Menu Content/Inhalt

Samochodem, pociągiem, samolotem i w torbie listonosza – w taki sposób zwykle podróżują przesyłki. W Lesznie bardzo często listy podróżują balonem, jak to miało miejsce w sobotę 24 czerwca 2006 roku.
„Poczta Balonowa” odbyła się z okazji upamiętnienia pierwszych zawodów o Puchar Gordon Bennetta przed 100 laty, 70-lecia zdobycia na własność Pucharu przez Polskę i 50-te zawody w roku 2006.


Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Dyrektora Pocztowego Centrum Filatelistyki Ewę Piotrkowską w dniu 12 kwietnia 2006 roku.
Do przewozu „Poczta balonową” zostały dopuszczone listy krajowe i zagraniczne zwykłe i polecone oraz kartki, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym zaopatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Komitet Organizacyjny, jak też i bez nalepek.
Oprócz komitetu Organizacyjnego, organizatorem „Poczty Balonowej” jest: Aeroklub Leszczyński, Dyrekcja Centrum Sieci Pocztowej Oddziału Regionalnego w Poznaniu, Dyrekcja Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy w Lesznie oraz Koło PZF W Lesznie.


Z tej okazji został wydany stempel okolicznościowy z napisami: /LESZNO 1  24.06.2006/ GORDON BENNETT/ 1906 1936 2006/ (z wkomponowanymi w miejsce liter miniaturek balonów).

 

stempel

 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy i PZF Koło Leszno:
1. PZF Koło Leszno
- nalepki okolicznościowe wydane w arkusikach po 4 sztuki, w nakładzie 2000 sztuk, na papierze białym, gładkim, niegumowanym, nieząbkowane. Rysunki i napisy na arkusikach zawierają tematycznie informacje o trzech rocznicach, dzięki którym przewieziono niniejszą pocztę balonową.

 

arkusik

 

2. Poczta Polska:
- okolicznościowa nalepka polecenia wydana w ilości 1000 sztuk, w formie nalepek z hasłem i rysunkiem oraz pustym polem, na którym umieszczano normalna nalepkę polecenia z kodem kreskowym,
- koperty beznominałowe w nakładzie 400 sztuk, wydane przez ORJ Centrum Sieci Pocztowej w Lesznie o tematyce: „Gordon Bennett”,
- kartki beznominałowe w nakładzie 2000 sztuk, wydane przez ORJ Centrum Sieci Pocztowej w Lesznie o tematyce: „Gordon Bennett”.


Autorką projektu nalepki okolicznościowej, koperty i kartki beznominałowej jest Alina Samolewska.

 

Otrzymałem dzisiaj 24 marca 2016 roku taki arkusik nalepek z podpisem autorki projektu z czego jestem bardzo dumny. A przysłał mi go mój serdeczny Kolega Jerzy Reich z Leszna, za co bardzo dziękuję. O ile powyższy oficjalny arkusik posiada numerację, może w tej chwili na czarnym tle niewidczna, to arkusik poniższy jest bez numeracji, a poza tym występuje różnica w kolorze tła, co widać.

 

1


Przesyłki zostały zaopatrzone w pieczątkę z nazwą balonu o treści: /PRZEWIEZIONO BALONEM/ SP-BVS/ Pilot Ewa Prawicka-Linke/.
Łącznie przygotowano 800 przesyłek, w tym:
- poleconych 235 sztuk,
- zwykłych 565 sztuk.
Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą Naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu członkowi załogi Balonu SP-BVS „Akwawit” pilotowi Ewie Prawickiej-Linke.


Start balonu nastąpił na terenie Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie o godzinie 6,40. Pilotowi towarzyszył przedstawiciel filatelistów v-ce prezes Koła PZF w Lesznie Lech Woźny.
Odprawa poczty specjalnej odbyła się w obecności prezesa PZF Koło Leszno Edmunda Jankowskiego oraz przedstawiciela Centrum Sieci Pocztowej Oddziału Rejonowego w Lesznie Leszka Mikołajczyka.
Załoga balonu przeleciała około 21 kilometrów. Przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego członka załogi o godzinie 8,50 do najbliższej miejsca lądowania placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 67-400 Wschowa. Przesyłki, po uprzednim przystawieniu odciska datownika dziennego: WSCHOWA 24 06 06 09 * AŁ * zostały wyekspediowane celem doręczenia adresatom.


Kartka pocztowa specjalnego traktowania z autografem pilota.

 

kartka z autografem

 

Koperta i kartka pocztowa, przewiezione balonem.

 

koperta okolicznosciowa

kartka okolicznosciowa

Przesyłka priorytetowa "wolna od opłaty".

2