Menu Content/Inhalt

W Lubelskim Klubie Lotniczym szkoliło się wielu pilotów, którzy odnosili ogromne sukcesy na całym świecie. W latach II wojny światowej w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii walczyło wielu pilotów z Lubelszczyzny. Aerokluby na Lubelszczyźnie pełnią funkcję klubów sportowego propagujących i rozwijających lotnictwo polskie, głównie w zakresie szkolenia, rekreacji i uprawiania sportów lotniczych. Stawia się tu na edukację młodzieży i jej rozwój przez angażowanie w sporty lotnicze, które nie tylko kształcą, ale również wychowują, uczą odpowiedzialności, wytrwałości oraz pracowitości. Lotnictwo na Lubelszczyźnie powstało za sprawą grupy zapaleńców, działaczy Ligi Lotniczej i pilotów sportowych.


Ludzi związanych z lotnictwem lubelskim chce przedstawiać w takich artykułach:


- piloci Lubelszczyzny w lotnictwie I i II Wojny Światowej
- piloci Lubelszczyzny w lotnictwie powojennym
- pilotki Lubelszczyzny
- konstruktorzy