Menu Content/Inhalt

Aeroklub Śląski, chcąc uświetnić zakończenie „Dni Lotnictwa 1960” zorganizował pokazy lotnicze na Stadionie Ludowym w Sosnowcu.


9 października 1960 roku o godzinie 15,20 po części oficjalnej pokazów nastąpił start balonów „Katowice” i „Syrena”, które zabrały pocztę balonową.

 

przed startem 1960

 

5

 

Do opłacenia kosztów przewiezienia poczty balonowej wydano koperty z pieczątką, z rysunkiem balonu i napisem w ramce czworokątnej: „Wolny balon sportowy”, w kolorze zielonym dla balonu „Katowice” i czerwonym dla balonu „Syrena”. W lewych górnych rogach kopert umieszczono prostokątne stemple w kolorze zielonym z tekstem: „III lot balonu „Katowice” (albo: „Lot balonu „Syrena”) z okazji Dni Lotnictwa 1960.
Po środku u góry kopert przystawiono małe prostokątne stempelki w kolorze zielonym z tekstem: „Specjalna poczta balonowa”. Na środku kopert przybito ukośnie stempelek  w kolorze czerwonym: „Przewieziono balonem „Katowice” (albo „Syrena”).
Na stempelkach z rysunkiem balonu przybijano jeszcze dwie okrągłe pieczątki organizacyjne Aeroklubu Śląskiego („Katowice”), bądź Sekcji Balonowej Aeroklubu Śląskiego („Syrena”).
Balon „Katowice” zabrał 200, a balon „Syrena” – 125 ponumerowanych listów.
Wszystkie koperty – listy są jednakowo ostemplowane, bez żadnych odmian kolorów, ani innych zmian w tekście.


Balony lądowały tego samego dnia: „Katowice” – w Sączowie o godzinie 18,35, a „Syrena” – w Mierzęcicach o godzinie 18,10, skąd odesłano przesyłki pocztą do adresatów.


Balony pilotowali:
„Katowice” – inż. Zbigniew Burzyński, insp. Antonina Burzyńska, inż. Jacek Świerkot, inż. Roland Ciszewski.
„Syrenę” – mgr Józef Zych.


Prawdopodobnie brak było zgody Ministerstwa Łączności na ten lot i nawet katalog Andrzeja Myślickiego nie umieszcza stempli balonowych z tego lotu w swoim wydaniu. Inaczej mówiąc to była poczta balonowa nieoficjalna. No ale poleciało.

 

lot ze stemplem czerwonym

lot ze stemplem zielonym

 

Na zdjęciu pokazano balon SP-BZD KATOWICE – Na Przednim planie (w berecie) Wacław Czarnowski – aerofilatelista, współorganizator wielu poczt balonowych w latach 50-60 ubiegłego wieku, autor artykułów o poczcie balonowej na Śląsku, zamieszczanych w Filateliście.
W czasie napełniania balonów zostało zrobione zdjęcie z dwoma balonami które jeszcze przed postawieniem balonów zostało wywołane, wykonano parę odbitek na odwrocie których odbito stemple (jak na kopertach), niektóre z zmienionej barwie: niebieskiej zamiast zielonego i nadano na stoisku pocztowym na stadionie.
Takich przesyłek było ok. 6 – 8 szt. Posiadali je m. in. organizatorzy z PZF. Kawałek historii baloniarstwa.

 

1

 

2