Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesyłka balonowa priorytetowa, polecona z wyróżnikiem „DA”.

Priorytet polecony

Przesyłka balonowa na kopercie zwykłej z wyróżnikiem „DA”.

Przesyłka na kopercie zwykłej

Przesyłka balonowa priorytetowa na kopercie zwykłej z wyróżnikiem „DA”.

Prirytetowy na przesyłce zwykłej

Przesyłka balonowa polecona z wyróżnikiem „EA”

Wyróżnik EA na poleconym

Przesyłka balonowa na kopercie zwykłej

Logo jasne na kopercie zwykłej

Przesyłka balonowa na kopercie zwykłej

Ciemne logo imrezy na przesyłce balonowej

Przesyłka balonowa na kartce okolicznościowej.

Image