Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

W dniu 8 lipca 2008 roku w Lesznie zorganizowana została „Balonowa Poczta Specjalna” upamiętniająca tragiczną śmierć w roku 1958 pilota Franciszka Hynka – dwukrotnego zdobywcy Pucharu Gordona Bennetta oraz 50-rocznicę wznowienia po II wojnie światowej przewozu poczty balonami przez Koło Polskiego Związku Filatelistów.


Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 3 czerwca 2008 roku.


Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy ekonomiczne i priorytetowe krajowe i zagraniczne; listy polecone ekonomiczne i priorytetowe krajowe i zagraniczne oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Komitet Organizacyjny, jak też bez tych nalepek.
Do przewozu balonem przygotowano 685 przesyłek, w tym:
- przesyłek poleconych 176 sztuk,
- przesyłek zwykłych   509 sztuk.


Przesyłki zostały ponumerowane i ostemplowane datownikiem okolicznościowym o treści: „50 ROCZNICA PRZEWOZU PRZESYŁEK POCZTĄ BALONOWĄ”, a listy polecone dodatkowo oklejone okolicznościową nalepką polecenia.

Datownik okolicznościowy

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą upoważniony członek załogi balonu pilot Mieczysław Cholewa odebrał od naczelnika Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewy Kożuchowskiej.

Upoważnienie

Co prawda zarówno powyższe upoważnienie jak i regulamin przewidywał lot balonu trasą do Rydzyny, ale zamiast na południowy wschód wiatr balon poniósł w kierunek północnowschodni.

Wykaz ladunku

Plomba

„Plomba” zabezpieczająca worek z pocztą balonową.

Worek z pocztą balonową

Odbiór przesyłek

Powyższe zdjęcie przedstawia formalny odbiór przesyłek przez członka załogi Pana Lecha Woźnego od Pani Ewy Kożuchowskiej.

Odprawa poczty specjalnej

Odprawa poczty specjalnej odbyła się w obecności leszczyńskich filatelistów od lewej: Piotra Kaczmarka s, Bolesława, przedstawiciela Oddziału Rejonowego Centrum Poczty w Lesznie Sławomira Tomków, prezesa Koła Miejskiego PZF w Lesznie Edmunda Jankowskiego, Ewy Kożuchowskiej, Feliksa Zielnika.

Już w koszu

Tuż przed startem


 

Start balonu o nazwie „AKWAWIT” nastąpił o godzinie 6,25 z lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie. Załogę balonu stanowili: pilot Mieczysław Cholewa oraz członek załogi Lech Woźny v-ce prezes Koła PZF w Lesznie.

Balon

Poniżej kilka ujęć zdjęć z lecącego balonu „Akwawit”.

Zdjęcie1

Zdjecie2

Zdjęcie3

Zdjecie4


 

 

Załoga balonu pokonała około 14 kilometrów, lądując w okolicach miejscowości Grodzisko. Przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego członka załogi o godzinie 7,20 do najbliższej miejscu lądowania balonu placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 64-113 Osieczna.


Podziękowania Pana Lecha Woźnego – członka załogi pilotowi Panu Mieczysławowi Cholewie za szczęśliwy lot i lądowanie.

Podziękowanie

Poniżej już grupowe zdjęcie osób, którzy czynnie od długich lat starają się by poczty specjalne w Lesznie coraz prężniej rozwijały swe „loty”. Od lewej stoją w kolejności Państwo: Sławomir Tomków, Ewa Kożuchowska, Barbara Kaczmarek, Cecylia Zielnik, Lech Woźny, Feliks Zielnik, Mieczysław Cholewa, Edmund Jankowski.

Silna grupa

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez: przystawienie odcisku datownika dziennego z nazwą OSIECZNA k. LESZNA z inicjałami AD między dwoma gwiazdkami i ostemplowanie pieczątką z nazwą balonu, którym zostały przewiezione o treści „PRZEWIEZIONO BALONEM / SP-BWP „AKWAWIT” / Pilot Mieczysław Cholewa / Członek załogi Lech Woźny”.


Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie i Koło Miejskie PZF w Lesznie:
1. PZF Koło Miejskie Leszno
- nalepki okolicznościowe wydane w arkusikach po 4 sztuki, w nakładzie 2000 sztuk. W tle arkusika nalepki okolicznościowej autor projektu Andrzej Przewoźny umieścił nalepki stosowane dla przesyłek szybowcowych z 1958 roku przedrukowane i wykorzystane dla potrzeb lotu balonem.


Nalepki z arkusika ponumerowałem od 1 do 4, gdyż po ich rozcięciu każda ma inne tło i chciałem je wszystkie pokazać na całostkach przewiezionych pocztą balonową oraz różnią się napisami pionowymi i poziomymi roku 2008.

Arkusik nalepek

2. Poczta Polska:
- okolicznościowa nalepka polecenia wydana w ilości 1000 sztuk w formie podlepek, z hasłem i rysunkiem oraz pustym polem, na którym umieszczano nalepkę polecenia „R” z kodem kreskowym,
- koperty beznominałowe wydane przez ORJ Centrum Poczty w Lesznie w nakładzie 300 sztuk,

Koperta okolicznościowa

- kartki beznominałowe wydane przez ORJ Centrum Poczty w Lesznie w nakładzie 5000 sztuk.

Autorem projektu koperty i kartki beznominałowej jest Edmund Jankowski. Na kopertach i kartkach autor projektu umieścił wizerunek Franciszka Hynka (1897-1958) polskiego pilota, baloniarza, dwukrotnego zdobywcy Pucharu Gordona Bennetta.
Pułkownik Franciszek Hynek zginął smiercią tragiczną w roku 1958 w okolicach Kościerzyny w miejscowości Szatarpy, przewożąc przesyłki balonem „Poznań”.
Poczta balonowa została wtedy zorganizowana w Gnieźnie w dniu 7 września 1958 roku z okazji Święta Lotnictwa. Ocalałe na pokładzie balonu przesyłki zostały opracowane przez Urząd Pocztowy Wysin, obecnie Agencja Pocztowa Urzędu Pocztowego 83-420 Liniewo w powiecie kościerskim województwa pomorskiego.


Dokładny opis lotu, jego skutki i następstwa opisałem w artykule „Święto Lotnictwa” w menu witryny pod rokiem 1958 oraz w artykule „Ciekawostki” w menu witryny strona piąta.


Pokazane poniżej kartki beznominałowe zostały wydane z ilustracją w kolorze fioletowym i czarnym.

Różnice barw to nie pierwszyzna w przypadku kart beznominałowych w ciągu ostatnich lat. Albo to różne rzuty w druku danej pozycji czyli kartki albo różne nasycenie barw w czasie druku tej samej partii. Jest tak jak widać, a jak widać to każdy filatelista "wyszukuje" odmiany barw. Często te odcienie występują w setce kart z banderolą jeszcze nierozerwaną, które przyszły prosto z zakładu graficznego. Najprawdopodobniej kartka czarna powstała przez brak fioletowej farby tła na całej kartce. Pozostałe kolory bez zmian.

Kartka z ilusracja w kolorze fioletowym

W kolorze czarnym


 

Kartka pocztowa priorytetowa z ilustracją w kolorze fioletowym z nalepką nr 1 (0490).

Lot(0490)

Kartka pocztowa z ilustracją w kolorze czarnym z nalepką nr 2 (0496).

Lot(0496)

Kartka pocztowa z ilustracją w kolorze czarnym z nalepką nr 3 (0513).

Lot(0513)

Kartka pocztowa z ilustracją w kolorze czarnym z nalepką nr 4 (0514).

Lot(0514)

Koperta okolicznościowa polecona z nalepką nr 1 (0478).

Lot(0478)

Przesyłka priorytetowa na kopercie zwyklej z nalepką nr 2 (0530).

Lot(0530)

Koperta okolicznościowa ekonomiczna z nalepką nr 3 (0525).

Lot(0525)

Przesyłka priorytetowa na kopercie zwykłej z nalepką nr 4 (0529).

Lot(0529)

Przesyłka polecona priorytetowa na kopercie zwyklej z układem nalepek w parce pionowej (0479).

Lot(0479)

Koperta zwykła polecona przewieziona balonem (0468).

Lot(0468)


 

Kartka pocztowa okolicznościowa z ilustracją w kolorze czarnym (0503).

Lot(0503)

Kartka pocztowa okolicznościowa z ilustracją w kolorze fioletowym (0505).

Lot(0505)

Kartka okolicznościowa szybowcowa z ilustracją w kolorze szarym przewieziona balonem (0509)

Lot(0509)

Kartka okolicznościowa szybowcowa z ilustracją w kolorze „lila” przewieziona balonem (0508).

Lot(0508)

Kartka pocztowa zwykła z wizerunkiem ratusza w Lesznie przewieziona balonem (0493).

Lot(0493)

Koperta okolicznościowa szybowcowa przewieziona balonem (0523).

Lot(0523)

Przesyłka priorytetowa na kopercie zwykłej przewieziona balonem (0531).

Lot(0531)

Przesyłka na kopercie zwykłej przewieziona balonem (0546).

Lot(0546)

Koperta polecona z pełnym arkusikiem przewieziona balonem (0487).

Lot(0487)

Nazywam to ciekawostką. Autografy załogi balonu na kopercie z nalepkami, z arkusika (0186).

Lot(0186)


 

I ja postanowiłem upamiętnić tego wielkiego pilota balonowego, przygotowując przesyłki zawierające wpisane w koperty wydarzenia charakteryzujące postać Franciszka Hynka. Wszystkie przesyłki zostały przewiezione balonem „AKWAWIT”.


Franciszek Hynek na Polu Mokotowskim z harcerzami w 1934 roku (0554).

Lot(0554)

Prezydent RP Ignacy Mościcki w otoczeniu uczestników zawodów o puchar Gordon-Benneta. Widoczni m.in. pilot balonowy kapitan Franciszek Hynek (I rząd, pierwszy z lewej), generał Leon Berbecki (I rząd, pierwszy z prawej), pułkownik Kazimierz Schally (II rząd, trzeci z prawej) (0551).

Lot(0551)

Zbigniew Burzyński i Franciszek Hynek w 1933 r. podczas zawodów Gordona Bennetta (0552).

Lot(0552)

Balon SP-BZB „Poznań” (0547).

Lot(0547)

Balon „Kościuszko” w międzynarodowych zawodach o puchar im. Gordona Bennetta, po raz pierwszy w 1933 r. w Chicago tuż po starcie (0550).

Lot(0550)

Start Pucharu Gordona Bennetta w 1933 roku (0549).

Lot(0549)

Balon SP-ADS „Kościuszko” przed startem w Pucharze Bennetta w 1933 roku (0555).

Lot(0555)

F. Hynek i Z. Burzyński po powrocie z Chicago w 1933 roku (0553).

Lot(0553)

Zdobywcy Pucharu Bennetta kpt. Hynek i por. Burzyński po przybyciu do stolicy w  1933 r (0548).

Lot(0548)