Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprzód, zanim opiszę pocztę balonową oraz imprezę na której ją przewieziono czyli Międzynarodowe Zawody Balonowe Hynek Cup, a kontynuując wspomnienie o Franciszku Hynku – pilocie balonowym, rozpoczęte w opisie z zawodów „Leszno o Hynku” z 2008 roku przyłączę się i ja składając tym samym hołd temu zasłużonemu pilotowi.
Tym razem na kopertach, które zostały przewiezione balonem z okazji imprezy Hynek Cup, wpisałem mapki fragmentów miast, które w swojej nazwie posiadają ulice z nazwiskiem Franciszka Hynka. Poniżej każdej przesyłki jest zdjęcie fragmentu ulicy z danego miasta.
Również dużo informacji z życia Franciszka Hynka umieściłem w dwóch artykułach niniejszej strony internetowej:
1. W menu „Ciekawostki balonowe” strona 5;
2. Pod hasłem 1958 rok w menu, artykuł „Święto Lotnictwa”;

GDAŃSK

Przesyłka z mapką Gdańsk

Gdańsk

WARSZAWA

Przesyłka z mapką Warszawa

Warszawa

WROCŁAW

Przesyłka z mapką Wrocław

Wrocław

POZNAŃ

Przesyłka z mapką Poznań

Poznan

KRAKÓW

Przesyłka z mapką Kraków

Kraków


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowe Zawody Balonowe HYNEK CUP 2008, impreza o zasięgu międzynarodowym kwalifikowana do Balonowego Pucharu Polski., w założeniu – cykliczna – miała przypomnieć postać, dokonania i tragedię wielkiego pilota, ale zarazem być okazją do promocji sportu balonowego i turystycznych walorów regionu, który nazywany jest przecież Szwajcarią Kaszubską.

Pierwszy i jak dotąd ostatni tragiczny wypadek balonowy w powojennej historii tego sportu miał miejsce właśnie nad Kaszubami 8 września 1958 roku - równo 50 lat temu, w miejscowości Szatarpy. W miejscu śmierci lotnika, z inicjatywy Gdańskiego Aeroklubu i lokalnej społeczności, odsłonięto w 1969 r. pomnik upamiętniający najwybitniejszego polskiego baloniarza.

Organizatorzy pucharowych zawodów „HYNEK CUP 2008” : Towarzystwo Sportowe Przywidz, Balloon Charter oraz grupa entuzjastów sportu balonowego postawiały sobie trzy podstawowe cele: historyczno-edukacyjny,  sportowy i promocyjny.

Cel pierwszy to przypomnienie wybitnej postaci polskiego lotnictwa sportowego oraz lekcja historii aeronautyki. W czasie zawodów odbyły się warsztaty historyczne, które poprowadzili m.in. dr Jacek Szczepański i red. Leszek Piecyk – autorzy wielu publikacji o tematyce balonowej.

Drugim celem imprezy było zorganizowanie na Pomorzu dużych zawodów balonowych, z udziałem czołowych zawodników z Polski i zagranicy. O randze imprezy świadczyło zakwalifikowanie jej przez Aeroklub Polski do Balonowego Pucharu Polski. Prezes Aeroklubu Polskiego generał Gromosław Czempiński objął zawody honorowym patronatem.

Cel trzeci to propagowanie walorów turystycznych Kaszub, prezentacja osiągnięć kulturalnych i gospodarczych regionu. Największa w regionie impreza balonowa dostarczyła obserwatorom niezapomnianych wrażeń a dla pilotów załóg balonowych i chętnych pasażerów była to znakomita okazja do podziwiania z powietrza piękna kaszubskiego krajobrazu.

Konkurencje sportowe rozgrywane były przez trzy dni w godzinach rannych i popołudniowo wieczornych. Loty aerostatów nad malowniczym krajobrazem Szwajcarii Kaszubskiej odbywały się z wykorzystaniem zjawiska bryzy morskiej, która umożliwiała powroty balonów do miejsca startu.

Odbyły się również specjalne pokazy i prezentacje, a zakończenie każdego dnia uświetniła nocna gala świecących balonów.
Zawody balonowe były częścią imprezy pod wiele mówiącą nazwą Energia Kaszub, na którą składało się mnóstwo atrakcji.
Oto bowiem, odbywały się równolegle z zawodami balonowymi w Bielkówku (teren imprezy Koźlaki Bielskowskie) w piątek i sobotę:
- pokazy modeli latających
- m.in. taniec powietrzny modelu do muzyki, walka powietrzna modeli
- lekcje modelarstwa
- wykłady na temat historii baloniarstwa, historii przewozu poczty statkami powietrznymi
    i okoliczności tajemniczej śmierci płk Hynka - poczta balonowa
- i wiele innych ciekawych imprez.

Całą balonową imprezę poprzedziła 28 sierpnia w Dniu Lotnictwa konferencja prasowa poświęcona Międzynarodowym Zawodom Balonowym Hynek Cup 2008, które odbyły się w dniach 4 - 7 września na Kaszubach. Gościem honorowym konferencji był inż. pilot Stefan Makne, legenda światowego baloniarstwa, zdobywca Pucharu Gordon Benetta, uczeń płk. Franciszka Hynka - patrona zawodów; wielki gawędziarz, źródło niezwykle interesujących opowieści.

Przygody balonowe Pana Stefana Makne opisałem w artykule na niniejszej stronie, a mianowicie:
- w menu – Ciekawostki balonowe – strona 9;

Informacji udzielał również dyrektor zawodów Andrzej Rogowski zresztą też bardzo doświadczony pilot balonowy i przedstawiciele Towarzystwa Sportowego Przywidz - inicjatorzy imprezy, entuzjaści sportu balonowego i miłośnicy Kaszub.

Konferencja odbyła się na statku „Regina” (replika statku z czasów średniowiecznych) w czasie rejsu po Zatoce Gdańskiej.

Statek Regina

Stefan Makne udziela wywiadu

Konferencję prowadziła Pani Rzecznik Biura Prasowego Hynek Cup Joanna Grajter.

Rzecznik Biura Prasowego


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak każde zawody tak też Hynek Cup posiadał swój znak podstawowy, swoje „logo”.

Logo zawodów

O randze zawodów świadczy fakt, że kilku przedstawicieli znaczących instytucji objęło patronat nad imprezą.

Aeroklub Polski

Marszałek Województwa Pomorskiego

Wojewoda Pomorski

Starosta Gdański

Starostwo Powiatowe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista startowa Międzynarodowego Pucharu Kaszub Hynek Cup 2008 przedstawiała się następująco:

Kostiuskevicius Rokas - Litwa
Helak Robert - Polska
Jagodzik Zbigniew (aktualny Mistrz Polski, członek Kadry Narodowej) - Polska
Kostiuskevicius Rimas (7 pilot Mistrzostw Świata 2006 - Japonia) - Litwa
Igaune Inga - Łotwa
Rydzyński Andrzej - Polska
Konstańczuk Andrzej - Polska
Walawski Witold - Polska
Jaskólski Adam - Polska
Choma Beata - Polska
Rakauskaite Daiva - Litwa
Nowakowski Bartosz (członek Kadry Narodowej,
reprezentant Polski na Mistrzostwa Świata 13-20.09.2008 Austria) - Polska
Helak Ewelina - Polska
Rękas Krzysztof - Polska
Polewicz Wojciech - Polska
Junevicius Vytautas - Litwa

Nazwy balonów i kluby uczestniczące w zawodach:

Kluby uczestniczące w zawodach

Najbardziej obserwowaną załogą, zwłaszcza przez mężczyzn, biorącą udział w zawodach była jedyna załoga kobieca z Litwy.

Załoga z Litwy

Jedyna kobieca załoga na zawodach

Przed każdymi zawodami odbywa się odprawa pilotów.

Odprawa pilotow

Mapa zawodów:

Mapa zawodów

Rejon zawodów:

Rejon zawodów


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A omawiać było co, bo i zawody były bardzo napięte. A program przedstawiał się następująco:

KONKURENCJE ROZGRYWANE W CZASIE HYNEK CUP 2008

1      CEL DEKLAROWANY PRZEZ PILOTA (PDG)
1.1 Piloci starają się rzucić marker jak najbliżej celu wybranego i zadeklarowanego przez siebie przed rozpoczęciem konkurencji.
1.2 Rezultatem jest odległość od znaku do najbliższego ważnego celu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.

2       MEMORIAŁ FRANCISZKA HYNKA CEL WYZNACZONY PRZEZ SĘDZIEGO (JDG)
2.1 Piloci starają się zrzucić marker jak najbliżej wyznaczonego celu ( Pomnik Franciszka Hynka ).
2.2 Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża, jeśli jest wyłożony lub celu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.

3       WALC (HZW)
3.1 Piloci starają się zrzucić marker do najbliższego krzyża/celu (Browar AMBER ,Zajazd PRZYSTAŃ).
3.2 Rezultatem jest odległość od znaku do najbliższego krzyża, jeśli jest wyłożony lub celu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.

4       FLY IN (FIT)
4.1 Piloci wybierają własne miejsce startu i starają się osiągnąć krzyż / cel ( Hotel Kozi Gród ).
4.2 Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
4.3 Dozwolone jest tylko jeden zrzut markera lub lądowanie punktowane.   

5        POGOŃ ZA LISEM (HAH)
5.1 Piloci lecą za balonem "lisem"(Głównym Sponsorem) i zrzucają markery jak najbliżej krzyża wyłożonego przez ten balon. Krzyż wyłożony jest nie więcej niż 2 metry "pod wiatr" od miejsca lądowania kosza balonu "lisa".
5.2 Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
5.3 Balon "lis" może zostać opróżniony i wyniesiony z miejsca lądowania.
5.4 Z kosza balonu "lisa" może być wywieszona płachta ( reklama sponsora ). Żaden z zawodników nie może wywieszać płachty podczas trwania konkurencji.

6       ZATAPIANIE OKRĘTU (WTD)
6.1 Piloci lecą do miejsca startu balonu  "lisa"( Głównego Sponsora), następnie lecą za balonem "lisem" i zrzucają markery jak najbliżej krzyża wyłożonego przez ten balon. Krzyż wyłożony jest nie więcej niż 2 metry "pod wiatr" od miejsca lądowania kosza balonu "lisa".
6.2 Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
6.3 Balon "lis" może zostać opróżniony i wyniesiony z miejsca lądowania.
6.4 Z kosza balonu "lisa" może być wywieszona płachta. Żaden z zawodników nie może wywieszać płachty podczas trwania konkurencji.

7       MEMORIAŁ GORDONA BENNETTA (GBM)
7.1 Piloci  usiłują zrzucić marker w obszarze(rach) pomiarowym(ych) jak najbliżej krzyża.
7.2 Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża, (jeżeli jest wyłożony) lub celu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.

8       LOT KALKULOWANY (CRAT)
8.1 Piloci usiłują zrzucić marker w obszarze mierzonym jak najbliżej krzyża. Obszar(y) sponsorskie pomiarowy(e) mają różne okresy czasowe aktywności.
8.2 Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
8.3 Piloci , który nie zrzuci swojego markera w obszarze pomiarowym w okresie jego aktywności nie osiąga rezultatu.

9        WYŚCIG DO STREFY
9.1 Piloci usiłują zrzucić marker lub osiągnąć ważny punkt trasy lotu wyszczególnionych w danych do konkurencji, w najkrótszym czasie w obszarze (obszarach) pomiarowym lub przestrzeni (przestrzeniach) powietrznej.
9.2 Rezultatem jest ustalony czas pomiędzy startem a rzutem markera lub pierwszym ważnym punktem trasy lotu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
9.3 Czas jest liczony do momentu zobaczenia przez komisję sędziowską zrzutu markera, jego upadku na ziemię lub odnalezienia przez komisję sędziowską lub do momentu osiągnięcia pierwszego ważnego punktu trasy lotu jeśli takie zostały wyznaczone.

10        ŁOKIEĆ (ELB)
10.1  Piloci usiłują jak najbardziej zmienić kierunek w trakcie lotu. Zmiana kierunku jest kątem między punktami "A", "B" i "C".
 10.2  Rezultatem jest  180 stopni minus kąt ABC. Największy rezultat jest najlepszy.

11        ZAJMOWANIE TERENU
11.1  Piloci usiłują osiągnąć jak największą powierzchnię trójkąta zawartego pomiędzy między „A”, „B” i „C”.
11.2  Rezultatem jest powierzchnia pola trójkąta ABC. Największy rezultat jest najlepszy.

12       MINIMALNY DYSTANS
12.1 Piloci rzucają markery jak najbliżej wspólnego miejsca startu, po przeleceniu wyznaczonego minimalnego czasu lub dystansu.
12.2 Rezultatem jest odległość od znaku lub najbliższego ważnego punktu trasy lotu do wspólnego miejsca startu. Najmniejszy rezultat jest    najlepszy.
 12.3 Pomiar wykonywany jest od znaku lub najlepszego punktu trasy lotu po upływie minimalnego czasu lotu lub pokonaniu minimalnej odległości.

13      NAJKRÓTSZY LOT 
13.1 Piloci rzucają markery jak najbliżej wspólnego miejsca startu, w wyznaczonym obszarze (obszarach). Miejsce startu znajduje się poza tym obszarem (obszarami).
13.2 Rezultatem jest odległość od znaku do wspólnego miejsca startu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.

14      MINIMALNY DYSTANS RZUTU DWÓCH MARKERÓW
14.1 Piloci rzucają dwa markery w dwóch osobnych obszarach tak, aby odległość między tymi markerami była jak najmniejsza.
14.2 Rezultatem jest odległość pomiędzy dwoma znakami. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
14.3 Zawodnicy nie osiągają rezultatu, jeżeli jeden albo oba znaki znajdują się poza obszarami pomiarowymi lub oba znaki znajdują się w jednym obszarze.
 
15     MAKSYMALNY CZAS
15.1 Piloci usiłują zrzucić marker jak najdalej od wspólnego miejsca startu, w wyznaczonym 
maksymalnym czasie.
15.2  Rezultatem jest odległość od znaku do wspólnego miejsca startu. Największy rezultat jest najlepszy.

16     MAKSYMALNY DYSTANS
16.1 Piloci usiłują zrzucić marker jak najdalej od wspólnego miejsca startu do markera w określonym obszarze(ach) mierzenia. 
16.2 Rezultatem zawodnika jest odległość od markera do wspólnego miejsca startu. Największy rezultat jest najlepszy.
 
17     MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ RZUTU DWÓCH MARKERÓW
17.1 Piloci rzucają dwa markery jak najdalej od siebie w wyznaczonym obszarze (obszarach). 
17.2 Rezultatem jest odległość pomiędzy znakami. Największy rezultat jest najlepszy.

18     KĄT
18.1  Piloci usiłują osiągnąć jak największą zmianę kierunku od założonego kierunku. Zmiana kierunku jest kątem zawartym pomiędzy założonym kierunkiem i linią „A-B”.
18.2  Rezultatem jest kąt pomiędzy założonym kierunkiem i linią „A-B”. Największy rezultat jest najlepszy.

19     BOX
19.1 Piloci starają się osiągnąć jak największą odległość w określonej przestrzeni.
19.2  Rezultatem jest zsumowana horyzontalna odległość pomiędzy ważnymi punktami lotu w danej  przestrzeni powietrznej. Największy rezultat jest najlepszy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodom balonowym towarzyszyły liczne imprezy dodatkowe.

Pokazy modeli

Występy zespołów

Biesiadne ucztowanie

Centrum zawodów znajdowało się w Bielkówku obok browaru Amber - niecałe 10km od granic Gdańska.

Centrum zawodów

Jeden z głównych organizatorów „Towarzystwo Sportowe Przywidz” http://www.ts.przywidz.org z prezesem Panem Rafałem Glazikiem (dzięki któremu posiadam niniejsze informacje i materiały) w bardzo rzeczowy i konkretny sposób zadbali o całość imprezy.

Ich staraniem zawodnicy i obsługa mogli wykorzystać wolny czas relaksując się całkowicie. Oczywiście do zorganizowania takich imprez potrzebna jest licencja i taką „Towarzystwo Sportowe Przywidz” posiada.

Licencja


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z imprez relaksujących zawodników należy wyszczególnić:

1. Zwiedzanie elektrowni wodnej w Straszynie.

Elektrownia w Straszynie została uruchomiona w październiku 1910 roku jako pierwsza siłownia na rzece. Inwestycja powstała z inicjatywy Rady Powiatu Gdańsk Wyżyny w celu zapobiegania wiosennym powodziom, podczas których wody Raduni zagrażały terenom na przedpolu fortów gdańskich  (rejon na południe od miasta wzdłuż Motławy). Zbiornik retencyjny w Straszynie miał ograniczyć spływ wód roztopowych i zatrzymać rumowisko wleczone przez wezbraną Radunię.

Początkowo w elektrowni pracowały dwa hydrozespoły składające się z turbin Francisa o osi poziomej zamontowanych w kotłach stalowych i generatorów, jednakże w 1935 roku, ze względu na lepsze rozpoznanie możliwości energetycznych stopnia w Straszynie i rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, dobudowano trzeci hydrozespół, o największej mocy i przepływie, składający się z turbiny śmigłowej pionowej i generatora.

Ta pierwsza i najbardziej znacząca  modernizacja elektrowni była podyktowana również potrzebą przystosowania Straszyna do pracy w kaskadzie z powstałymi w latach dwudziestych siłowniami w Łapinie i Bielkowie.

Podczas wojny elektrownia pracowała. Tuż przed  wyzwoleniem Niemcy uszkodzili budowle hydrotechniczne i wywieźli część wyposażenia, jednak dzięki pomocy miejscowej ludności udało się odzyskać urządzenia, a naprawa uszkodzeń została zakończona w połowie czerwca 1945 roku.

Po raz pierwszy napięcie podano 19 czerwca 1945 roku do zasilania gdańskiej sieci tramwajowej. Mimo spornej wyrwy w koronie zapory - pozostałości po bombardowaniu lub próbie celowego wysadzenia zapory i obniżonego poziomu piętrzenia.

W elektrowni pracują do dziś podstawowe urządzenia- hydrozespoły, stanowiące pierwotne wyposażenie, zbudowane jak ten pierwszy np., o czym informują tabliczki  na obudowie turbiny, w 1909 roku, a trzeci w 1937.

Zbiornik elektrowni, zwany jeziorem Goszyńskim lub Straszyńskim stanowił w latach powojennych, do wczesnych 70-tych ub. wieku, ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny dla okolicznej ludności i gdańszczan. Po wybudowaniu ujęcia wody pitnej dla Gdańska w 1983 roku objęty strefą ochronną, zamknięty dla turystyki i rekreacji.

W skład hydrowęzła Straszyn wchodzą:Zapora ziemna z jądrem gliniastym: wysokość od stopy 23.23 m, długość 260,0 m, Zbiornik o pojemności energetycznej 1,3x10(6) m3 Kanały otwarte i zamknięte o łącznej długości 640 m, Jaz stały o świetle 45,0 m z kaskadą Elektrownia wodna :- rok budowy: 1910 - powierzchnia zlewni: 727 km2 - średni przepływ: 5.63 m3/s - moc instalowana: 2411 kW - przełyk instalowany: 24.0 m3/s - rzędna piętrzenia: 41.20 m npm - spad: 13.8 m

Średnia roczna produkcja 4.8x10(6)kWh

Ilość turbozespołów: 3

Elektrownia

Turbiny

2. Akademia golfa na polu w Postołowie

18 dołkowe pole mistrzowskie o powierzchni bez mała 20 ha otoczone jest terenami agromnymi- łąkami, jeziorami i lasami .Stwarza to niepowtarzalny klimat enklawy wiejskiej. Golfiści maszerujący i rozgrywający rundę golfa, nieopodal osób pracujących przy sianokosach tworzą atmosferę harmonii i spokoju. Dodatkowo pole zostało sklasyfikowane przez Golf Digest jako najlepsze pole w Polsce i jedno z najdłuższych pól PAR 72 w Europie (po przebudowie 12 back tees) o długości 7758 yardów. Przebudowa niektórych dołków (back tees) została saugerowana przez Pana M.Ericssona-Dyrektora PGA European Tour, w czasie jego wizyty na polu w roku 2004.

Golf jest dyscypliną, którą można uprawiać od 6 do 106 lat, bez względu na płeć czy stopień sprawności fizycznej. Główną formą ruchu jest marsz. Sport ten jest dyscypliną pozwalająca zarówno na grę w samotności, kiedy potrzebujemy skupienia i wyciszenia, jak i na ambitną rywalizację w znakomitym towarzystwie. Ta klasyczna dyscyplina sportu łączy w sobie optymalną kombinację ludzkiego ruchu i kontaktu z przyrodą. Sport ten daje szansę zdrowego trybu życia do późnej starości, będąc jedną z nielicznych dyscyplin, gdzie różne pokolenia toczą równą walkę. Staje się naturalna pasją każdego, kto tylko weźmie do ręki kij i piłeczkę golfową. Nic dziwnego, że na świecie uprawia go ponad 150 milionów osób.

Pojazd przydatny w czasie rozgrywek

Pole golfowe

Teren golfowy

3. Zwiedzanie obiektów położonych na terenie CEPR w Szymbarku.

W szymbarskim lesie powstało niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju Centrum Edukacji  i Promocji Regionu, do którego przybywają dziś goście z całego kraju i świata. Tu bije prawdziwe serce Kaszub!

Na terenie Centrum otworzony jest nowy, ważny obiekt – dom postawiony na głowie. Ta budowla w zamyśle ma być alegorią współczesnego świata, w którym tradycja, system wartości zostały postawione na głowie, wypaczone, wyszydzone.

Dom na głowie

Powiadają żartobliwie, że dziewiątym skarbem Kaszub jest Najdłuższa Deska Świata.  Jest coś na rzeczy, bo żyjemy w świecie, w którym dobra promocja każdego pomysłu jest warunkiem sukcesu. A skoro tak, to postanowiono uczynić Centrum Edukacji i Promocji Regionu miejscem znanym od samego początku.

Najdłuższa deska

Największe zdumienie, wręcz niedowierzanie zwiedzających, wzbudza Dom Sybiraka, czyli drewniany dom przywieziony spod Irkucka i na nowo złożony w Szymbarku! Znany polski podróżnik Roman Koperski, podczas jednej ze swych wypraw na Syberię, usłyszał cichą prośbę tamtejszych rodaków, potomków zesłańców syberyjskich, by przywiózł im z Polski jakąś pamiątkę, „kawałek Ojczyzny”. 

Ten dom został zbudowany przez Polaków przed około 240 laty. Przed paru laty został podarowany przez polską wspólnotę ze wsi Zapleskino, 360 km na północny wschód od Irkucka, powstającemu wówczas Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

Dom Sybiraka

Efektowna zabudowa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zwiedzanie muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Muzeum Hymnu

Rękopis z hymnem

5. Zwiedzanie zamku w Łapalicach.

“Nowoczesne zamczysko” w Łapalicach od lat jest jedną z najbardziej znanych na Kaszubach atrakcji turystycznych. I chociaż wejście na prywatny de facto teren jest surowo zabronione, głównie ze względu na stan obiektu, zamek pojawia się nawet w przewodnikach turystycznych, jako miejsce godne odwiedzenia.

Zamek w budowie

Obiekt prywatny

6. Wędkowanie, bilard, bowling w Pomlewie.

Kozi Gród stwarza niepowtarzalną okazję do spędzenia wolnego czasu w komfortowym otoczeniu pełnym atrakcji. Położony na terenie malowniczych Kaszub, zaledwie 25 km od centrum Gdańska, Kozi Gród jest idealnym miejscem dla osób poszukujących weekendowej ucieczki od zgiełku miasta, jak również firm, które chcą zapewnić swym pracownikom odpowiednie warunki do szkolenia oraz odpoczynek i niezapomniane chwile.

Kozi Gród

Golf

Rzutki

Strzały na celność

Kręgle

7. Jazda konna w Mierzeszynie.

Na terenie ośrodka znajdują się padoki oraz place do jazdy: piaszczysty 55m x 70m oraz trawiasty 1ha. Ponadto dysponują krytą ujeżdżalnią o wymiarach 18 m x 30m.
W odległości 200m za lasem można również pojeździć na łące o powierzchni 3,5ha.

Stajnia

Wspaniały koń

8. Zabawa w Kasyno w Centrum Zawodów

Casinos Poland oferuje możliwość organizacji wszelkiego rodzaju spotkań w swoich kasynach. Oprócz eleganckiego wystroju sal proponują jedyne w swoim rodzaju atrakcje - zabawę w kasyno z możliwością nauki gry. Prawdziwe stoły do gry w Amerykańską ruletkę, Black Jack'a, Casinos Poland Pokera. Zasady gry identyczne jak w kasynie... prawdziwi, profesjonalni krupierzy... Prawdziwe są też emocje, mimo że gra odbywa się bez pieniędzy. Do każdego wynajętego stołu dodają upominki firmowe, które służą jako nagrody w grze.

Ruletka 1

Ruletka 2

Black Jack

Panie Rafale gratuluję wielkiego rozmachu i zaangażowania. Jestem pod wrażeniem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodnicy jednak oprócz imprez relaksująco - odprężających musieli stawić czoła pogodzie na swoich aerostatach.

W piątek rano plany pokrzyżowała mgła i konkurencje się nie odbyły, ale wieczorem owszem i przy dobrej widoczności. Wisiało ich aż 18 .

W sobotę rano wszystkie wystartowały z Elganowa i wieczorem - też. Ale ich kurs reguluje przyroda. Wieczorem na przykład wiatr ich poniósł na wschód aż do Pszczółek, co spowodowało opóźnienie świecącej gali balonów Bielkówku.

Zdeterminowani i słuchający uważnie komunikatów w Radiu Gdańsk gremialnie pojawili sie w miejscu startu balonów w Elganowie o g. 17.30. I było pięknie i dużo ludzi - obserwatorów.

W Bielkówku - stanął wielki balon o g. 18.00 dla amatorów piknikowych przejażdżek - niczym windą górę i w dół. Chętnych nie brakowało!

W niedzielę o godz. 5.45 wszystko wskazywało na to, że będzie to najpiękniejszy, najbardziej fotogeniczny dzień zawodów. Start na polanie w Bielkówku przy Browarze Amber odbywał się w promieniach wschodzącego słońca. Balony wyglądały zjawiskowo.

Warunki były znakomite, spokój, lekki wietrzyk i bezchmurne niebo, a jednak po trzech kwadransach tak dobrze zapowiadająca się pogoda załamała się. Nagle zerwał się wiatr, który sprowokował wszystkie załogi do lądowania na najbliższej polanie koło Pawłowa. Udało się logerami zapisać wyniki wykonanych zadań (logery to takie balonowe czarne skrzynki, zapisujące wszystkie parametry lotu, które zawodnicy oddają sędziom po zakończeniu lotu). Pogoda pokrzyżowała więc szyki organizatorom i publiczności, która zawiadomiona przez media, wypatrywała na niebie kolorowych czasz balonów.
Taka jest natura tego sportu - który mimo najwyższych kwalifikacji pilotów zawsze jest uzależniony od sił natury.

Również uroczystości w Szatarpach przy szkole noszącej imię płk. Franciszka Hynka - patrona zawodów i przy pomniku, który upamiętnia jego tragiczną śmierć z 7 na 8 września 1958 r. była skromniejsza niż planowali organizatorzy. Właśnie ze względu na wiatr, a potem deszcz.

Tablica pamiątkowa

Pomnik ku czci Franciszka Hynka

Nie obejrzeli więc mieszkańcy, choć czekali na ten spektakl od rana - lądowania armady balonów. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie to możliwe już za rok...

Zgodnie z planem zaś odbyło się uroczyste poświęcenie tablicy na murze szkoły, które uświetniła obecność legendarnych pilotów, zdobywców Pucharu Gordon Bennetta: Stefana Makne i Ireneusza Cieślaka oraz władz lokalnych, dzięki życzliwości, których balonowy memoriał mógł się odbyć.

Również zgodnie z planem przy pomniku płk. Hynka uczestnicy zawodów oraz zgromadzeni mieszkańcy złożyli wieńce i kwiaty. Kompania honorowa Wojska Polskiego oddała salut, a na niebie pojawił się sportowy samolot, którego pilot także oddał hołd płk. Hynkowi. W tym szczególnym miejscu niezwykły charakter miała uroczystość wręczenia nagród najlepszym zawodnikom balonowego memoriału. Z pewnością pozostanie w pamięci wszystkich, którzy w niej uczestniczyli. Najlepszym pilotem zawodów, który zgromadził największą liczbę punktów okazał się Adam Jaskólski, kierujący balonem „Wiedza”.

Podsumowując imprezę trzeba stwierdzić, że: nowych sił do życia można było nabrać w weekend podczas imprezy Energia Kaszub w Bielkówku koło Gdańska. Połączono w niej siłę trzech żywiołów - powietrza, ziemi i wody - których odpowiednikami były Balonowy Puchar Kaszub im. płk. Franciszka Hynka, biesiada V Koźlaki Bielkowskie oraz Dni Otwarte Elektrowni Wodnych. Najbardziej efektowną część przedsięwzięcia stanowiły zawody aeronautyczne. Kilkanaście balonów rywalizowało na trasie między Bielkówkiem a Szatarpami, sprawiając, że niemal wszyscy mieszkańcy powiatu gdańskiego chodzili z zadartymi głowami. Ci, którzy nie mieli szczęścia podziwiać balonów w locie, mogli zobaczyć je podczas nocnej gali.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednak najważniejszym elementem w całej imprezie była „Poczta balonowa”. Z tej okazji Poczta Polska wydała kartkę okolicznościową i stempel okolicznościowy.

Kartka okolicznosciowa

Projekt stempla okolicznościowego, w którym zmieniono zapis związany z datą poczty. Na stemplu jest data określająca czas zawodów i w tym układzie stempel mógłby być stosowany jako dodatkowy.

Stempel okolicznościowy

Do tego trzeba było długich rozmów i decyzji.

Decyzja

Organizatorami "Poczty Balonowej" byli: Centrum Poczty Oddział Regionalny w Gdańsku, Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Gdańsku, Towarzystwo Sportowe Przywidz, Ballon Charter oraz grupa entuzjastów sportu balonowego.

Regulamin został zatwierdzony przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 04.08.2008 r.

W dniu lotu balonowego z pocztą balonową funkcjonowało stoisko Poczty Polskiej, na którym można było wysłać korespondencję celem przewiezienia jej balonem.

Tu można było wysyłać przesyłki

W głębi Pan Stefan Makne zapewne też prześle życzenia, które część drogi przelecą balonem.

Pan Stefan Makne wysyła pocztą balonową

O godzinie 18:07 balon SP-BVD z pilotem Panem Andrzejem Rogowskim wzniósł się w powietrze by przewieźć pocztę balonową.

Balon z pocztą balonową

Trasa przelotu

Wystartował w miejscowości Elganowo i o godzinie 18:52 wylądował w miejscowości Bielkówko.

Urząd Pocztowy Przywidz przejął przesyłki w ilości 45 sztuk poleconych i  240 sztuk zwykłych i z datownikiem:
- PRZYWIDZ 05 09 08 20  *DA*
- PRZYWIDZ 05 09 08 20  *EA*
wyekspediował w dalszą drogę pocztową do adresatów.

Dzięki uprzejmości Centrum Poczty Oddziału Rejonowego w Gdańsku otrzymałem potwierdzenie ilości przewiezionych balonem przesyłek podczas imprezy Hynek Cup. Jestem usatysfakcjonowany i bardzo dziękuję.

Informacja o ilości przesyłek

Wszystkie przesyłki zostały ponumerowane na odwrotnej stronie kopert i ze stemplem okolicznościowym o treści:
BALONOWY PUCHAR KASZUB IM. PŁK. FRANCISZKA HYNKA * 4 – 7 WRZEŚNIA 2008 * HYNEK _ CUP 2008 z wpisanym w środek logo imprezy oraz stemplem informującym o przewozie pocztą balonową o treści:
PRZEWIEZIONO POCZTĄ BALONOWĄ KOLBUDY-PRZYWIDZ w środku stempla
SP-BVD KASZEBE stanowią wspaniałą pamiątkę po tej imprezie.

Szkoda tylko, ze bardzo dużo zamówionych kartek okolicznościowych dotarło dwa dni lub nawet w przeddzień przewozu poczty balonowej do zamawiających i wielu filatelistów nie zdążyło już ich wysłać do przewozu. Sam otrzymałem czyste kartki w środę po południu i bez sensu już było je wysyłać, kiedy balon z pocztą poszybował w piątek.

Dobrze, ze wcześniej wysłałem przygotowane koperty nie czekając na otrzymanie zamówionych kartek pocztowych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesyłka balonowa priorytetowa, polecona z wyróżnikiem „DA”.

Priorytet polecony

Przesyłka balonowa na kopercie zwykłej z wyróżnikiem „DA”.

Przesyłka na kopercie zwykłej

Przesyłka balonowa priorytetowa na kopercie zwykłej z wyróżnikiem „DA”.

Prirytetowy na przesyłce zwykłej

Przesyłka balonowa polecona z wyróżnikiem „EA”

Wyróżnik EA na poleconym

Przesyłka balonowa na kopercie zwykłej

Logo jasne na kopercie zwykłej

Przesyłka balonowa na kopercie zwykłej

Ciemne logo imrezy na przesyłce balonowej

Przesyłka balonowa na kartce okolicznościowej.

Image