Menu Content/Inhalt

Na wiosnę 1997 roku miasto Leszno obchodziło 450 rocznicę nadania praw miejskich.
Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie w roku 2002 wydał kartkę pocztową w ilości 1500 sztuk, upamiętniając również 50 lat Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie. Została ona wydana jako kartka wspomnieniowa w serii 20 szt kart beznominałowych.
Kartka ma nadrukowaną nalepkę stosowaną na przesyłkach balonowych dla lotu balonowego z tej okazji. Na nalepce widnieje balon na ogrzane powietrze -  SP - BZV  „LESZNO”, którym to miały zostać przetransportowane przesyłki oraz stylizowany Ratusz w Lesznie.

kartka

W ramach tych uroczystości miały odbyć się również dwie wyprawy poczty balonowej. Organizatorami byli: Aeroklub z Leszna, Lokalny Związek Filatelistów i Urząd Poczty w Lesznie.
Jeden z lotów miał odbyć się 30.04.1994 roku.
Przygotowano kolorowe winietki o wartości 1 zł.

arkusik

Nalepki wydrukowano na papierze białym, niegumowanym, nieząbkowanym.
Nakład 4.500 szt. ( 500 arkusików po 3 x 3 znaczki).
Napisy na marginesach:
- górnym:  (panorama Leszna)
- dolnym:  (panorama Leszna)
- lewym: PRZESYŁKA  BALONOWA  W  ROKU  JUBILEUSZU 30.04.1547 r.- 30.04.1997 r.
- prawym:  W  450  LECIE  NADANIA  LESZNU  PRAW  MIEJSKICH
Kolory zastosowane na nalepkach: niebieski, żółty, czarny i złoty.
Arkusiki numerowane numeratorem sześciocyfrowym.

Do transportu dopuszczono, jak dotychczas, wszystkie rodzaje przesyłek zarówno z jak i bez okolicznościowych winietek.
Na przesyłkach przystawiano stempel okolicznościowy, na którym widnieje portret polskiego króla Zygmunta Starego i herb miasta. Na marginesie znajduje się napis:       LESZNO 1  30.04.1997  /  450 – LECIE   NADANIA PRAW  MIEJSKICH
Stempel okolicznościowy został postawiony 30 kwietnia 1997 roku. Transport przesyłek odbył się jednak dopiero 2 maja 1997 roku. Termin lotu przełożono ze względów technicznych i taki też przesyłki otrzymały stempel w barwie czarnej:  / Ze  względów technicznych  /  termin  lotu  przełożono. Perturbacje z terminem lotu balonu były spowodowane niedogodnymi warunkami pogodowymi( silny wiatr, wiatr nie w tą stronę, deszcz). Lot balonu   „Leszno” przełożono z powodu silnej wichury. Trasa lotu była tym
razem zamierzona: start z siedziby rodu Leszczyńskich czyli z Leszna natomiast lądowanie w Rydzynie - siedzibie rodu Sułkowskich. Start balonu nastąpił w Lesznie o godzinie 7 : 00 a lądowanie w Rydzynie o godzinie 8 : 30 w strugach deszczu. Czyli odległość między
miejscowościami licząca około 10 km balon pokonał w czasie 1,5 godziny.

Również w kolorze czarnym zaopatrzono przesyłki innym stemplem, którym kasowano nalepki: /  PRZEWIEZIONO  BALONEM  /  SP – BZV „LESZNO”  /  Pilot – Bernard Kilmasz. (Pilotem był Bernard KLIMASZ. ( na stempelku jest błąd : „Kilmasz”).

Po wylądowaniu balonu SP-BZV „Leszno” pilotowanego przez pilota Bernarda Klimasza na południowy wschód od Leszna w pobliżu miejscowości Rydzyna (około 10 km od Leszna), przewieziono wszystkie przesyłki do miejscowego urzędu pocztowego, gdzie zostały zaopatrzone w datowniki:
DN  -  LESZNO 1  30-4 97-7     *  AR  *
(na znakach polecenia)
DO  -  RYDZYNA   -2-5 97 10    *  AB  *
      -  RYDZYNA   -2-5 97-10    *  AC  *
Ogółem przewieziono 1397 przesyłek ( w tym 343 polecone).W tej liczbie przesyłek bez nalepek balon przewiózł 159, w tym 41 poleconych.

Całość została zorganizowana na podstawie zezwolenia CZPP z dnia 22.01.1997.
Podziw może budzić sprawność organizacyjna przewozu. Można to ocenić na podstawie przesyłek poleconych. Datownik nadawczy Urzędu Pocztowego Leszno 1 na nalepce „R” pokazuje datę i czas faktyczny.
Na plus organizatorów lotu należy odnotować dwa fakty:
-  dopuszczenie do przewozu przesyłek bez specjalnych nalepek,
- oraz to, że mimo „względów technicznych”, lot odbył się w terminie przełożonym , co udokumentowano stosownym stemplem.

Przesyłka balonowa z datownikiem RYDZYNA -2-5 97 10 * AB *

lot z nalepka

Przesyłka balonowa z datownikiem RYDZYNA -2-5 97 10 * AC *

clip 29

Przesyłka polecona.

bez nalepki

"Balon Leszno" - faza druku szaro - czarna.

4

Przesyłka balonowa na karcie okolicznościowej.

1

Taka sobie ciekawostka, którą postanowiłem wkomponować w niniejszy artykuł. Stempel okolicznościowy z okazji 475 rocznicy nadania praw miejskich Leszna. Ale ten czas zasuwa. 

2