Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

W piątek, 12 września, 50–lecie działalności świętowało kępińskie koło filatelistów. Jubileuszowe uroczystości obchodzone praktycznie od początku roku uroczyście zakończono wystawą podsumowującą działalność Koła, wręczeniem odznaczeń a także promocją książki i wybiciem pamiątkowego medalu.


Uroczystości związane z 50–leciem Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie okazały się bodaj największą inicjatywą lokalną organizowaną w 2008 roku. W programie obchodów jubileuszu znalazły się bowiem wystawy, wydawnictwa kart pocztowych, książki, a także poczta balonowa.


Ważnym wydarzeniem w ramach obchodów jubileuszu było nagrodzenie dyplomem w randze srebrnego medalu za ekspozycję pt. „Historia Poczty na Ziemi Kępińskiej w latach 1815–1920 Pana Edwarda Stankowiaka przewodniczącego kępińskiego koła filatelistycznego.


Dyplom w randze medalu srebrnego stanowi jedno z najwyższych wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie filatelistyki. Ekspozycja przygotowywana przez dwa lata zawiera ponad 150 dokumentów: listów, stempli i pieczęci urzędowych oraz przekazów i telegramów.


Obrazują one nie tylko działalność kępińskiej poczty, ale również 16 innych placówek pocztowych wówczas funkcjonujących na terenie Kępna.


— Zgromadzone przeze mnie dokumenty dowodzą o aktywności mieszkańców ziemi kępińskiej już od początków XIX wieku, jak również sprawnego funkcjonowania placówek pocztowych — mówi E. Stankowiak.


W zbiorach filatelistycznych E. Stankowiaka najstarszy list z terenu Kępna pochodzi z 1812 roku.


Dokumenty i ich opracowanie dotyczące kępińskiej poczty zostało wystawione i docenione również podczas innych konkursów wystawienniczych. W 2004 roku eksponaty te zostały nagrodzone pozłacanym medalem podczas Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej w Świebodzicach, a także pozłacanym medalem w Olsztynie i srebrnym w Warszawie. Jak mówi kolekcjoner ekspozycje historyczne są także doskonałą okazją do promocji Kępna i okolicznych miejscowości.


W zbiorach E. Stankowiaka znajdują się również inne nagrodzone eksponaty dotyczące nie tylko regionalnej historii. Są to: „Ogrody zoologiczne świata”, „Polskie poczty specjalne i okolicznościowe” oraz „Kwiaty na polskich znaczkach pocztowych”.

Udekoronowanie medalemNagrodzony Pan Edward Stankowiak 

Kępińskie Koło Filatelistów powstało w roku 1958 a jego przewodniczącym został Antoni Scheffs. Liczyło ono wtedy 64 członków, w tym również prężnie działającą młodzież. Obecnie kępińscy filateliści to grupa 10 zapaleńców, którzy przez lata pozostali wierni tej tematyce. Ich działalność przejawia się w zbieraniu walorów filatelistycznych, czyli znaczków, kopert, kartek pocztowych, wszystkiego tego, co wydaje Poczta Polska. Kępińskie Koło organizuje rok rocznie również wystawy filatelistyczne - X jubileuszowa została otwarta 12 września 2008 roku w Muzeum Ziemi Kępińskiej z okazji 50- lecia działalności. Z tej również okazji wydano specjalną monografię dotycząca historii zorganizowania ruchu filatelistycznego w Kępnie. Bardzo dobrze działalność kępińskich filatelistów ocenia Jerzy Bielawski, prezes zarządu okręgu PZF w Kaliszu.


Do uświetnienia imprezy przyczyniło się wiele osób m.in.: drugi od lewej Mirosław Łapa - redaktor naczelny Tygodnika Kępińskiego; trzeci od lewej Edward Stankowiak - prezes kępińskiego koła PZF; czwarty od lewej Henryk Kasperski - kierownik Działu Sprzedaży Usług Pocztowych i Detalicznych Oddziału Rejonowego Centrum Poczty w Kaliszu; piąty od lewej Andrzej Weiss Naczelnik UP w Kępnie; pierwszy i szósty od lewej to przedstawiciele Telewizji Polskiej Oddział Regionalny we Wrocławiu; ostatni-siódmy od lewej to Roman Górecki - listonosz UP Kępno 1.

Zasłużeni dla Kępna

Po raz pierwszy w powiecie kępińskim zorganizowano przewóz „Poczty Balonowej”, było to wydarzenie, na które czekało wielu filatelistów w całym kraju. Ta bezprecedensowa akcja promująca miasto odbyła się dzięki zaangażowaniu przewodniczącego koła filatelistów Edwarda Stankowiaka, Dyrekcji Poczty Polskiej reprezentowanej przez naczelnika UP Andrzeja Weissa oraz redakcji „Tygodnika Kępińskiego”.


Dzięki uprzejmości w/w Panów otrzymałem sporo materiałów opisowych i fotograficznych z przebiegu uroczystości, historii baloniarstwa czy poczty balonowej w Kępnie.


Na samym początku muszę stwierdzić, że z tegorocznych poczt balonowych najbardziej poprawnie była przeprowadzona w Kępnie (mimo długiego oczekiwania) - jedna nalepka bez żadnych udziwnień, przywieszek czy odmian, nalepka była „skasowana”, stemple odbite starannie, przesyłki numerowane, ładnie odtransportowane w drogę powrotną.


Organizatorzy Poczty Balonowej - zdjęcie zrobione po wylądowaniu około godz. 12.00; pierwszy od lewej Roman Górecki - konwojent pocztowy przewożący przesyłki balonem; drugi Mirosław Łapa z Tygodnika Kępińskiego; trzeci to Edward Stankowiak - prezes PZF w Kępnie i czwarty Andrzej Weiss naczelnik UP Kępno.

Bez nich nie byłoby poczty balonowej