Menu Content/Inhalt

25 czerwca z okazji XXXV jubileuszowych Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się w Poznaniu VIII Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni Dowódcy Lotnictwa Operacyjnego, zorganizowane przez Aeroklub Poznański. Poszczególne Aerokluby zgłosiły do zawodów następujące balony:
- „SP-BZA Syrena”
- „SP-BZB Poznań”,
- „SP-BZD Katowice”,
- „SP-BZE Polonez”.


Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZF w Poznaniu w porozumieniu z Aeroklubem Poznańskim zorganizował „Pocztę balonową” na podstawie zezwolenia Ministerstwa Łączności nr PP-40 z dnia 18.4.1966 i w związku z tym wydał:


1. Nalepki balonowe – zgodnie z zezwoleniem nr 10/66/W Komisji Wystaw i Imprez Filatelistycznych Zarządu Głównego PZF, z dnia 16.III.1966 i decyzją nr U.S.W. II-27/9/66 Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania z dnia 9.IV.1966r.
Nalepki są nieząbkowane wydane po 20 sztuk w arkuszu. Rysunki przedstawiają białą stylizowaną sylwetkę balonu, a czarny napis obejmuje nazwę balonu, rok zawodów i określenie „Przesyłka Balonowa”. Nalepki mają:
- dla balonu „Syrena” – tło w kolorze czerwonym. Nakład 14900 sztuk (745arkusików);
- dla balonu „Poznań” – tło w kolorze niebieskim. Nakład 14960 sztuk (748 arkusików);
- dla balonu „Katowice” – tło w kolorze zielonym. Nakład 14940 sztuk (747 arkusików);
- dla balonu „Polonez” – tło w kolorze żółtym. Nakład 14880 sztuk (744 arkusiki). 
Nalepki wydrukowano sposobem typograficznym na papierze znaczkowym, gumowanym.
Na górnym marginesie arkusików umieszczono napis: „Zawody Balonowe o Puchar Dowódcy Lotnictwa Operacyjnego w Poznaniu z okazji XXXV Międzynarodowych Targów Poznańskich w 1966 r.”, a na dolnym – „PZF Poznań – z 10/66 n. 750 ark.”.
Powstała w czasie druku nalepek makulatura oraz klisze zostały komisyjnie unieważnione i zniszczone. Nalepki projektował artysta plastyk Zbigniew Kaja z Poznania.


2. Koperty dla poczty balonowej – zgodnie z zezwoleniem nr 5/66/W Komisji Wystaw i Imprez Filatelistycznych Zarządu Głównego PZF z dnia 10.II.66 r.


Do nadruku użyto kopert białych z papieru bezdrzewnego, na których wydrukowano na stronie adresowej w lewym dolnym narożniku emblemat XXXV Międzynarodowych Targów Poznańskich w kolorze czerwonym i czarnym oraz napisy nad emblematem „35 MTP” i pod emblematem „Zawody Balonowe o Puchar Dowódcy Lotnictwa Operacyjnego – Poznań z 5/66 n. 40000” w kolorze czarnym. Natomiast przerywaną ramkę z wkomponowanym napisem „Expres Pocztą Balonową” wydrukowano w kolorze czerwonym. Nakład kopert – 34926 sztuk.


Koperty balonowe projektował prof. J Olejniczak z Poznania. Do przewozu pocztą balonową dopuszczono zwykłe ekspresowe listy i kartki adresowane do odbiorców w kraju lub za granicą, opłacone znaczkami pocztowymi wg obowiązującej taryfy pocztowej i opatrzone specjalnymi nalepkami balonowymi.

1

Listy i kartki przeznaczone do przewozu pocztą balonową nadawane były w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym Poznań 9 i placówkach pocztowych na terenie targów.


Znaczki na wszystkich przesyłkach ostemplowano okolicznościowymi datownikami XXXV MTP z datą 25.VI.1966 (dla każdego balonu innym datownikiem), a nalepki balonowe unieważniono specjalnym kasownikiem w kształcie balonu z napisem „Przewieziono balonem (nazwa balonu) Poznań – 25.VI.1966” w kolorze zielonym. Wszystkie przesyłki balonowe ponumerowano kolejno numeratorem.


Ogółem nadano i przygotowano do przewozu balonami 27803 przesyłki w tym:
- balonem „SP-BZA Syrena”    6950 sztuk,
- balonem „SP-BZB Poznań”   6896 sztuk,
- balonem "SP-BZD Katowice” 6985 sztuk,
- balonem "SP-BZE Polonez”  6972 sztuki.


25.VI.1966 roku z boiska sportowego W.K.K.F. w Poznaniu wystartowały do zawodów balony „Poznań” o godzinie 18,25 i „Katowice” o godzinie 18,40 zabierając worki z pocztą, natomiast balony „Polonez” i „Syrena” z przyczyn technicznych nie wystartowały. Przygotowane przesyłki dla tych balonów wysłano normalną droga pocztową, umieszczając na nich dodatkowy odcisk datownika UPT Poznań 9 z datą 25.6.66 godz. 19,00 i stempla kauczukowego w kolorze fioletowym z napisem „Z przyczyn technicznych balon „Syrena” albo „Polonez” nie startował. Przesyłki skierowano normalną drogą pocztową”.
Znaczki kasowane czterema różnymi datownikami ozdobnymi XXXV MTP.


Balon „SP-BZD Katowice” z załogą Aeroklubu Śląskiego pilotowany przez mgr Józefa Zycha i Edwarda Gajdę wylądował o godzinie 20,05 w okolicach miejscowości Osowa k/Wrześni. Worki z pocztą balonową dostarczono do UPT Września, skąd po ostemplowaniu przesyłek datownikiem z datą 25.6.66 godz. 23,00 oraz z datą 26.-6.66.godz.18.00 wysłano jako przesyłki ekspresowe w dalszą drogę pocztową.


Balon „SP-BZB Poznań” z załogą Aeroklubu Poznańskiego, pilotowany przez inż. Stefana Makne oraz ppłk. Kazimierza Pieniążka i redaktora Zdzisława Kunstmana wylądował o godzinie 20,13 w okolicach miejscowości Chwalibogowo. Worki z pocztą balonową zostały dostarczone do UPT Chwalibogowo, skąd po ostemplowaniu przesyłek datownikiem z datą 26.6.66 godzina 11,00 wysłano jako przesyłki ekspresowe w dalszą drogę pocztową.


Ponieważ do zawodów balonowych wystartowały tylko 2 balony, komisja sędziowska zgodnie z regulaminem zawodów nie uznała tej konkurencji rozgrywanej w ramach VIII Zawodów Balonów Wolnych o Puchar Dowódcy Lotnictwa Operacyjnego.
Po zakończeniu akcji balonowej pozostałe niesprzedane nalepki w liczbie 16983 sztuki w tym:
- dla balonu „Poznań”        4187 sztuk,
- dla balonu „Syrena”         4259 sztuk,
- dla balonu „Polonez”        4238 sztuk,
- dla balonu „Katowice”       4299 sztuk,
oraz koperty w liczbie 944 sztuki komisyjnie zniszczono przez spalenie.

nalepka katowicenalepka poloneznalepka poznannalepka syrena

nalepka katowice usterka nr 1

 

Usterka numer 1 w arkusiku „Katowice” wędrująca kropka w „O” słowa „BALON” oraz przerwana druga od prawej linka.

 

 

 

Arkusik balonu "Katowice".

balon katowice

Arkusik balonu "Polonez".

balon polonez

Arkusik balonu "Poznań".

balon poznan

Arkusik balonu "Syrena".

balon syrena

Na przesyłkach przeznaczonych dla tych balonów, które nie wystartowały spotyka się stempelki informacyjne w dwóch kolorach - fioletowym i niebieskim.
Odcisk stempla w kolorze niebieskim na przesyłce balonu "Syrena".

koperta syrena zniebieskim stemplem

Odcisk stempla w kolorze fioletowym na przesyłce balonu "Syrena".

koperta syrena z fiolet stemplem

Przesyłka balonu "Poznań".

koperta poznan

Dla balonu "Katowice" stosowano stemple odbiorcze:

-WRZEŚNIA 26.-6.66.13 * aa *

-WRZESNIA 25.-6.66.18 * aa *

-WRZEŚNIA 25.-6.66.20 * aa *

-WRZEŚNIA 25.-6.66.23 * aa *

Przesyłka balonu "Katowice" z godziną "18" i wyróżnikiem "aa" na stemplu odbiorczym.

koperta katowice

Przesyłka balonu "Polonez".

koperta polonez

Przesyłka balonu "Katowice" z godziną "23" na stemplu odbiorczym i wyróżnikiem "aa".

212 str

Przesyłka balonu "Katowice" z datą "26.6.66" i godziną "13" na stemplu odbiorczym.

10 

Przesunięcie napisów na nalepce balonowej

2 

Przesyłkę, a może kilka przeznaczoną dla balonu POLONEZ włożono do worka balonu POZNAŃ. Stąd to zamieszanie. Urzędnik zobaczył dwie pierwsze litery (PO) i włożył. POLONEZ nie startował.

3