Menu Content/Inhalt

W dniu Święta Odrodzenia tj. 22.7.58 r. przewidziany był lot balonu „Poznań”, podczas którego miała być przewieziona również poczta balonowa. Z przyczyn technicznych lot ten nie odbył się. Przesyłki poprzednio ostemplowane stemplem kauczukowym w ramce przewiezione zostały dopiero w dniu 31.8.58 r. z okazji I Krajowych Zawodów Balonów Wolnych.

Taryfa pocztowa stosowana w 1958 r. wynosiła w obrocie krajowym za list zamiejscowy 0,60 zł. Za ekspress 1,90 zł . Razem 2,50 zł. Frankatury zgodne z taryfą pocztową.

Kartka pocztowa i koperta przystosowana do przesyłek balonowych z wydrukowaną nalepką w nakładzie po 4.000 szt.

 

kartka58 czysta 435

 

koperta58 czysta 435

 

W zawodach tych wzięły udział trzy balony: „Warszawa”, „Syrena”, i „Poznań”. Z przyczyn technicznych nie wziął udziału w zawodach balon „Warszawa”; przesyłki przeznaczone dla niego przejął balon „Poznań”.


Na pokłady balonów dostarczono następujące ilości przesyłek:


           balon „Poznań”              2597 sztuk,
           balon „Syrena”              1131 sztuk,
           balon „Warszawa”         1144 sztuk.


Przesyłki do przewozu balonem w myśl zarządzenia Dyr. Okręgu Poczt i Telekomunikacji w Poznaniu ( nr PP 5558 z dnia 27.9.1958) przyjmował OUPT Poznań 1. Do przewozu poczty balonem przyjmowano przesyłki przygotowane na wydanych przez organizatorów kopertach i kartkach pocztowych.


Przesyłki przewożone przez balony „Warszawa” i „Syrena” opatrzono stempelkami koloru czerwonego z nazwą przewożonego pocztą balonu. Nalepki balonowe nadrukowane na przesyłkach o nominale 2 zł. Nakład kopert - 4000 szt i kart -1000 szt ( łącznie 5000 szt) co oznacza, że łączna pozostałość czystych kopert i kart wynosi ( po odliczeniu liczby 4872 przesyłek) tylko 128 sztuk z czego znikomą część stanowią nieużywane kartki pocztowe.


Balon „Syrena” pilotowany prze ppłk. Franciszka Hynka lądował w dniu 1.9.58 r. o godzinie 1,05 w Moryniu (około 20 km bliżej od balonu „Poznań”), zajmując II miejsce. Odległość przelotu 170 km. Worek z pocztą dostarczono do miejscowego up, który po odciśnięciu na wszystkich przesyłkach okrągłego datownika „Moryń 1.9.58. 13 przesłał je normalną drogą pocztową adresatom, - datownik , którym kasowano znaczki pocztowe - znane odbitki w kolorze czarnym lub lilaczerwonym.

Stosowano datownik odbiorczy:

DO  -  MORYŃ  -1.-9.58.13   *  b  *       
      -  MORYŃ  -1.-9.58.13    ***

 

balon syrena koperta

 

balon syrena kartka

 

Balon „Poznań” , który przejął przesyłki balonu „Warszawa” lądował w okolicach Chojny Szczecińskiej w dniu 1.9.58 r. o godz 1,45 w nocy, w miejscowości Piasek pow. Chojna (2 km od Odry). Balon „Poznań” pilotowany przez inż. Walentego Chojnackiego zajął I miejsce. Długość lotu 190 km. Dostarczone do UP Chojna Szczec. z datą 1.09.58 przesyłki zaopatrzono okrągłym zwyczajnym kasownikiem pocztowym i przesłano drogą pocztową adresatom jako listy ekspresowe (dla przesyłek balonu „POZNAŃ” z wyróżnikiem / * a * / natomiast dla przesyłek przeznaczonych dla balonu WARSZAWA z wyróżnikiem / * b * /  ). Nalepka balonowa nadrukowana na przesyłce o nominale 2 zł. Kasowana pieczątka prostokątną z nazwą balonu w kolorze fioletowym.

 

Przesyłka balonowa z wyróżnikiem "a" na stemplu odbiorczym.

 

balon poznan koperta

 

Przesyłka balonowa ze stemplem informacyjnym w kolorze fioletowym.

 

1

 

Przesyłka balonowa z wyróżnikiem "b" na stemplu odbiorczym.

 

chojna b 1958

 

Przesyłka balonowa na kartce pocztowej z wyróżnikiem "a" na stemplu odbiorczym.

 

clip

 

Na wszystkich przesyłkach napis „Expres” koloru czerwonego oraz zarys ratusza poznańskiego z dwoma balonami i trąbką hejnałówką w kolorze niebieskim. Znane są próby kopert wykonane w barwach: pomarańczowa i czerwona. Istnieją także nalepki ząbkowane uzyskane przez wykonanie perforacji na kopertach z wydrukowaną nalepką a następnie z nich wydarte.

 

balon warszawa koperta

 

balon warszawa kartka

 

Również bardzo ciekawym tematem w filatelistyce balonowej są stemple okolicznościowe. Może to być również oddzielny temat do zbieractwa. W międzyczasie zbierania lotów balonowych nie odrzucałem również całostek ze stemplami balonowymi. Przy okazji prezentowania lotów będę przedstawiał i te okolicznościowe stemple. Będę je również numerował w/g  Katalogu Polskich Stempli Okolicznościowych Andrzeja Myślickiego.


Poniższy stempel nr: 58041   Poznań 1   31.VIII.58   o wymiarach 26x36mm I KRAJOWE ZAWODY BALONÓW WOLNYCH

 

stempel myslicki

 

Jak w całej filatelistyce tak też i w poczcie balonowej czy to w kartkach pocztowych, kopertach służących do przesyłek balonowych, czy arkusikach zachowały się jeszcze okazy makulatury. Bądź to przesunięcia barw lub ich brak, czy znowu przesunięcia całych rysunków.

 

Poniżej kartka i koperta z "brakami".

 

przesuniety nadruk kartka 435

 

rysunek przesuniety koperta 435

 

Przesyłka balonowa przewieziona balonem "Syrena" z nalepką wyciętą z koperty i doklejoną do niniejszej kartki.

 

naklejona nalepka

 

Zdjęcie drugiej strony powyższej kartki. Zdjęcie z 15.VI.1958 roku Leszno - Rynek (strona zachodnia). Na rycinie umieszczonej w opisie poczty balonowej z 1958 roku "VII Szybowcowe Mistrzostwa Świata" (gdzie również to zdjęcie jest umieszczone) ta strona rynku jest niewidoczna, powinna byc z lewej części zdjęcia. Na zdjęciu jest uchwycony moment na chwilę przed startem balonu "Poznań" z pierwszą powojenną pocztą balonową.

 

foto balonu

 

Przy organizacji tych "poczt" mowa była o tym, że do przewozu dopuszczone są koperty i kartki z wydrukowaną nalepką.  Tu można zobaczyć "prywatę", ktoś sobie kombinował nalepki na własny użytek .... i wyciekło. Koperta perforowana w celu uzyskania nalepek luzem do użycia na przesyłkach ( poczta tolerowała wycięte nalepki na przesyłkach). Gdyby nie ta perforacja na kartce zdradzająca " zamiary" naszych poznańskich baloniarzy,  to ten druk można by potraktowac jako próbę druku. A tak to już "kombinacja". Taką przesyłkę z nalepioną nalepką  przedstawiłem powyżej, z tym, że nalepka jest cięta, a na załączonych poniżej walorach nalepki są perforowane.

 

clip 2

 

clip 3

 

Przesunięcie napisu "BALONOWA" w nadrukowanej nalepce

 

2