Menu Content/Inhalt

27 maja 1959 roku odbył się I lot balonu „Katowice”. Organizator lotu Aeroklub Śląski zorganizował przewiezienie poczty balonowej na podstawie  -  Zezw Dyr. Okr. PiT z dn. 24.04.1959 Nr PE 212.

Do opłacenia kosztów przewiezienia poczty balonowej wydano koperty z wydrukowaną winietką balonu w locie z napisem w ramce czworokątnej: „Wolny Balon Sportowy w Katowicach”. Na kopercie ukośny drukowany napis „ Specjalna poczta balonowa”. Kopert wydrukowano i wydano 4934 sztuki. Z tej ilości wydanych kopert sprzedano 3273 sztuki. Listów nadano i ponumerowano 2978 sztuk. Winietkę balonu na kopertach skasowano pieczątką w ramce: „I Wzlot Z Pocztą Balonu „Katowice”.

Przesyłki powyższe przyjmowane były w UP Katowice i we wszystkich ważniejszych urzędach pocztowych na terenie Śląska do dnia 2 maja 1959 r. Następnie przedłużono sprzedaż kopert do dnia 9 maja 1959 r. godzina 12.00  ponieważ lot został odłożony na dzień 10 maja 1959 r.

Piloci balonu „Katowice”: inż. Walenty Nowacki. Florian Musioł, Józef Zych i B. Borowiak zostali zaopatrzeni w odpowiednie upoważnienie, które mieli przedłożyć przy nadaniu przesyłek w up. w miejscu lądowania.

Lot balonu „Katowice” projektowano na dzień 3 maja 1959 r.. Miejsce startu: Park Kultury i Wypoczynku, godzina 13.00. ze względu na nieodpowiednią pogodę lot balonu odłożono na dzień 10 maja 1959 r. Jednak i ten termin nie został dotrzymany, (aczkolwiek wszystko było przygotowane do lotu), gdyż warunki atmosferyczne były w dalszym ciągu nieodpowiednie. Przesyłki listowe miały już wówczas umieszczony stempelek z napisem: „ Z przyczyn technicznych lot odbył się 10 maja 1959 r.”.

W następnych dniach nie można było zorganizować lotu ze względu na silne wiatry i nieodpowiednią pogodę.

W dniu 27 maja 1959 r. o godzinie 18.00 balon SP - BZD „KATOWICE” wystartował. Przesyłki listowe zostały po raz drugi zaopatrzone w odpowiedni stempelek: „ Lot odbył się w dniu uwidocznionym na datowniku u.p.t. w miejscu lądowania”. Balon „Katowice” wylądował w Jaworznie, 50 km od Katowic skąd pocztę odesłano do adresatów.

Każdy poniższy stempelek został zastosowany w kolorach: czerwony, zielony, fioletowy;
I  WZLOT  Z  POCZTĄ  /  BALONU  „ KATOWICE ”
Z przyczyn technicznych / lot odbył się / dnia 10 maja 1959 r.
Lot odbył się w dniu uwidocznionym na datowniku u. p. t. w miejscu lądowania

1) Datowniki nadawcze UP Katowice 1- w tej chwili znanych 9 szt.

 -  KATOWICE 1   3.-5.59.12  * f2 *
 -  KATOWICE 1  10.-5.59.13     G
 -  KATOWICE 1  10.-5.59.13     y
 -  KATOWICE 1  20 –5 59 13    a1
 -  KATOWICE 1  10.-5.59.13     u
 -  KATOWICE 1  10.-5.59.13    s1
 -  KATOWICE 1   3.-5.59.12     w1
 -  KATOWICE 1  -3-5.59.12   * y1 *
 -  KATOWICE 1  10.-5.59.13     i

2) Dwa dat. odb. UP Jaworzno:
 -   JAWORZNO 1  27.-5.59.20    k
 -   JAWORZNO 1  27.-5.59.20    l 

Przesyłka balonowe ze stemplami w kolorze fioletowym z wyróżnikiem nadawczym "s1" UP Katowice 1

i katowice fioletowy stempel

Przesyłka balonowa ze stemplami w kolorze czerwonym z wyróżnikiem nadawczym "w1" godzina "12"

i katowice czerwony stempel

Przesyłka balonowa ze stemplami w kolorze fioletowym z wyróżnikiem nadawczym "u"

jaworzno

Przesyłka balonowa ze stemplami w kolorze fioletowym z wyróżnikiem nadawczym "y"

i wzlot balonu katowice

Przesyłka balonowa ze stemplami w kolorze zielonym z wyróżnikiem nadawczym "y1"

clip 4

Przesyłka balonowa ze stemplami w kolorach: fioletowym i czerwonym, z wyróżnikiem nadawczym "a1"

clip

Przesyłka balonowa ze stemplami w kolorze fioletowym z wyróżnikiem nadawczym "i"

1

 

Przesyłka balonowa ze stemplami w kolorze czerwonym z wyróżnikiem nadawczym "f2" bez wydrukowanej winietki.

 

2

 

Przesyłka balonowa z autografami członków załogi.

 

3