Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

W dniu 8 lipca 2008 roku w Lesznie zorganizowana została „Balonowa Poczta Specjalna” upamiętniająca tragiczną śmierć w roku 1958 pilota Franciszka Hynka – dwukrotnego zdobywcy Pucharu Gordona Bennetta oraz 50-rocznicę wznowienia po II wojnie światowej przewozu poczty balonami przez Koło Polskiego Związku Filatelistów.


Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 3 czerwca 2008 roku.


Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy ekonomiczne i priorytetowe krajowe i zagraniczne; listy polecone ekonomiczne i priorytetowe krajowe i zagraniczne oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Komitet Organizacyjny, jak też bez tych nalepek.
Do przewozu balonem przygotowano 685 przesyłek, w tym:
- przesyłek poleconych 176 sztuk,
- przesyłek zwykłych   509 sztuk.


Przesyłki zostały ponumerowane i ostemplowane datownikiem okolicznościowym o treści: „50 ROCZNICA PRZEWOZU PRZESYŁEK POCZTĄ BALONOWĄ”, a listy polecone dodatkowo oklejone okolicznościową nalepką polecenia.

Datownik okolicznościowy

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą upoważniony członek załogi balonu pilot Mieczysław Cholewa odebrał od naczelnika Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewy Kożuchowskiej.

Upoważnienie

Co prawda zarówno powyższe upoważnienie jak i regulamin przewidywał lot balonu trasą do Rydzyny, ale zamiast na południowy wschód wiatr balon poniósł w kierunek północnowschodni.

Wykaz ladunku

Plomba

„Plomba” zabezpieczająca worek z pocztą balonową.

Worek z pocztą balonową

Odbiór przesyłek

Powyższe zdjęcie przedstawia formalny odbiór przesyłek przez członka załogi Pana Lecha Woźnego od Pani Ewy Kożuchowskiej.

Odprawa poczty specjalnej

Odprawa poczty specjalnej odbyła się w obecności leszczyńskich filatelistów od lewej: Piotra Kaczmarka s, Bolesława, przedstawiciela Oddziału Rejonowego Centrum Poczty w Lesznie Sławomira Tomków, prezesa Koła Miejskiego PZF w Lesznie Edmunda Jankowskiego, Ewy Kożuchowskiej, Feliksa Zielnika.

Już w koszu

Tuż przed startem