Menu Content/Inhalt

Zanim przystąpię do omawiania poczty balonowej przewiezionej z tej okazji, przedstawię regulamin tej poczty organizowanej w ramach Mistrzostw Europy Modeli Śmigłowców zdalnie sterowanych w dniach 23 – 30 września 1994 roku.
1. Organizatorem „Poczty Balonowej” był Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy, Aeroklub Leszczyński, koło PZF w Lesznie oraz Rejonowy Urząd Poczty i Dyrekcja Okręgu Poczty Poznań.
2. „Poczta balonowa” organizowana będzie w dniach między 23 a 30 września 1994 roku przy założeniu, że jej przewóz nastąpi 23 września 1994 roku, na trasie Leszno – poczta, miejsce lądowania balonu.
3. Do przewozu „Pocztą Balonową” zostaną dopuszczone kartki i listy krajowe, i zagraniczne, polecone i zwykle, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, i opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez komitet Organizacyjny „Poczty”. Nalepki wydane zostaną w nakładzie 9000 sztuk w arkuszach po 6 sztuk. Cena 1 nalepki ustalona została na 10000,- zł.
4. Organizowany przelot upamiętni Mistrzostwa Europy Modeli Śmigłowców zdalnie sterowanych.
5. Nalepki dla przesyłek „Poczty Balonowej” w cenie 1000,- zł za 1 sztukę zamawiać należy pod adresem: PZF Leszno, komitet Organizacyjny „Poczty Szybowcowej i Balonowej”, skr. poczt. 7. UP Leszno 3 przy ul. Boh. Westerplatte, w terminie do 30 czerwca 1994 roku.
6. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą balonową” należy po ich przygotowaniu, w tym należytym opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami i naklejeniu nalepki „Poczty balonowej” oraz zaadresowaniu, przekazać w zabezpieczonej kopercie w terminie do dnia 15 września 1994 roku na adres: Koło PZF – Komitet Organizacyjny „Poczty Szybowcowej i Balonowej” Leszno, skrytka pocztowa nr 7 UP Leszno 3, przy ul. Boh. Westerplatte.
7. Przesyłki po ostemplowaniu nalepki kasownikiem z nazwą balonu przewożącego oraz oznaczeniu numeratorem, zostaną przekazane do Urzędu Poczty Leszno 1. Urząd ten z kolei po unieważnieniu znaczków datownikiem okolicznościowym i ewentualnym naklejeniu nalepki „R” i jej ostemplowaniu, wyda przesyłki załodze balonu.
8. Przesyłki po przewiezieniu balonem zostaną przekazane do Urzędu Pocztowego miejsca lądowania, po dalszych czynnościach pocztowych.
9.  Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Poczty Polskiej w Warszawie w dniu 25 kwietnia 1994 roku.
W podpisie: Koło PZF Leszno, Komitet Organizacyjny „Poczty Szybowcowej i Balonowej” 

Celowo wybrałem ten regulamin, gdyż jest zawarte w nim wszystko co powinien wiedzieć aerofilatelista zanim otrzyma przesyłkę. Przy bardziej już teraźniejszych lotach z pocztą balonową nieraz trudno się doczytać czy jest ta nalepka, czy tylko stempel okolicznościowy, a daty są tak napięte, że niemożliwe jest już wysłanie na przykład zamówienia.
Według założeń regulaminu w dniu 23 września 1994 roku dla uświetnienia Mistrzostw Europy Modeli Śmigłowców zdalnie sterowanych odbywających się w Lesznie od 23 do 30.09.1994 roku zorganizowana była poczta balonowa.

Z tej okazji oraz 50-lecia Koła Miejskiego PZF w Lesznie, Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie wydał kartkę pocztową upamiętniającą te wydarzenia z nadrukowaną nalepką przesyłki balonowej stosowanej w czasie zawodów.

kartka okolicznosciowa 

akwawit

Balon SP – BWP „Akwawit” pilotowany przez Bogdana Prawickiego wzniósł się z Leszna, lądując koło Krzemieniewa około 21 km od leszna. Tutejszy urząd Pocztowy swoje stemple okrągłe:
DO  -  KRZEMIENIEWO   23-9 94 11  * AB *
      -  KRZEMIENIEWO   23-9 94 11  * AC *,
a nadawczy na znakach polecenia:
DN  -  LESZNO 1            23-9 94-9   * AR *


Przetransportowano w sumie 1079 przesyłek w tym 553 listy polecone  numerowanych numeratorem sześciocyfrowym.
Impreza została zorganizowana na podstawie zezwolenia CZPP z dnia 25.04.1994 r.

 

 

 

 

 

 

Przesyłka balonowa na kopercie zwykłej ze stemplem KRZEMIENIEWO 23-9 94 11 *AB*:

koperta balonowa

Przesyłka balonowa na kopercie zwykłej ze stemplem KRZEMIENIEWO 23-9 94 11 *AC*:

clip 7

Przesyłka balonowa na oficjalnej kopercie zawodów.

krzemieniewo 94

Balon „Akwawit” nie pokonywał tylko przestrzeni w granicach kraju, ale jak pokazują dwie kartki pocztowe przeleciał również nad wielkim Murem Chińskim z załogą: pil. B. Prawicki, M. Mielczarek-Landowska w dniu 8.10.1993 roku oraz pierwszy przelot balonem na ogrzane powietrze nad Tatrami z załogą: pil. B. Prawicki i J. Lewiński w dniu 5.04.1997 roku.

mur chinski

tatry