Menu Content/Inhalt

W 1999 roku w czasie swej siódmej pielgrzymki apostolskiej do ojczyzny Jan Paweł II odwiedził 12 czerwca Sandomierz. Śmigłowiec z dostojnym gościem wylądował po godzinie 10 w miejscowości Wielowieś oddalonej o 4 km od Sandomierza. Obok lądowiska znajdowało się miejsce celebry, na którym przywitało Papieża około pół miliona wiernych.
W pierwszą rocznicę tej wizyty zorganizowano przewóz okolicznościowej poczty balonem  - SP – BVK  „E 5 MODE” Aeroklubu Stalowolskiego. Jako miejsce startu wybrano Wielowieś na terenie której odbywały się w 1999 roku uroczystości.

Organizatorzy imprezy: DOP w Lublinie, RUP w tarnobrzegu, Aeroklub Stalowolski oraz Zarząd Oddziału w Tarnobrzegu przygotowali nalepkę poczty balonowej (PZF) oraz kartkę pocztową beznominałową (RUP Tarnobrzeg). Nalepka została wykonana na papierze białym, gładkim, nieząbkowanym, samoprzylepnym.. Nakład 2000 sztuk rozcinane na pojedyncze egzemplarze. Zastosowano kolory: żółty, czerwony, czarny.
Na nalepce widnieją napisy – „Poczta Balonowa”, „Rocznica Wizyty Jana Pawła II”. Na schematycznej mapie Polski zaznaczona miejscowość „Sandomierz” poprzez ustawienie w miejscu miejscowości krzyża z napisem na poziomym ramieniu 12 VI 2000. Na zachodnim pasie konturu Polski sylwetka balonu SP-BVK.

Myślę, że mogę tu wyrazić tylko swoją opinię na temat krzyża, a właściwie daty umieszczonej na Nim. To jest wzniosły cel i zaszczytna idea i może to efektownie wygląda, ale krzyż nie służy do umieszczania na nim żadnych napisów, przedmiotów, rzeczy czy innych symboli. Na krzyżu umieszczone mogą być suplikacje: „O Jezu nasz miłosierdzia”, „Przez krzyż i mękę Twoją oddal od nas karę srogą!”, „Na uproszenie u Pana Boga łaski”, „Jezu, ufam Tobie” i podobne oraz postać Pana Jezusa „męża pełnego boleści" - oto obraz jaki mamy zwykle przed oczyma mówiąc o krzyżu. Krzyż Pana Chrystusa jest drzewem życia, a dokonane na nim misterium w przedziwny i paradoksalny sposób przez śmierć przyniosło nam życie. I tak należy chyba to pojmować, a umieszczanie na krzyżu innych motywów odsuwa znaczenie krzyża na dalszy plan.

Nalepki kasowano stemplem „PRZEWIEZIONO  BALONEM    /   SP-BVK   /   Pilot Waldemar  Lekan” w kolorze czarnym.
   
Zastosowano również stempel okolicznościowy tematycznie odnoszący się do rocznicy pobytu papieża, której treść brzmi: „*  I  ROCZNICA  WIZYTY  PAPIEŻA  JANA  PAWŁA  II  *   NA  ZIEMI  TARNOBRZESKIEJ  12.06.2000”
Na niektórych przesyłkach odbijano stempel okolicznościowy stosowany w Sandomierzu, a poświęcony rocznicy wizyty papieża w tym mieście: „SANDOMIERZ 1  /  12.06.2000 /  I  ROCZNICA   WIZYTY  PAPIEŻA  JANA  PAWAŁ  II   W  SANDOMIERZU”.
Balon SP_BVK „E 5 MODE” pilotowany przez pilota Waldemara Lekana  wystartował z miejscowości Wielowieś, a lot zakończył w Sandomierzu. Należy tu może zaznaczyć, że balon SP-BVK nie posiada nazwy, jest składakiem z paru balonów.               
Przesyłki w ilości 2.685 sztuk, w tym 728 poleconych zostały dostarczone do Urzędu Pocztowego Sandomierz 1.

Urzędy pocztowe nadawczy i odbiorczy stosowały stemple:
- DN  -  TARNOBRZEG 1  12 06 00 16        * BD *
(również na znakach polecenia)
- DO  -  SANDOMIERZ 1  12 06  00 21       * BJ *
Poczta balonowa została zorganizowana na podstawie zezwolenia CZPP z dnia 24.03.2000 r.

lot balonowy

Przesyłka polecona z własnoręcznie wykonaną oprawą koperty.

jp ii polecony

Przesyłki balonowe na kartkach okolicznościowych wydanych z tej okazji.

kartka okolicznosciowa

1

W Tarnobrzegu były dwa stemple i odbijano je różnie (po dwa i po jednym na przesyłce).

3