Menu Content/Inhalt

Mistrzostwa Europy Balonów AX (podklasa „AX” = Balony wolne na ogrzane powietrze) w Lesznie od 3-10 września 1988 roku były imprezą wręcz gigantyczną. Fakt, że uczestniczyły w nich załogi 61 balonów z 18 państw mówi sam za siebie: Szwecja, RFN, Austria, Francja, Holandia, Wlochy, Dania, Finlandia, Wielka Brytania, Węgry, Czechosłowacja, Belgia, Hiszpania, i Polska wystawiły do zawodów po cztery balony. Szwajcarię reprezentowały dwa balony, w tym pilot balonowy Martin Messner – mistrz Europy z 1986 roku. Natomiast Irlandia, Luksemburg i Jugosławia delegowały po jednym balonie.


Ceremonia otwarcia zawodów oraz imprezy towarzyszące odbyły się w pierwszym dniu, tj. 3 września, a już następnego dnia, przy sprzyjającej pogodzie, nad Lesznem walczyło o prymat w Europie 61 barwnych balonów. Organizatorzy zawodów przewidywali starty dwukrotnie w ciągu dnia. Doskonałe warunki atmosferyczne ułatwiały przeprowadzenie licznych konkurencji. 9 września w godzinach wieczornych, w czasie ceremonii zakończenia Mistrzostw, ogłoszono wyniki. Mistrzem Europy został reprezentant Wielkiej Brytanii pilot balonowy Dawid Bareford, drugim był reprezentant Holandii – pilot Mathijs Bruijn, trzecim pilot balonowy Uwe Schneider z RFN. Najlepszym z Polaków był Bogdan Prawicki – mistrz Polski z 1987 roku – startujący na balonie „SP-BYD CWL Leszno”. Zajął 35 miejsce. Nie wystarczył talent. Techniczne walory sprzętu mają ogromny wpływ na ostateczne wyniki.  Aeroklub PRL powierzył organizację Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Lesznie.


Tu 30 lat temu zorganizowano VII Szybowcowe Mistrzostwa Świata, rozpoczęte 15 czerwca 1958 roku, tegoż dnia, w ramach imprez towarzyszących, z rynku Leszna, wystartował balon wolny SP-BZB „Poznań”, pilotowany przez polskiego pilota balonowego inż. Nowackiego. W skład załogi balonu weszli wówczas dwaj dziennikarze – Anglik i Czechosłowak. Lot był szczególny, bowiem zadaniem pilota było przewiezienie – pierwszy raz po II Wojnie Światowej – poczty balonowej w Polsce. Do rąk adresatów dotarło wówczas 785 przesyłek.


VI Mistrzostwa Europy Balonów AX w Lesznie polscy filateliści uwieńczyli, podobnie jak przed 30 laty, przesyłkami poczty balonowej.


Koło PZF w Lesznie uzyskało zgodę Zarządu Głównego PZF na zorganizowanie poczty balonowej. Dyrekcja Generalna PPTT – Zarząd Służby Pocztowej zatwierdziła regulamin tejże poczty. Komitet organizacyjny rozesłał wszystkim Zarządom Okręgów PZF w Polsce komunikaty i regulamin, z prośbą o ich rozpowszechnienie w kołach na swoim terenie.

 

Komitet organizacyjny wydał "długą" kopertę dla poczty balonowej.

 

3


Poczta Polska wydała na tę okoliczność kartkę pocztową upamiętniającą 50 lat Koła Miejskiego PZF w Lesznie oraz VI Mistrzostwa Europy balonów na ogrzane powietrze.

kartka

Dla nadawców poczty balonowej przygotowano:
1) stempel okolicznościowy 88149 w Katalogu Polskich Stempli Okolicznościowych o średnicy fi 40 mm z napisem: „Leszno 1  1988.09.03 * VI Mistrzostwa Balonów Na Ogrzane Powietrze * XVIII w.” W środku rysunek balonu. Autor stempla profesor Jan Olejniczak.

stempel

2) nalepki poczty balonowej w arkusikach po 12 sztuk bez perforacji, nakład 1250 sztuk arkusików, w arkuszach po 3x4 znaczki, numerowane numeratorem sześciocyfrowym od 000001 do 001250, czyli łącznie 15000 sztuk po 50 zł. Autorzy nalepek: K.Badora i J.Kromuszczyński. Kolor nalepki: czarny, niebieski, złoty. Technika druku typograficzna.
Napisy na marginesach:
- górnym: 6-te MISTRZOSTWA EUROPY BALONÓW / NA OGRZANE POWIETRZE • LESZNO 1988•
- dolnym: Sygnatura:  K.BADORA   J.KROMUSZCZYŃSKI / PZF  Koło Leszno   DSP 1606/88  1250   S.A.II.6023-4/88
Nalepkę balonową kasowano stempelkiem gumowym w kształcie stylizowanego balonu w kolorze czarnym o treści: „Przewieziono balonem * SP-BZI Kościuszko/ Leszno. Wrzesień 1988”. Nalepki balonowe stosowano również w innych przesyłkach lotu balonowego SP-BYD „CWL Leszno”, który przewiózł przesyłki w dniu 8.09.1988 roku z okazji tej samej imprezy, czyli VI Mistrzostw Europy Balonów na Ogrzane Powietrze.

arkusik

Pokazana również próba druku w kolorze czarnym.

proba

Nadawcy przekazali przygotowane przesyłki na adres Komitetu Organizacyjnego lub do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Leszno. Tu zgodnie z życzeniem nadawców rozsegregowano przesyłki do przewozu balonami:
1) SP - BZI „Kościuszko”    – lot z okazji VI Mistrzostw Europy na Ogrzane Powietrze,
2) SP - BYD „CWL Leszno” – lot z okazji Igrzysk Olimpijskich w Seulu.


Start balonu „Kościuszko” odbył się w dniu 3 września 1988 roku. Przygotowane przesyłki, umieszczone w worku pocztowym, upt przekazał załodze balonu „Kościuszko” – pilotom balonowym Grażynie Dobczyńskiej, Wacławowi Marzakowi i Bolesławowi Kaczmarkowi, który był członkiem załogi z ramienia organizatorów poczty.


Start balonu odbył się w niesprzyjających warunkach (silny wiatr). Lądowanie nastąpiło w okolicach miasta Poniec, położonego w odległości 19 km na południowy wschód od Leszna, nad rzeką Polski Rów. Pocztę przekazano niezwłocznie do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Poniecu, skąd przesyłki w ilości 1809 sztuk, opatrzone datownikiem tejże poczty (stosowano dwa), ekspediowano normalną drogą pocztową do adresatów.

DN  -  LESZNO 1   -3. 9.88.-8    *  A  *
      -  LESZNO 1  - 3.-9.88.-8    *  M  * 
                 (na znakach polecenia)
DO  -  PONIEC   88.-9.-3 10.   * AA *
      -  PONIEC   88.-9.-3 10.   * B *

Przesyłka na kartce pocztowej z wyróżnikiem odbiorczym "AA" stempla pocztowego UP Poniec.

lot balonu

Przesyłka na kopercie wydanej z okazji Mistrzostw z wyróżnikiem odbiorczym "B".

goniec

Przesyłka polecona na kopercie zwykłej z wyróżnikiem "A" na stemplu nadawczym UP Leszno.

2

Przesyłka polecona na karcie z wyróżnikiem "M" na stemplu nadawczym UP Leszno z ciekawym motywem zawodów na drugiej stronie karty.

1

Przesyłka z ciekawym stemplem organizatora zawodów. Kto miał "dostęp" do biura zawodów mógł poprosić o ostemplowanie nimi kopert. Takie stemple znane są na przesyłkach kilku filatelistów z Leszna i Poznania, oraz na kopertach zawodników. Co prawda nie podwyższa to wartości waloru, ale ciekawostka przyjemna. Znane są również stemple w języku angielskim.

4