Menu Content/Inhalt

„Poczta Balonowa” zorganizowana została w dniu 2.05.2005 roku z okazji III Międzynarodowych Zawodów Balonowych o Memoriał Franciszka Janika w ramach obchodów 90 rocznicy Bitwy pod Gorlicami, zgodnie zatwierdzonym w dniu 20.04.2005 roku regulaminem przez Dyrekcję Generalną Poczty Polskiej w Warszawie.


W zawodach rywalizowało 5 załóg, a Komandorem Zawodów Balonowych był Juliusz Jarończyk.

 

Przesyłki przeznaczone do przewozu Pocztą Balonową odpowiednio zaadresowane, oznaczone i opłacone, przekazane do Urzędu Pocztowego Gorlice 1 zostały ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem:  GORLICE 1 02.05.2005 • 90. ROCZNICA BITWY POD GORLICAMI • oraz opatrzone stemplem informacyjnym o charakterze poczty specjalnej o treści: /   POCZTA BALONOWA • LOT BALONOWY O MEMORIAŁ FRANCISZKA JANIKA • w środku okrągłego stempla napisy: /1915 –2005/ 2.05.2005/ GORLICE / oraz stylizowany rysunek balonu. Ponadto zostały oznaczone stempelkiem z nazwą balonu o treści: Przewieziono balonem / SP  BAM .

 

Z tej okazji zostały wydane: 
- kartka pocztowa - dyrekcyjna  (RUP Nowy Sącz) w nakładzie 2000 sztuk,

clip 3

- koperta w nakładzie 100 szt.


W dniu 2 maja 2005 roku pracownik Urzędu Pocztowego Gorlice 1 Grzegorz Rodzinka przekazał upoważnionemu członkowi załogi balonu pilotowi Krzysztofowi Kocot przesyłki filatelistyczne do przewiezienia balonem w ilości 441 sztuk, w tym:
- 45 sztuk przesyłek poleconych,
- 36 sztuk przesyłek priorytetowych,
- 360 sztuk przesyłek ekonomicznych.

 

A balon to wyjątkowy:
- jedyny w Polsce oraz Europie Wschodniej balon na ogrzane powietrze o pojemności 6 800 m3 ,
- na swój pokład zabiera 12 pasażerów oraz pilota,
- znaki rozpoznawcze SP – BAM,
- powłoka A-240 o wysokości 31m i średnicy 24m,
- kosz o wymiarach 150/180/120 - w tym wysokość 150 cm,
- maksymalna dopuszczalna masa kosza (kosz, załoga , zapas paliwa, palnik) to 1668 kg przy temperaturze otoczenia +15°C i ciśnieniu 1013 hPa,
- maksymalny czas lotu - około 4 godzin na 4 butlach znajdujących się w koszu,
- maksymalna wysokość lotu - 4000 m przy ciśnieniu 1013 hPa.

balon

O godzinie 8,25 balon SP BAM wystartował ze stadionu sportowego w Gorlicach zabierając ładunek z przesyłkami filatelistycznymi.
O godzinie 9,10 balon wylądował w miejscowości Dominikowice w obszarze Urzędu Pocztowego Kobylanka, któremu przekazano przesyłki przez załogę balonu w celu ich przesłania i doręczenia adresatom.
Przekazane przesyłki Urząd Pocztowy w Kobylance ostemplował datownikiem dziennym z wyróżnikiem * AA * i datą 02.05.05.10.
Przesyłki na życzenie nadawców zostały uzupełnione nalepką „R” Urzędu Pocztowego Gorlice 1.
Mała ilość przesyłek filatelistycznych do przewozu Pocztą Balonową  wynikła z późnego zatwierdzenia (20.04.2005 r.) i ogłoszenia (25.04.2005 r.) regulaminu „Poczty Balonowej” przez Dyrekcję Generalną Poczty Polskiej W Warszawie.

kartka okoliczn

list balonowy

Przesyłka na kopercie okolicznościowej wydanej dla poczty balonowej z okazji 90. rocznicy Bitwy pod Gorlicami.

1