Menu Content/Inhalt

Organizatorem tego lotu: Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przy pomocy Państwowego Przedsiębiorstwa Filatelistycznego, zorganizował przewiezienie poczty balonowej.


Dla opłacenia kosztów przewiezienia poczty balonowej wydano nalepki w ilości sumarycznej 7000 sztuk o wartości nominalnej 3 zł. Na powyższą ilość składały się następujące ilości:
        a) 6650 nalepek niebieskich, ciętych,
        b) 50 nalepek niebieskich, ząbkowanych,
        c) 300 nalepek czerwonych, ciętych,
PPF z powyższych nalepek rozprzedał następujące ilości (w Warszawie i w Zakopanem):
       a) 794 sztuk nalepek niebieskich,
       b) 165 sztuk nalepek czerwonych,
       c) 44 sztuki nalepek niebieskich, ząbkowanych.

 

W tej formie drukowano nalepki przed  rozcięciem na pojedyncze. Są to odbitki z pojedynczej matrycy, wszystkie bowiem nalepki w arkusiku oraz pojedyncze niebieskie i czerwone mają te same powtarzalne usterki :
- wypustka w górnej części litery L w słowie LOT,
- biała kropka w literze d słowa nad.
Papier wszystkich nalepek niegumowany.
Pomiar grubości papieru śrubą mikrometryczną w kilku miejscach nalepki niebieskiej wynosi 0,09 mm.
Organizator sprzedawał koperty z przyklejonymi nalepkami oraz tylko pojedyncze nalepki, także taki arkusik jest rzadkością.

 

1

 


Oprócz powyższych ilości PPF przygotował 5446 całostek używając do tego lotniczych listów pocztowych z wydrukowanym znaczkiem lotniczym za 3,40 zł, kasowanym datownikiem obrączkowym „ Zakopane 1  27.10 58”. Na kopercie wydrukowana nalepka „LOTNICZA PAR AVION”.  Taryfa pocztowa stosowana w 1958 roku wynosiła w obrocie krajowym za list zamiejscowy 0,60 zł + 1,90 zł za ekspres + 0,20 zł za pocztę lotniczą. Frankatura nie jest zgodna z taryfą pocztową.


Nalepki na listach skasowano stemplem: „Balon Syrena”.
1) Stosowane datowniki nadawcze UP Zakopane 1 ( wszystkie z datą 27.10.58.
     a) duży jednoobrączkowy o średnicy 29 mm z wyróżnikiem "* d *"
     b) duży  dwuobrączkowy z mostkiem o średnicy 28 mm z wyróżnikiem " g "
     c) jednoobrączkowy mały o średnicy 25 mm  z wyróżnikem " a "
     d) jednoobrączkowy mały o średnicy ok 24 mm z wyróżnikiem  " L".


2) Datowniki UP Bukowina Tatrzańska małe o średnicy 25 mm z datą 29.10.58.
     a) z wyróżnikiem "  b  "
     b) z wyróżnikem  "  c  ".


Przesyłki powyższe nadane zostały w myśl pisma Min. PT z 22.X.1958 r. Nr PP 320  w Urzędzie PiT Zakopane 1, w dniu 27.10.1958 r.


Piloci balonowi p. p. Nowacki i Iwiński zaopatrzeni zostali w odpowiednie upoważnienia, które mieli przedłożyć przy nadawaniu przesyłek w up po wylądowaniu.


Lot nad Tatrami przewidziano na dzień 28 października 1958 r., przy czym miejscem startu była Krokiew w Zakopanem. Ponieważ w dniu tym pogoda zawiodła, start odłożono do dnia następnego, tj. do 29 października. Balon wylądował w Bukowinie Tatrzańskiej, skąd pocztę odesłano do adresatów.


Należy dodać, że lot z punktu sportowego, tj. dłuższego przelotu nad Tatrami przy ewentualnej możliwości przelecenia nad Czechosłowacją nie powiódł się z powodów niezależnych od organizatorów, jak i samych pilotów.


Mimo tego przesyłki pocztowe przewiezione balonem, powiększyły liczną rodzinę polskich listów balonowych.

Przesyłka balonowa z wyróżnikiem nadawczym "a".

z nalepka niebieska

Przesyłka balonowa z wyróżnikiem nadawczym "g".

z nalepka czerwona

Przy tak wysokiej technice komputerowo – laserowej nietrudno o falsyfikat, zwłaszcza trudno dostępnych pozycji. Dlatego też myślę, że najlepszym sposobem jest gwarancja eksperta.

niebieska zabkowanagwarancja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niebieka cietaczerwona nalepka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

druga stronaabklaczAbklacz ( błąd - lustrzane odbicie) powstaje w dwóch przypadkach :
     a) gdy maszyna drukująca pracuje bez papieru i farba nakłada sie na podkład, z którego następny arkusz odbiera rysunek z obu stron,
     b)gdy na jeszcze mokry arkusz nakłada się następny, odbitka może być wtedy jednak przesunięta lub odwrócona. Być może zaszedł przypadek a) i wykorzystano kartkę papieru jako bibułę by wysuszyć brudny od farby podkład.
Nie takie cuda drukarze - aerofilatelistyczni potrafili robić :) !!!

 

 Przesyłka balonowa z wyróżnikiem nadawczym "d".

210 str

Przesyłka balonowa z datownikiem UP Bukowina Tatrzańska, z wyróżnikiem "b" godz. 17.

bukowina b 58 r

Przesyłka balonowa z wyróżnikiem nadawczym "L".

2

 

Przesyłka balonowa z datownikiem UP Bukowina Tatrzańska, z wyróżnikiem "b" godz. 18.

 

3