Menu Content/Inhalt

Z okazji VII Szybowcowych Mistrzostw Świata, które odbyły się w Lesznie, w dniu otwarcia Mistrzostw, tj. 15.6.58 r. z  Rynku w Lesznie wystartował do lotu propagandowego balon „Poznań”. Start nastąpił o godzinie 15,32. Załogę tego balonu stanowili: pilot inż. Walenty Nowacki oraz dwaj dziennikarze Josef Fryba z czechosłowackiego dwutygodnika lotniczego „Kridla vlasti” i David Sells z angielskiej agencji Reutera.

Koperty przygotowane właściwie dla stempli okolicznościowych. Ale te 3 sztuki wykorzystywane były dla poczt: szybowcowej i balonowej.

1

2

5


Na pokład balonu komitet organizacyjny dostarczył 785 przesyłek pocztowych, stanowiących pierwszą powojenną pocztę balonową. Dla ofrankowania przesyłek balonowych komitet wystawy postanowił przedrukować nalepki szybowcowe, które wydrukowano w nakładzie 623 sztuk arkusików. W tym 27 sztuk arkusików nie ząbkowanych. Papier drukowy biały gruby lub kremowy klasy 507, podgumowany warstwą gumy arabskiej. Technika druku typograficzna ZL 11 1/2 . Część nakładu w ilości 80 arkusików po 20 sztuk w arkusiku została przedrukowana dla potrzeb lotu balonem „Poznań”. Numerowane od nr 00001 do 00080 , nadrukiem trzywierszowym w kolorze czarnym: Balon /Poznań/ 15.VI.1958.


Na 2-giej i 17-tej nalepce jest błąd w nadruku: zamiast VI (czerwiec) jest V. Nalepka nr 19 z usterką „PÓŁKSIĘŻYC” na skrzydle szybowca. Z tym, że jeśli przedrukowywano arkusiki w kolejności numeracji od 1 do 80 to początkowo błąd ten występował tylko na pozycji 17 -tej a na pozycji 2 -giej pojawił się w czasie przedruku ( widocznie odpadła czcionka "I" w "VI", a) ark. z nr 000026 ma ta usterkę tylko na poz. 17; b) arkusiki nr 57, 60, 76, 77 mają już tą usterkę na dwóch polach ( 2 i 17 ). Ponadto istnieje unikalny arkusik nr 3 , gdzie pierwszy rząd nalepek jest bez przedruku ( parki pionowe to nalepka szybowcowa + balonowa).


Druk nalepek oraz ich odbiór odbywał się w obecności specjalnej komisji potwierdzony protokołem. Makulaturę powstałą w trakcie druku natychmiast zniszczono. Podobnie postąpiono z kliszami po zakończeniu druku.


Przesyłki pocztowe przeznaczone do przewozu balonem „Poznań” przyjmowane były w stoisku Urzędu Pocztowego na terenie Wystawy „Filsport 58”. Przyjmowano przesyłki odpowiadające wymogom zarządzenia Min. Łączności zawartym w okólniku nr PP 320 z dnia 3.06.58 r. – dotyczącym przesyłek szybowcowych z okazji VII Szybowcowych Mistrzostw Świata (Urzędowy Dziennik Łączności nr 13 z dnia 20.06.58 r.)


Przesyłki te stemplowano podłużnym stemplem kauczukowym: I Lot Balonu „POZNAŃ”/LESZNO Wlkp”, w ramce, w kolorze czerwonym. Opłata pocztowa na wymienionych przesyłkach kasowana była datownikiem okolicznościowym Wystawy „Filsport 1958”.


Przesyłki przyjmowało również stoisko pocztowe na terenie lotniska VII Szybowcowych Mistrzostw Świata, gdzie nalepki unieważniono stemplem kauczukowym, bez ramki, o treści jak wyżej, tylko w kolorze fioletowym. Opłata pocztowa tych przesyłek kasowana była datownikiem okolicznościowym Szybowcowych Mistrzostw Świata.


Taryfa pocztowa stosowana w 1958 r. wynosiła w obrocie krajowym za list zamiejscowy 0,60 zł. Za ekspres 1,90 zl. Razem 2.50 zl. Stosowano trzy rodzaje kopert wydanych przez organizatorów Mistrzostw.

szybowcowe mistrzostwa 1958

 Przesyłki zebrane z Urzędów Pocztowych przewieziono do UP Leszno 1, gdzie po przeliczeniu załadowane zostały komisyjnie do worka pocztowego i odesłane na miejsce startu balonu. Lądowanie balonu nastąpiło w miejscowości Siciny, odległej o 16 km o miejsca startu. Przesyłki te dostarczone do miejscowego UP zaopatrzono okrągłym datownikiem w kolorze czarnym i tegoż dnia odwrotną zwykłą pocztą, jako przesyłki ekspresowe, przesłano adresatom. Przesyłki pierwszego lotu balonu „Poznań”” są numerowane od nr 000001 do nr 000785. Ilość przesyłek nadanych w obu wymienionych urzędach pocztowych osobno nie ewidencjonowano.

strona zachodnia

Zdjęcie z 15.VI.1958 roku Leszno - Rynek (strona zachodnia). Na powyższej rycinie ta strona rynku jest niewidoczna, powinna byc z lewej części zdjęcia. Na zdjęciu jest uchwycony moment na chwilę przed startem balonu "Poznań" z pierwszą powojenną pocztą balonową.

PRZESYŁKA  ZE  STEMPLEM  W  RAMCE

stempel z ramką

Unikatowa przesyłka balonowa ze stemplem w ramce z nalepką szybowcową.

8

PRZESYŁKA  ZE  STEMPLEM  BEZ  RAMKI

stempel bez ramki

 Przesyłki balonowe z kopertą innego nadruku  okolicznościowego.

PRZESYŁKA ZE STEMPLEM W RAMCE

filsport

 PRZESYŁKA ZE STEMPLEM BEZ RAMKI

4

 Jeszcze inny nadruk okolicznościowy na kopercie

 PRZESYŁKA ZE STEMPLEM W RAMCE

6

PRZESYŁKA ZE STEMPLEM BEZ RAMKI

7

 Przesyłka balonowa z błędem na nalepce zamiast VI (czerwiec ) jest V

3

W arkusiku nr 000077 na 2-giej i 17-tej nalepce jest błąd w nadruku: zamiast VI (czerwiec) jest V.

arkusik 77