Menu Content/Inhalt

Już w połowie kwietnia 2005 roku rozpoczął się cykl zawodów zaliczanych do Balonowego Pucharu Polski. Puchar wystartował 13 kwietnia w Grudziądzu, finał zaplanowano na 25 września w Lesznie.
Do klasyfikacji Pucharu Polski zaliczono siedem imprez balonowych rozgrywanych zgodnie z przepisami ustalonymi prze Aeroklub Polski. W Polsce w turniejach uczestniczą balony na ogrzane powietrze. Powietrze w powłoce podgrzewane jest palnikiem zasilanym ciekłym propanem. Po podgrzaniu powietrza balon zaczyna się wznosić, po wychłodzeniu powietrza lub częściowym wypuszczeniu go przez klapę spadochronową znajdującą się na szczycie balonu, zaczyna opadać. Balony tej klasy należą do najbardziej popularnych aerostatów na świecie i w Polsce.


Podczas zawodów rozgrywane są konkurencje polegające głównie na osiągnięciu przez pilota celu, który został określony przed startem. Wynik, czyli odległość od celu mierzona jest do markera (wstęgi z materiału obciążonej niewielką ilością piasku) wyrzucanego przez pilota z kosza balonu. W klasyfikacji liczony jest jedynie pilot - dowódca balonu, niezależnie od ilości osób lecących balonem. Obsługa naziemna składa się zazwyczaj z trzech - czterech osób, które przygotowują balon do lotu oraz odbierają go z miejsca lądowania.

Zawody zaliczane do Balonowego Pucharu Polski:

13-17.04 IV Grudziądzkie Zawody Balonowe.(Grudziądz, Kwidzyń) - Balonowy Puchar Polski
28.04-03.05 VI Górskie Zawody Balonów (Krosno) - Balonowy Puchar Polski
25-29.05 VII Międzynarodowe Zawody Balonowe o Puchar firmy Tent (Białystok) - Balonowy Puchar Polski
29.06 - 03.07 Krakowskie Zawody Balonowe - Balonowy Puchar Polski
18-21.08 VI Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta miasta Włocławka i Prezesa Anwilu S.A.(Włocławek) - Balonowy Puchar Polski
30.08-04.09 XXI Balonowe Mistrzostwa Polski (Białystok) - Balonowy Puchar Polski
22-25.09 XIV Balonowy Puchar Leszna (Leszno) - Balonowy Puchar Polski.
   
W dniach 22-25 września w Lesznie odbył się XIV PUCHAR LESZNA & V MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET w ramach BALONOWEGO PUCHARU POLSKI. W tym czasie można było podziwiać balony wędrujące nad Lesznem i okolicą. W ramach tych zawodów w dniu 24 września zostaje zorganizowana „Poczta Balonowa”.
Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Dyrektora Pocztowego Centrum Filatelistyki w dniu 31 sierpnia 2005 roku.
Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy krajowe i zagraniczne zwykle i polecone oraz kartki, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym i opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Komitet Organizacyjny, jak też bez tych nalepek.
Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy i PZF Koło Leszno:
1. PZF Koło Leszno – nalepki okolicznościowe wydane w arkusikach po 4 sztuki, w nakładzie 2000 sztuk. Zastosowano papier biały, gładki niegumowany, nieząbkowane. Arkusiki nalepek numerowano na prawym marginesie numeratorem sześciocyfrowym.

arkusik

2.  Poczta Polska:
- stempel okolicznościowy o treści: /   LESZNO 1 24.09.2005 •BALONOWY PUCHAR  POLSKI • / •XIV PUCHAR LESZNA & V MISTRZOSTWA POLSKI  KOBIET•
- stempel informacyjny z napisem: /   PRZEWIEZIONO BALONEM  / SP-BVS / Pilot   Ewa Prawicka-Linke  
- okolicznościowy znak polecenia (erka),
- kartka pocztowa – dyrekcyjna w nakładzie 1000 sztuk,
- koperta dyrekcyjna w nakładzie 300 sztuk.


Stempel okolicznościowy oraz beznominałowa kartka okolicznościowa.

stempel okolicz

kartka okolicznosciowa

Jedyny egzemplarz odbitki projektu wstępnego kartki balonowej z podpisem autora.

4

Koperta okolicznościowa.

koperta okolicz

Po ostemplowaniu przesyłek datownikiem okolicznościowym oraz ewentualnym umieszczeniu nalepki „R”, Urząd Pocztowy Leszno 1 wydał przesyłki upoważnionemu członkowi załogi Balonu SP-BVS „Akwawit” pilotowi Ewie Prawickiej-Linke w formie odsyłki listowej z kartą. Ładunek z przesyłkami filatelistycznymi przekazała Naczelnik Urzędu Pocztowego Leszno 1 Ewa Kożuchowska w obecności prezesa PZF Koło Leszno Edmunda Jankowskiego oraz przedstawicieli Centrum Sieci Pocztowej Oddziału Rejonowego w Lesznie Sławomira Tomków i Leszka Mikołajczyka.


Idąc dalej rozpoczętą już wcześniej charakterystyką pilotów balonowych, którzy wnoszą  lub wnosili bardzo duży wkład w rozwój baloniarstwa, mogę śmiało w krótkim zarysie przedstawić postać płci pięknej – Panią Ewę Prawicką-Linke.
Ewa Prawicka
Pilot Balonowy od 1997 roku. Udział w zawodach balonowych w kraju i za granicą. Członek Balonowej Kadry Balonowej od 2005 roku. Organizator zawodów balonowych w Lesznie m.in. XX Balonowe Mistrzostwa Polski oraz zawody zaliczane do Balonowego Pucharu Polski w Lesznie. Osiągnięte wyniki: Mistrzostwo Polski Kobiet w 2002 i 2004r.,  II miejsce w Mistrzostwach Polski Kobiet 2001 i 2003r, Puchar Świata Kobiet 2006 we Francji i we Włocławku, II miejsce w Pucharze Świata Kobiet 2007 we Francji.

Ewa strona

balon akwawit

 

 

 Przewieziony ładunek został przekazany przez upoważnionego członka załogi, do leżącej najbliżej miejsca lądowania placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 64-030 Śmigiel w celu przesłania i doręczenia przesyłek filatelistycznych adresatom, po uprzednim ostemplowaniu odciskiem datownika: ŚMIGIEL  24 09 05 11 * AA * i przystawieniu pieczątki z nazwą balonu, którym przesyłki zostały przesłane.

Łącznie przygotowano i przewieziono 720 przesyłek, w tym:
- poleconych 218 sztuk,
- zwykłych 502 sztuki.

 

akwawit plus dwa

super ekspres i akwawit

balon strona

Koperty przewiezione balonem: z „R” oraz nalepką.

koperta z R

koperta z nalepka

Kartki okolicznościowe z nalepką i bez nalepki.

koperta z nalepka

kartka bez nalepki

Parka nalepek na kopercie poleconej.

2