery napisu na marginesie górnym w nakładzie II są cieńsze niż w nakładzie I;
Kolor niebieski na arkusikach nakładu II jest bardziej liliowy niż w arkusikach nakładu I;


Margines dolny:

margines dolny

Nalepki rzędu dolnego posiadają napis „Balona pośto” w kolorze szarym. Również gwiazda i napisy wokół niej na dolnej nalepce występują w kolorze szarym.

Margines  lewy:

Margines lewy

Oprócz wspomnianych różnic kolorystycznych, występuje różnica w wielkości napisu na marginesie lewym.

Margines  prawy:

Margines prawy

Oprócz wspomnianych różnic kolorystycznych, występuje różnica w wielkości napisu na marginesie prawym.

Muszę odnieść się do arkusika, gdyż wynikają tu dwie sprawy:


1.stemplować czy nie stemplować?
2.układ nalepka-przywieszka;


Nalepka współpocztowa jest pewnego rodzaju znakiem fiskalnym i jako taka winna być po nalepieniu skasowana odpowiednim stemplem. Od 1996 r. (chyba się nie mylę), po wprowadzeniu denominacji, Poczta Polska  zrezygnowała przy zatwierdzaniu regulaminów poczt specjalnych, z zapisu, że przesyłki takie są przesyłkami ekspresowymi i wprowadziła wybór: przesyłki mogą mieć nalepki lub nie. Z tą chwilą gdy w regulaminie poczty figuruje taki zapis - nalepka jest wydawnictwem okolicznościowym - nie posiada statusu nalepki współpocztowej i jako "Reklamowa" nie musi być stemplowana. Istnieje również problem stemplowania nalepek wydrukowanych na błyszczącej folii samolepnej. Takie stemple na folii można łatwo po latach rozmazać. Także jest to indywidualna sprawa każdego aerofilatelisty.


Odnośnie nalepek zaistniał również nowy problem: nalepka-przywieszka. Zgodnie z zapisem w Encyklopedii Filatelistyki, przywieszka jest połączona na stałe z nalepką (może być oddzielona perforacją lub przerywanym nacinaniem). To co zrobiono w Białymstoku wyeliminowało z arkusików nalepek pojęcie nalepka-przywieszka. Oddzielając nalepki z arkusika i później przywieszki można je dolepiać przy nalepce z jej każdego boku.


Zgodnie z zapisem  hasła  „przywieszka”  ujętym w „Encyklopedii Filatelistyki” określone  przez  Organizatorów  „poczty  balonowej” przywieszki nie mogą być zakwalifikowane jako takie ponieważ są oddzielone od  nalepek przez nacięcie ciągłe papieru samolepnego.


Kongresowa Poczta Balonowa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Była to gratka dla filatelistów, którzy już od miesiąca z całej Europy nadsyłali zamówienia do stoiska filatelistycznego na Poczcie Białystok 1 ul. Warszawska. Wszystkie najbardziej wyszukane oczekiwania filatelistyczne z anielską cierpliwością precyzyjnie realizowała Pani Anna Czeczkowska. Chwała jej za to.