Menu Content/Inhalt

„Z przyczyn meteorologicznych lot balonem nie odbył się” – tej treści prostokątny stempel o wymiarach ok. 71,5x29 mm został umieszczony na przesyłkach poczty balonowej, zorganizowanej 1 czerwca 1996 roku z okazji festynu lotniczego „Góraszka 96”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo z górą pół wieku temu tego typu stemple Poczta Polska już stosowała. Aby nie było żadnych „wątpliwości meteorologicznych” należy dodać, że pogoda tego dnia była taka, o jakiej piloci balonowi mogą tylko marzyć! Co więc może dziwić filatelistę w tego typu przesyłkach?


Zapowiedź organizacji poczty balonowej 01.06.1996 roku z okazji festynu lotniczego „Góraszka 96”, uaktywnił zbieraczy poczt balonowych. Odpowiednie zapowiedzi w prasie (codziennej, pocztowej, filatelistycznej), pozwoliły przygotować odpowiednią korespondencję i zgodnie z regulaminem tejże poczty balonowej, dostarczyć ją do Urzędu Pocztowego Warszawa 1 w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 1996 roku.


Wszyscy, którzy wyszli zobaczyć start balonu 1 czerwca dowiedzieli się, że jego start stoi pod znakiem zapytania.. Podczas przygotowywania balonu okazało się, że jest on nieszczelny. Poczta Polska zareagowała natychmiast i w miejsce pięknego stempla „przewieziono balonem”, użyła stempla o treści jak wyżej. Szkoda tylko, że przyczyny techniczne pomylono z „przyczynami meteorologicznymi”.


Złożenie korespondencji do przewozu balonem do 29 maja miało na celu wcześniejsze przygotowanie przesyłek (ostemplowanie stemplem „przewieziono balonem”, numeracja, kto pilotował balon itp.). Z wypowiedzi świadków wynika, że w dniu 1 czerwca 1996 roku podczas pobytu w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 w godzinach rannych dowiedziano się, że „panie z workiem przesyłek pojechały do Góraszki”.


Korespondencja polecona jak i zwykła dopiero 8 czerwca dotarła do adresatów bez stempla „przewieziono balonem”, ale za to ze stemplem „z przyczyn meteorologicznych lot balonem nie odbył się”. A więc przez 9 dni ktoś mocno „kombinował” co z tym fantem zrobić? Do czego zatem miał służyć stempel „poczta balonowa”, jeżeli poczta nie zdążyła go użyć? Odnosi się wrażenie, że od samego początku wiedziano, że przewozu balonem nie będzie. Dlaczego więc od razu nie zrobiono stempla o treści „ Z przyczyn meteorologicznych lot balonem nie odbył się”? W tej sytuacji tydzień, jaki minął od nadania przesyłek do ich doręczenia wykorzystano na dorobienie go. Coś nie zagrało w organizacji poczty balonowej.
Jest natomiast szczegół, którego Poczcie Polskiej wybaczyć nie można. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że listy polecone mają w datowniku dziennym na R-ce godzinę „15” a w datowniku odbiorczym „Wiązowna” godzinę „09”? Gdyby było odwrotnie wszystko mogłoby się zgadzać. Który datownik dzienny był stosowany o prawidłowej godzinie, a który jest sfałszowany? Ekspert nazwałby to fałszerstwem.
Festyn został zorganizowany przez Fundację Katarzyny Frank – Niemczyckiej „Gwiazdy dzieciom”
Całość została zorganizowana na podstawie zezwolenia CZPP z dnia 29.04.1996.
W związku z imprezą została wydana przez Pocztę Polską kartka okolicznościowa z nadrukowanym napisem „Festyn lotniczy/ Góraszka’96” oraz z przepięknym elementem lotnictwa „Sztandarem Polskich Sił Powietrznych”

Sztandar Polskich Sił Powietrznych (1940-1947) z wyobrażeniem Matki Boskiej Ostrobramskiej i słowami "Miłość żąda ofiary" a z drugiej strony „Bóg, Honor, Ojczyzna” zaprojektował pod koniec 1939 polski pilot myśliwski przybyły wraz z innymi do Francji. Inny pilot wykorzystując podziemne kontakty zorganizował wykonanie sztandaru w okupowanym Wilnie. Nici i adamaszek „znaleziono” w Berlinie, skąd dyplomaci państw neutralnych przywieźli je do Wilna. Sztandar został ukończony w czerwcu 1940 roku. Japoński konsul w Wilnie (nominalnie neutralnej wówczas Japonii) przesłał sztandar pocztą dyplomatyczną do Londynu wiosną 1941. W czerwcu 1941 r. Sztandar przekazał Dywizjonowi Bombowemu 300 gen. Władysław Sikorski. Na mocy rozkazu gen. Sikorskiego Sztandar miał być przekazywany kolejnym polskim dywizjonom, dopóki nie będzie go można przywieźć do ojczyzny. W 1991 r. Sztandar przywozi do kraju grupa byłych polskich pilotów walczących w Polskich Siłach Powietrznych oraz oficerów RAF. Obecnie Sztandar znajduje się na honorowym miejscu w Dęblińskiej Szkole Orląt.

sztandar

Został wydany również stempel okolicznościowy z rysunkiem balonu i kopertą oraz napisem: WARSZAWA 1  01.06.1996  /  FESTYN  LOTNICZY GÓRASZKA ’ 96  /  POCZTA  BALONOWA.
Urzędy pocztowe stosowały stemple:
DN  -  WARSZAWA 1  01.06.96.15    * CP *
(na znakach  polecenia)
DO  -  WIĄZOWNA    01 06 96  09   * AC *

Kartka i koperta z niedoszłego lotu balonowego.

kartka

kartka

Przesyłka polecona.

1