Menu Content/Inhalt

700-lecie praw miejskich Kalisza Pomorskiego zapoczątkowano uroczystościami i wielkim festynem w dniach 12-13 lipca 2003 r. Patronat nad jubileuszem miasta objął ówczesny marszałek Sejmu RP Marek Borowski, który podczas uroczystości otrzymał honorowe obywatelstwo. Doskonale bawiono się na licznych występach zespołów lokalnych i przybyłych na festyn, podziwiano walki rycerzy z kilku bractw rycerskich, odbywały się huczne zabawy taneczne i oglądano pokazy sztucznych ogni. Różne akcenty obchodów 700-lecia Kalisza Pomorskiego były również we wrześniu.
Wspaniałą dokumentację z tej imprezy otrzymałem od Pani Urszuli Miłoszewskiej z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim. I gdyby nie moje przedsięwzięcie jakim jest poczta balonowa, to można by było zrobić wspaniały reportaż czy felieton z tej imprezy korzystając z otrzymanej dokumentacji. Ale nie sposób chociaż po krótce opowiedzieć o tej imprezie, przedstawiając ją nawet w kilku zdjęciach.

Pokazy jeździeckie pt. Kawaleryjska musztra, uświetniające jubileusz 700-lecia.

konie

Występ orkiestry dętej z Nienhagen na płycie stadionu w Kaliszu Pomorskim a nosiła ona nazwę Blue Diamonds.

orkiestra

Na starym cmentarzu przy ul. Wolności w Kaliszu Pomorskim, na którym przed wojną chowani byli Niemcy, a po wojnie Polacy, odsłonięty został pamiątkowy obelisk z tablicami w języku polskim i niemieckim, poświęcony nieżyjącym mieszkańcom tej ziemi.

obelisk

Wystawa została otwarta w ruinach zamku Wedlów i nosiła nazwę: „Kalisz Pomorski dawniej i dziś”. W zbiórce eksponatów pomogli Kaliszanie oraz mieszkający przed wojną w Kaliszu Niemcy. Przedstawicielem grupy Niemieckiej był Gunter Korn. W lewym skrzydle zgromadzono przedmioty, mapy i dokumenty związane z dawnym Kaliszem. W prawym zaprezentowano przedmioty codziennego użytku, powojenne.

wystawa

Z tej okazji również organizatorzy  „Poczty Balonowej”:
- Dyrekcja Okręgu Poczty w Szczecinie,
- Rejonowy Urząd Poczty w Koszalinie,
- Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu w Koszalinie,
- Lotnicza Agencja Reklamowa MUUNCHAUSEN - Piotr Górny Chełmno,
zorganizowała niecodzienny pokaz transportu przesyłek pocztowych balonem.

Wszystkie przesyłki nadane w tym dniu w Kaliszu po ostemplowaniu okolicznościowym datownikiem z napisem:  /  Kalisz Pomorski 12.07.2003 / 700 lat Kalisza Pomorskiego a
w środku stempla-podkowy, rysunkiem balonu stylizowanego, zostały umieszczone w gondoli balonu.
Do przewozu „Pocztą Balonową”, dopuszczone zostały listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z cennikiem opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Zostały wydane na tę okoliczność kartki pocztowe beznominałowe tematycznie związane z pocztą balonową.

clip

Wszystkie przesyłki zawierały stempel prostokątny z napisem POCZTA BALONOWA / BALON SP-BVI / instr. Piotr  Górny / Kalisz  Pomorski 12.07.2003    w kolorze czarnym.
I tak zaopatrzone przesyłki pod czujnym okiem dyrektora RUP Koszalin Zenona Szulca i z pilotem – instruktorem Piotrem Górnym odleciały w przestworza, by po 14 km lotu balonem SP-BVI  MK CAFÉ wylądować bezpiecznie w miejscowości Wierzchowo k/Drawska Pomorskiego.

balon w powietrzu

Przewieziono 256 sztuk przesyłek zwykłych i 68 poleconych, które niezwłocznie dostarczono do Urzędu Pocztowego Wierzchowo, gdzie po ostemplowaniu datownikiem:
WIERZCHOWO k. DRAWSKA POM. 12 07 03 21 ***  wyruszyły w dalszą tradycyjną już drogę.
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centralny Zarząd Poczty Polskiej w dniu 11.06.2003.
Zresztą pocztowych atrakcji na terenie zorganizowanym z okazji jubileuszu miasta było wiele. Powodzeniem cieszyła się możliwość wykonania pamiątkowej fotografii w pocztowym balonie i wysłanie jej z pozdrowieniami, po nadrukowaniu na kopertę rodzinie lub znajomym.

balon cafe

lot balonowy

kartka okoliczn

druga strona kartki

Przesyłka z datownikiem nadawczym w kolorze fioletowym

1