Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

Ale zanim doszło do przelotu balonu było sporo trudności związanej z pogodą.                  

W dniu 12 września 2008r. w Kępnie zorganizowana została „Balonowa Poczta Specjalna” z okazji 50-lecia Koła PZF im. Tadeusza Potworowskiego.


Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 14.07.2008r.
Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy zwykłe ekonomiczne i priorytetowe krajowe i zagraniczne, listy polecone ekonomiczne i priorytetowe krajowe i zagraniczne oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone nalepkami wydanymi przez Organizatorów, jak też bez tych nalepek.


Do przewozu balonem przygotowano 700 szt. przesyłek ponumerowanych od „0001” do „0700” w tym:
161 szt. listów poleconych krajowych o numerach R 180440001 – 180440161 (z tego 22 priorytetowe);
7 szt. listów poleconych zagranicznych o numerach R: 18928993x, 18928994x, 18928995x, 18928999x, 18929005x, 18929011x, 18929012x (w tym 2 priorytetowe);
515 szt. listów zwykłych krajowych (w tym 41 priorytetowych);
17 szt. listów zwykłych zagranicznych (w tym 6 priorytetowych).


Start balonu poprzedzony był otwarciem wystawy filatelistycznej w Muzeum Ziemi Kępińskiej z okazji 50- lecia Koła PZF w Kępnie oraz wręczeniem dyplomów oraz specjalnie wydanych na tę okazję medali okolicznościowych.


Niestety o godzinie 15.30, na którą zaplanowane było uroczyste przekazanie przesyłek oraz start balonu, pogorszyły się na tyle warunki pogodowe, że zostało to przesunięte na inny dzień.


Pierwsza taka możliwość nadarzyła się 28 września 2008r. i wtedy też o godzinie 7.00 zebrali się organizatorzy przelotu celem wyekspediowania odsyłki. Lecz dopiero po opadnięciu mgieł oraz poprawieniu się warunków termicznych o godz. 11.05 udało się wzbić balon z okolic osiedla Przemysława w Kępnie.

Zebranie przed lotem

Zebranie o godzinie 7.00 - 28.09.2008r. spotkanie na stadionie Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trzech głównych organizatorów: Mirosława Łapy - redaktora naczelnego Tygodnika Kępińskiego a zarazem przedstawiciela właściciela balonu; Edwarda Stankowiaka - prezesa Kępińskiego oddziału PZF a także pomysłodawcy tego przelotu; Andrzeja Weissa - naczelnika UP Kępno 1 jako osoby odpowiedzialnej za opracowanie i przewóz przesyłek.


Załoga balonowa w składzie: pilot Krzysztof Humelt oraz członkowie: Roman Dirbach, Piotr Dwernicki i Krzysztof Grzesiak przygotowywała się już do tego wyjątkowego lotu od wczesnych godzin rannych. — Musieliśmy przesuwać godziny startu balonu, najpierw z uwagi na gęstą mgłę, a później na wiejący wiatr. Cieszy mnie jednak fakt, że wreszcie udało się wystartować — mówi K. Humelt. Po przekazaniu przesyłek przez naczelnika poczty konwojentowi Romanowi Góreckiemu, tuż po godzinie 11.00 balon wzbił się w powietrze z łąk w Kępnie od strony Chojęcina, zgodnie z kierunkiem wiejącego w tym czasie wiatru.

Upoważnienie

Odsyłka