Menu Content/Inhalt

Drugi lot poczty balonowej, który miał się odbyć w ramach 450-lecia Leszna, został zaplanowany na dzień 29.04.1997 roku. Ta poczta balonowa miała mieć miejsce z okazji 100-lecia pierwszego lotu balonu „ÖRNEN”na biegun północny.


Upamiętniając to wydarzenie Rejonowy Urząd Pocztowy w Lesznie w 2002 roku wydał kartkę okolicznościową z nadrukowaną winietką stosowaną na przesyłkach balonowych, a pokazującą portret szwedzkiego pilota balonu oraz balon „ÖRNEN” podczas startu na szczycie górskim. Odpowiednie teksty wokół nalepki świadczą o charakterze imprez związanych z wydaniem kartki.

kartka

Na wspomnienie tego pierwszego lotu został wydany arkusik nalepek o  wartości 1 zł każda. Nalepki zostały wydane na papierze białym, niegumowanym, nieząbkowanym.
Nakład   4.500 szt. (500 arkusików po 3 x 3 znaczki). Zastosowano kolory: niebieski, żółty i złoty.
Arkusiki numerowane numeratorem sześciocyfrowym.

arkusik

Napisy na marginesach:
- górnym: (panorama Leszna)
- dolnym: (panorama Leszna)
- lewym:  PRZELOT BALONU SIMP W 100-LECIE  PIERWSZEGO LOTU  BALONU  ÖRNEN  DO  BIEGUNA  PÓŁNOCNEGO
- prawym:  KRAJOWA  WYSTAWA  FILATELISTYCZNA „LESZNO’450”  29.04 – 5.05.1997 r.

Nalepki na przesyłkach były kasowane stemplem o treści: /  PRZEWIEZIONO  BALONEM  /  SP – BWA  „ SIMP ” / Pilot – Mieczysław Cholewa  w kolorze czarnym. Natomiast znaczki opłaty kasowano owalnym stemplem okolicznościowym o treści:
LESZNO 1   08.05.1997   450  LAT  LESZNA  /   KRAJOWA  WYSTAWA  FILATELISTYCZNA z wizerunkiem ratusza i wież różnych kościołów w Lesznie.

Balon z przesyłkami nie wzniósł się jednak w zaplanowanym dniu z powodów pogodowych. Lot odbył się dopiero tydzień później tj. 8 maja 1997 roku. Start balonu SP-BWA „SIMP’ pilotowanego przez pilota Mieczysława Cholewę nastąpił w Lesznie o godz. 8 : 00. Przy starcie kłopoty z utrzymaniem kopuły balonu (padał deszcz i wiał silny wiatr). Lądowanie o godzinie 9 : 00 w Święciechowej leżącej 5 km na zachód od Leszna zostało wymuszone przez pogodę.
Przesunięcie lotu na inny termin miało swoje odzwierciedlenie na przesyłkach balonowych, gdzie został zastosowany stempel o treści:
"Ze względów  technicznych / termin  lotu przełożono" - również w kolorze czarnym.

Przesyłki po wylądowaniu balonu zostały dostarczone do Urzędu Pocztowego Święciechowa, gdzie po ich ostemplowaniu wyekspediowano do adresatów.
Do transportu zostały dopuszczone wszystkie rodzaje przesyłek, również i te bez winietek.

Urzędy pocztowe nadawczy i odbiorczy stosowały stemple:
DN  -  LESZNO 1           -8-5  97-8    * AR *
(na  znakach  polecenia)
DO  -  SIECIECHOWA    -8-5 97-9     * AA *
      -  SIECIECHOWA    -8-5 97-9     * AC *

Łącznie przewieziono 1419 przesyłek w tym 428 poleconych. W tej liczbie przewieziono około 160 przesyłek bez nalepek.

Zezwolenie CZPP z dnia 22.01.1997.

Przesyłka na kopercie zwykłej z nalepką balonową, z wyróżnikiem na stemplu odbiorczym "AC".

przesylka z nalepka

Przesyłka polecona przewieziona balonem.

bez nalepki

Kartka pocztowa przewieziona balonem

widokowka z nalepka

druga strona

Przesyłka balonowa na kopercie zwykłej z wyróżnikiem na stemplu odbiorczym "AA".

03 strona

"Balon ÖRNEN" - faza druku szaro - czarna oraz drugi arkusz w fazie druku czerwonym

5

6