Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

I ja postanowiłem upamiętnić tego wielkiego pilota balonowego, przygotowując przesyłki zawierające wpisane w koperty wydarzenia charakteryzujące postać Franciszka Hynka. Wszystkie przesyłki zostały przewiezione balonem „AKWAWIT”.


Franciszek Hynek na Polu Mokotowskim z harcerzami w 1934 roku (0554).

Lot(0554)

Prezydent RP Ignacy Mościcki w otoczeniu uczestników zawodów o puchar Gordon-Benneta. Widoczni m.in. pilot balonowy kapitan Franciszek Hynek (I rząd, pierwszy z lewej), generał Leon Berbecki (I rząd, pierwszy z prawej), pułkownik Kazimierz Schally (II rząd, trzeci z prawej) (0551).

Lot(0551)

Zbigniew Burzyński i Franciszek Hynek w 1933 r. podczas zawodów Gordona Bennetta (0552).

Lot(0552)

Balon SP-BZB „Poznań” (0547).

Lot(0547)

Balon „Kościuszko” w międzynarodowych zawodach o puchar im. Gordona Bennetta, po raz pierwszy w 1933 r. w Chicago tuż po starcie (0550).

Lot(0550)

Start Pucharu Gordona Bennetta w 1933 roku (0549).

Lot(0549)

Balon SP-ADS „Kościuszko” przed startem w Pucharze Bennetta w 1933 roku (0555).

Lot(0555)

F. Hynek i Z. Burzyński po powrocie z Chicago w 1933 roku (0553).

Lot(0553)

Zdobywcy Pucharu Bennetta kpt. Hynek i por. Burzyński po przybyciu do stolicy w  1933 r (0548).

Lot(0548)