Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak każde zawody tak też Hynek Cup posiadał swój znak podstawowy, swoje „logo”.

Logo zawodów

O randze zawodów świadczy fakt, że kilku przedstawicieli znaczących instytucji objęło patronat nad imprezą.

Aeroklub Polski

Marszałek Województwa Pomorskiego

Wojewoda Pomorski

Starosta Gdański

Starostwo Powiatowe