Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

W piątek, 12 września, 50–lecie działalności świętowało kępińskie koło filatelistów. Jubileuszowe uroczystości obchodzone praktycznie od początku roku uroczyście zakończono wystawą podsumowującą działalność Koła, wręczeniem odznaczeń a także promocją książki i wybiciem pamiątkowego medalu.


Uroczystości związane z 50–leciem Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie okazały się bodaj największą inicjatywą lokalną organizowaną w 2008 roku. W programie obchodów jubileuszu znalazły się bowiem wystawy, wydawnictwa kart pocztowych, książki, a także poczta balonowa.


Ważnym wydarzeniem w ramach obchodów jubileuszu było nagrodzenie dyplomem w randze srebrnego medalu za ekspozycję pt. „Historia Poczty na Ziemi Kępińskiej w latach 1815–1920 Pana Edwarda Stankowiaka przewodniczącego kępińskiego koła filatelistycznego.


Dyplom w randze medalu srebrnego stanowi jedno z najwyższych wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie filatelistyki. Ekspozycja przygotowywana przez dwa lata zawiera ponad 150 dokumentów: listów, stempli i pieczęci urzędowych oraz przekazów i telegramów.


Obrazują one nie tylko działalność kępińskiej poczty, ale również 16 innych placówek pocztowych wówczas funkcjonujących na terenie Kępna.


— Zgromadzone przeze mnie dokumenty dowodzą o aktywności mieszkańców ziemi kępińskiej już od początków XIX wieku, jak również sprawnego funkcjonowania placówek pocztowych — mówi E. Stankowiak.


W zbiorach filatelistycznych E. Stankowiaka najstarszy list z terenu Kępna pochodzi z 1812 roku.


Dokumenty i ich opracowanie dotyczące kępińskiej poczty zostało wystawione i docenione również podczas innych konkursów wystawienniczych. W 2004 roku eksponaty te zostały nagrodzone pozłacanym medalem podczas Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej w Świebodzicach, a także pozłacanym medalem w Olsztynie i srebrnym w Warszawie. Jak mówi kolekcjoner ekspozycje historyczne są także doskonałą okazją do promocji Kępna i okolicznych miejscowości.


W zbiorach E. Stankowiaka znajdują się również inne nagrodzone eksponaty dotyczące nie tylko regionalnej historii. Są to: „Ogrody zoologiczne świata”, „Polskie poczty specjalne i okolicznościowe” oraz „Kwiaty na polskich znaczkach pocztowych”.

Udekoronowanie medalemNagrodzony Pan Edward Stankowiak 

Kępińskie Koło Filatelistów powstało w roku 1958 a jego przewodniczącym został Antoni Scheffs. Liczyło ono wtedy 64 członków, w tym również prężnie działającą młodzież. Obecnie kępińscy filateliści to grupa 10 zapaleńców, którzy przez lata pozostali wierni tej tematyce. Ich działalność przejawia się w zbieraniu walorów filatelistycznych, czyli znaczków, kopert, kartek pocztowych, wszystkiego tego, co wydaje Poczta Polska. Kępińskie Koło organizuje rok rocznie również wystawy filatelistyczne - X jubileuszowa została otwarta 12 września 2008 roku w Muzeum Ziemi Kępińskiej z okazji 50- lecia działalności. Z tej również okazji wydano specjalną monografię dotycząca historii zorganizowania ruchu filatelistycznego w Kępnie. Bardzo dobrze działalność kępińskich filatelistów ocenia Jerzy Bielawski, prezes zarządu okręgu PZF w Kaliszu.


Do uświetnienia imprezy przyczyniło się wiele osób m.in.: drugi od lewej Mirosław Łapa - redaktor naczelny Tygodnika Kępińskiego; trzeci od lewej Edward Stankowiak - prezes kępińskiego koła PZF; czwarty od lewej Henryk Kasperski - kierownik Działu Sprzedaży Usług Pocztowych i Detalicznych Oddziału Rejonowego Centrum Poczty w Kaliszu; piąty od lewej Andrzej Weiss Naczelnik UP w Kępnie; pierwszy i szósty od lewej to przedstawiciele Telewizji Polskiej Oddział Regionalny we Wrocławiu; ostatni-siódmy od lewej to Roman Górecki - listonosz UP Kępno 1.

Zasłużeni dla Kępna

Po raz pierwszy w powiecie kępińskim zorganizowano przewóz „Poczty Balonowej”, było to wydarzenie, na które czekało wielu filatelistów w całym kraju. Ta bezprecedensowa akcja promująca miasto odbyła się dzięki zaangażowaniu przewodniczącego koła filatelistów Edwarda Stankowiaka, Dyrekcji Poczty Polskiej reprezentowanej przez naczelnika UP Andrzeja Weissa oraz redakcji „Tygodnika Kępińskiego”.


Dzięki uprzejmości w/w Panów otrzymałem sporo materiałów opisowych i fotograficznych z przebiegu uroczystości, historii baloniarstwa czy poczty balonowej w Kępnie.


Na samym początku muszę stwierdzić, że z tegorocznych poczt balonowych najbardziej poprawnie była przeprowadzona w Kępnie (mimo długiego oczekiwania) - jedna nalepka bez żadnych udziwnień, przywieszek czy odmian, nalepka była „skasowana”, stemple odbite starannie, przesyłki numerowane, ładnie odtransportowane w drogę powrotną.


Organizatorzy Poczty Balonowej - zdjęcie zrobione po wylądowaniu około godz. 12.00; pierwszy od lewej Roman Górecki - konwojent pocztowy przewożący przesyłki balonem; drugi Mirosław Łapa z Tygodnika Kępińskiego; trzeci to Edward Stankowiak - prezes PZF w Kępnie i czwarty Andrzej Weiss naczelnik UP Kępno.

Bez nich nie byłoby poczty balonowej


 

 

 

 

 

 

Ale zanim doszło do przelotu balonu było sporo trudności związanej z pogodą.                  

W dniu 12 września 2008r. w Kępnie zorganizowana została „Balonowa Poczta Specjalna” z okazji 50-lecia Koła PZF im. Tadeusza Potworowskiego.


Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 14.07.2008r.
Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy zwykłe ekonomiczne i priorytetowe krajowe i zagraniczne, listy polecone ekonomiczne i priorytetowe krajowe i zagraniczne oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone nalepkami wydanymi przez Organizatorów, jak też bez tych nalepek.


Do przewozu balonem przygotowano 700 szt. przesyłek ponumerowanych od „0001” do „0700” w tym:
161 szt. listów poleconych krajowych o numerach R 180440001 – 180440161 (z tego 22 priorytetowe);
7 szt. listów poleconych zagranicznych o numerach R: 18928993x, 18928994x, 18928995x, 18928999x, 18929005x, 18929011x, 18929012x (w tym 2 priorytetowe);
515 szt. listów zwykłych krajowych (w tym 41 priorytetowych);
17 szt. listów zwykłych zagranicznych (w tym 6 priorytetowych).


Start balonu poprzedzony był otwarciem wystawy filatelistycznej w Muzeum Ziemi Kępińskiej z okazji 50- lecia Koła PZF w Kępnie oraz wręczeniem dyplomów oraz specjalnie wydanych na tę okazję medali okolicznościowych.


Niestety o godzinie 15.30, na którą zaplanowane było uroczyste przekazanie przesyłek oraz start balonu, pogorszyły się na tyle warunki pogodowe, że zostało to przesunięte na inny dzień.


Pierwsza taka możliwość nadarzyła się 28 września 2008r. i wtedy też o godzinie 7.00 zebrali się organizatorzy przelotu celem wyekspediowania odsyłki. Lecz dopiero po opadnięciu mgieł oraz poprawieniu się warunków termicznych o godz. 11.05 udało się wzbić balon z okolic osiedla Przemysława w Kępnie.

Zebranie przed lotem

Zebranie o godzinie 7.00 - 28.09.2008r. spotkanie na stadionie Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trzech głównych organizatorów: Mirosława Łapy - redaktora naczelnego Tygodnika Kępińskiego a zarazem przedstawiciela właściciela balonu; Edwarda Stankowiaka - prezesa Kępińskiego oddziału PZF a także pomysłodawcy tego przelotu; Andrzeja Weissa - naczelnika UP Kępno 1 jako osoby odpowiedzialnej za opracowanie i przewóz przesyłek.


Załoga balonowa w składzie: pilot Krzysztof Humelt oraz członkowie: Roman Dirbach, Piotr Dwernicki i Krzysztof Grzesiak przygotowywała się już do tego wyjątkowego lotu od wczesnych godzin rannych. — Musieliśmy przesuwać godziny startu balonu, najpierw z uwagi na gęstą mgłę, a później na wiejący wiatr. Cieszy mnie jednak fakt, że wreszcie udało się wystartować — mówi K. Humelt. Po przekazaniu przesyłek przez naczelnika poczty konwojentowi Romanowi Góreckiemu, tuż po godzinie 11.00 balon wzbił się w powietrze z łąk w Kępnie od strony Chojęcina, zgodnie z kierunkiem wiejącego w tym czasie wiatru.

Upoważnienie

Odsyłka


 

 

 

 

 

 

Ale zanim przesyłki zostały przekazane już od godziny 9,00 przygotowywano balon do startu. Rozkładanie balonu - okolice osiedla Przemysława w Kępnie.

Rozkładanie balonu

Myślę, że należy tu przedstawić historię Klubu Balonowego.


Harcerski Klub Lotniczy „ORLIK” powstał w 1984 roku na bazie VI Męskiej Drużyny Lotniczej działającej przy ówczesnym Kępińskim Domu Kultury. Twórcą Klubu był drużynowy tej drużyny, a jednocześnie wielki pasjonat sportów lotniczych druh hm. Gwidon Frąckowski. Dh Gwidon, posiadający już duże osiągnięcia w zakresie modelarstwa lotniczego, był głównym pomysłodawcą, a następnie organizatorem Społecznego Komitetu Fundacji Balon „ZUCH”.


Przez 4 lata (1984-88) trwały starania o pozyskanie niezbędnych środków finansowych na zakup balonu. - Chodziliśmy od drzwi do drzwi, od instytucji do instytucji tak długo, aż uzbieraliśmy potrzebną kwotę — wspominał nieżyjący już wieloletni prezes Klubu „ORLIK”, Lech Gorzendowski. Trzeba przyznać, że udało się uzbierać niebagatelną sumę 2 mln 600 tys. zł, co pozwoliło złożyć zamówienie w węgierskiej firmie trudniącej się szyciem powłok balonowych. 1 maja 1988 r. na Stadionie Miejskim w Kępnie balon na ogrzane powietrze noszący na swojej czaszy symbol SP BYŁ „ZUCH” po raz pierwszy wzbił się w powietrze. Publiczny pokaz balonu wspomagany był przez harcerzy bratniego klubu z Krakowa, bowiem HKL „Orlik” nie posiadał wówczas jeszcze własnych pilotów. Członkowie klubu afiliowanego przy Aeroklubie Leszczyńskim uczestniczyli w intensywnym szkoleniu. Ukończyli je: Sławomir Smardz, Henryk Wittek i Krzysztof Humelt.


W sporcie balonowym liczy się częstotliwość startu w zawodach, to decyduje bowiem o miejscu klubu w rankingu krajowym. Już w 1988 r. „ZUCH”, jeszcze z obcą załogą, brał udział w Łodzi w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski, plasując się na III pozycji w kraju. Kolejne lata przyniosły następne sukcesy już z własną kadrą pilotów. Zaliczyć do nich należy liczne miejsca w pierwszej dziesiątce podczas najbardziej prestiżowych zawodów krajowych z silną obsadą, również międzynarodową. Do najważniejszych tytułów należy zdobyte wicemistrzostwo Polski w latach 1989, 1991 oraz 1995. Osiągnięcia pilota klubu — dh. Krzysztofa Humelta spowodowały, że został on powołany do Kadry Polski i uczestniczył w 1994 roku w Mistrzostwach Europy w Słowenii. W 1997 roku natomiast brał udział w Mistrzostwach Świata w Japonii.


Członkowie klubu „Orlik” nie tylko uczestniczyli w zawodach, ale również sami je organizowali. Do tej pory w Kępnie odbyło się 10 takich imprez o charakterze ogólnopolskim, które na stałe zostały wpisane do terminarza Aeroklubu Polskiego.


Klub „ORLIK” swoje osiągnięcia zawdzięcza wielu pasjonatom. Obecny zarząd tworzą: Henryk Wittek (prezes), Krzysztof Humelt (pilot – wiceprezes), Roman Dirbach (sekretarz). Wśród ludzi zasłużonych dla HKL „ORLIK” nie sposób nie wymienić: pilota instruktora Ryszarda Kurowskiego, Tadeusza Nawrota, Piotra Dwernickiego, Andrzeja i Barbarę Kamosiów, Grzegorza Koterbę, Pawła Chwołki, Roberta Florczaka, Piotra Modzelewskiego, Jacka Wilczyńskiego, Sławomira Smardza, Krzysztofa i Kazimierza Nowaków, Leszka Chwołki, Wojciecha Walczaka, Grzegorza Lemanika, Jarosława Skibę, Marka i Karola Całe, Krzysztofa Grzesiaka, Adama Kłodnickiego, Darka Pezalskiego, Bogdana Giebel, Janusza Synenko.


Tradycje Harcerskiego Klubu Lotniczego "Orlik" od marca 2005 roku kontynuuje kępińska sekcja balonowa, której patronuje "Tygodnik Kępiński" dysponujący już nowym balonem na ogrzane powietrze "PIASKI". W czasie sprzyjających warunków atmosferycznych balon można zauważyć nad miastem jak również w innych miejscowościach regionu.


Podgrzewanie balonu - w koszu pilot Krzysztof Humelt, pierwszy od prawej w granatowym swetrze listonosz - Roman Górecki, pozostali to ekipa Sekcji Balonowej w Kępnie z dwudziestoletnią tradycją.

Image

Powstawanie balonu - na pierwszym planie auto, którym przywieziono przesyłki, następnie nastąpiło przekazanie poczty.

Powstawanie


 

 

 

 

 

 

Na na zdjęciu -
- z aparatem fotograficznym - Mirosław Łapa - redaktor naczelny Tygodnika Kępińskiego;
- z workiem pocztowym - Andrzej Weiss - naczelnik Urzędu Pocztowego Kępno 1;
- w koszu w jasnoniebieskiej kurtce - Krzysztof Humelt - pilot balonu;
- w koszu w ciemnoniebieskiej bluzie - Roman Górecki - konwojent poczty UP Kępno 1.

Przekazywanie przesyłek

Balon na ogrzane powietrze SP BYL AX7 „PIASKI”,  ma objętość 2252 m3, startową wysokość 20,7 m, maksymalną średnicę 17 m oraz maksymalny udźwig 570 kg. Oznacza to, że mogą nim latać cztery osoby.


Przesyłki w worku pocztowym zostały zaplombowane specjalną zabezpieczającą „plombą”.

Plomba zabezpieczająca worek z poczta balonową

Dopiero po opadnięciu mgieł oraz poprawieniu się warunków termicznych o godz. 11.05 udało się wzbić balon z okolic osiedla Przemysława w Kępnie.
- z workiem w ręku Roman Górecki;
- pierwszy od lewej - Andrzej Weiss;
- drugi (kroczący) Mirosław Łapa;

Tuż przed startem

Pierwsza faza lotu balonu.

Pierwsza faza lotu

Lot nad Kępnem mogli obserwować zebrani w tym czasie na meczu „Polonii” kibice kępińskiej drużyny oraz mieszkańcy zmierzający na przedpołudniową Mszę Świętą.

Lot nad Kępnem


 

 

 

 

 

 

Auto pocztowe w pogoni za balonem oraz podejście balonu do lądowania. - okolice wsi Donaborów w gminie Baranów - lądowanie odbyło się za widocznym lasem.

Pogoń za balonem

Podchodzenie do ladowania

Pilot wraz z konwojentem przewożącym przesyłki sprawnie wylądował o godzinie 11.50 na polach w okolicy miejscowości Donaborów–Ług. Lądowanie nastąpiło w miejscu nieprzewidzianym przez opracowującego zapis regulaminowy. W zatwierdzonym regulaminie  założono przelot na zachód na teren gminy Bralin. Wiatr „wywiał” balon jednak  na wschód nic sobie nie robiąc z urzędowego zapisu w regulaminie.

Przybliżona trasa lotu

Ślady lądowania - bruzda na ziemi widoczna od krzewów w górnej prawej części do osoby stojącej po lewej stronie.

Ślad po lądowaniu

Szczęśliwa załoga tuż po wylądowaniu.

Po wylądowaniu


 

 

 

 

 

 

Po wylądowaniu nastąpiło przekazanie przesyłek pocztowych naczelnikowi poczty, który udał się z nimi do najbliższego punktu pocztowego, w tym przypadku do Baranowa, gdzie ostemplowane zostały pieczątkami okolicznościowymi: „Przewieziono balonem/ na ogrzane powietrze/ SP BYŁ AX7/ „PIASKI”/ pilot Krzysztof Humelt” w kolorze fioletowym oraz „Z powodu złych warunków/ atmosferycznych lot balonu/ odbył się/ 28 września 2008r.” w kolorze czerwonym, a także odatowane datownikiem dziennym Urzędu „Baranów” z datą „28090812” i cechami „*AE*”.


Załadunek do ambulansu - konwojent przed wejściem do samochodu, którym zostały odwiezione przesyłki po przelocie do UP Baranów.

Załadunek poczty po wylądowaniu

Poczta Polska wprowadziła do obiegu kartkę i koperty okolicznościowe zarządzeniem z dnia 26 sierpnia 2008 roku.


Koperty i kartki opatrzone zostały wizerunkiem Tadeusza Piotra Potworowskiego — patrona kępińskiego Koła PZF. Całość projektu wykonał Henryk Dembski.

Zarzadzenie

Organizatorzy zastosowali również stempel okolicznościowy, którym wszystkie przesyłki zostały ostemplowane

Stempel okolicznościowy

Wydano także nalepkę nieząbkowaną. Nalepki drukowano w arkuszach po 56 szt. i wydrukowano 10 arkuszy, czyli 560 szt. Przedstawia ona balon „Piaski” w locie z napisem pod balonem „50 lat Koła PZF/ 12.09.2008 KĘPNO”. Nominał nalepki wynosił 2,90 zł. U góry napis: POCZTA BALONOWA. Zastosowano papier biały, gruby.

Dodruk dwóch arkusików czyli 112 sztuk o zmniejszonych rozmiarach nalepki. Rozmiary nalepek: 2,8 x 3,3 cm oraz 2,4 x 2,9 cm. Większe nalepki są też dwojakiego rodzaju. W jednych nalepkach tło jest gładkie w innych tło stylizowane liniami ukośnymi.


                   Tło gładkie                                 Tło stylizowane                        Mały rozmiar nalepki

ImageImageImage

Koperty do przesyłek poleconych otrzymały prostokątny nadruk do naklejenia nalepek polecenia.

Koperta do przesyłek poleconych

Koperta okolicznościowa przygotowana do przesyłek zwykłych.

zwykłych

Kartka pocztowa okolicznościowa.

Kartka pocztowa okolicznościowa


 

 

 

 

 

 

Kartka pocztowa okolicznościowa przewieziona balonem (nr 0199)

0199

Kartka pocztowa priorytetowa przewieziona balonem (nr 0198)

0198

Kartka pocztowa z nalepką przewieziona balonem (nr 0200)

0200

Przesyłka polecona na kopercie okolicznościowej z nalepką (nr 0205)

0205

Przesyłka polecona na kopercie okolicznościowej bez nalepki (nr 0206)

0206

Przesyłka na kopercie okolicznościowej przewieziona balonem (nr 0202)

0202

Przesyłka priorytetowa na kopercie okolicznościowej przewieziona balonem (nr 0201)

0201

Przesyłka na kopercie okolicznościowej z nalepką przewieziona balonem (nr 0203)

0203

Przesyłka priorytetowa, polecona przewieziona balonem (nr 0204)

0204

Przesyłka na kopercie zwykłej specjalnie przygotowanej do przewozu balonem „PIASKI” z nalepką (nr 0207)

0207

Przesyłka na kopercie zwykłej z innym motywem balonu, który przewoził przesyłki (nr 0208)

0208

Przesyłka na kartce pocztowej okolicznościowej przewieziona balonem (nr 0062) z małą nalepką.

Image