Menu Content/Inhalt

W dniach 23 –31.08.1980 roku odbyła się w Poznaniu Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Lotnictwo – Poznań 80”. Wystawę tę, będącą jedną z imprez 30-lecia PZF, zorganizowano w ramach „Święta Lotnictwa” a patronat nad nią objął Dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. Pilot Tadeusz Krepski. W pięknej sali Klubu Wojsk Lotniczych zgromadzono 24 zbiory wystawców dorosłych oraz 7 zbiorów młodzieżowych. Organizatorzy zapewnili udział najlepszych zbiorów krajowych dotyczących lotnictwa.


Z okazji wystawy Ministerstwo Łączności wydało okolicznościową kartkę pocztową z tym, że biało - czerwona szachownica z ząbkami była oficjalnym znakiem Wystawy.

 

kartka bez nadruku

 

Za zgodą Ministerstwa Łączności (zezwolenie nr 406/80) na kartce wykonano dodruki przeznaczone dla różnych imprez towarzyszących. Jedną z nich to lot poczty balonowej, organizowany przez Zarząd Okręgu w Katowicach. Do przewozu nią przygotowano 7000 kart z dodrukiem w kolorze zielonym „Poczta balonowa /Katowice”, na dole „Zezw. M.Ł. PEZ-406 n. 7000”,

 

kartka z nadrukiem

 

oraz koperty wydane przez ZO Katowice. Wydano również nalepkę „Lot balonu SPBZH Katowice /30-lecie PZF – Dzień Lotnictwa” z napisem u góry. U dołu napis: „Wystawa Filatelistyczna /Lotnictwo Poznań 80 /zbiórka na PZF”. Papier biały, gruby, ząbkowany, podgumowany (znane są arkusiki nieząbkowane). Nalepki mają nominał 3 zł. Nakład 30000 sztuk znaczków w arkusikach po 2 x 2 znaczki przedzielone przywieszkami w kolorach niebieskim, czarnym i czerwonym z dwoma różnymi typami:


a)  z przywieszką typ I    (dwa układy: prawy i lewy),


b)  z przywieszką typ II  (dwa układy:  prawy i lewy).


- Przywieszka typ  I: znak PZF,
- Przywieszka typ II: szachownica wojsk lotniczych.


Nalepki skasowano gumową pieczątką „Przewieziono balonem /Katowice – SP-BZH”.


Można spotkać list gdzie nalepka ząbkowana ma podwójne ząbkowanie poziome.

 

nalepka

 

Na znaku opłaty umieszczono piękny datownik okolicznościowy projektu, podobnie jak wszystkie inne wystawowe oraz symbol wystawy, prof. Jana Olejniczaka „Balon braci Montgolfier 1783 r.”.
31.08.1980 balon wystartował z Katowic (Chorzowa WPKiW) i wylądował w Ogrodzieńcu przewożąc 12450 przesyłek, w tym 1538 poleconych.


Zastosowano różne wyróżniki:


DN  - KATOWICE 1       31.-8.80.-8   * F *
      - KATOWICE 1       31.-8.80.-8   * B *
                  (na znakach polecenia)
DO  - OGRODZIENIEC 1   31.-8-80    * A *
      - OGRODZIENIEC 1   31.-8-80    * B *
      - OGRODZIENIEC 1   31.-8-80    * D *  
      - OGRODZIENIEC 1   31.-8-80    * F *


Przesyłki numerowano numeratorem sześciocyfrowym.

Przesyłka z nalepką na kartce pocztowej wydanej z okazji lotu balonowego oraz przesyłka z nalepką na zwykłej kopercie.

 

nalepka na kartce

 

nalepka na kopercie

 

Przesyłki balonowe o różnych układach nalepek, na kopertach okolicznościowych i o różnych wyróżnikach.

 

rozne nalepki 1

 

rozne nalepki 2

 

rozne nalepki 3

 

13

 

Był  w Warszawie znany przed laty filatelista p. Ryszard Rzepko. Kolekcjonował m.in. poczty lotnicze. Na łamach Filatelisty prowadził dyskusję o błędach filatelistycznych. Na temat poniższego adresowania kopert zamieścił w 1973 roku w numerze 19 i w 1978 r. w numerze 4 artykuły - na temat błędów jakie popełniają filateliści. W tym drugim artykule poruszał sprawę poprawności adresowania przesyłek. Artykuły te były w pewnym okresie i krytykowane i chwalone. Jak zawsze w „nadwislańskim kraju”.
Pisał on:
„...Nieco trudniejsza jest sprawa w przypadku poczt balonowych. Tutaj nie znamy miejsca docelowego, ponieważ nigdy nie wiadomo, gdzie balon wyląduje. Osobiście stosuję sposób, który nazwałem „na logikę”, a jest przedstawiony na fot. 11 i 12 ........ Czytelników proszę by zechcieli osądzić....”
Na fotografii pokazał przesyłkę zaadresowaną:
Ryszard Rzepko
w miejscu
lądowania balonu.

 

Na pewno w tym zapisie jest jakaś logika. Ale wtedy doręczyciel musi obrócić kopertę i przeczytać adres. Jest to już jakaś praca, dalej - na stronie adresowej coś dopisuje lub rysuje strzałki przez 1/2 koperty. Sposób ten się nie przyjął. Dzisiaj poczta wie gdzie wyląduje balon i  w regulaminach „poczt samolotowych" każe pisać „retour l'expediteur” pod napisanym adresem - a to już totalne nieporozumienie. To ma robić poczta oddawcza.

 

12

 

Usterki można spotkać również w arkusikach balonowych. Poniżej arkusik ząbkowany liniowo (jednym grzebieniem). Ząbkowanie poziome źle scentrowane - przesunięte ku górze. Z prawej strony arkusika podwójne ząbkowanie pionowe.

 

clip

 

Cały arkusik na przesyłce balonowej na drugiej stronie koperty:

 

clip 8

 

clip 9

 

Przesyłki balonowe z nalepkami ciętymi.

 

clip 11

 

16

 

1

 

Arkusik nalepek ciętych czyli nieząbkowany.

 

clip 18

 

Inny rodzaj usterki perforacji.

 

2

 

Przesyłka balonowa z nalepką zawierającą dodatkową poziomą perforację.

 

1a