Menu Content/Inhalt

Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w porozumieniu z Aeroklubem Śląskim przesłało balonem „Warszawa” do zasłużonych górników i górników-przodowników pracy, oraz pracowników górnictwa i energetyki powinszowania w dniu 4.XII.1958 roku.


Koperty w ilości 150 sztuk wydane przez Ministerstwo Górnictwa mają u góry wydrukowany napis „Specjalna poczta balonowa”, a w lewym rogu u dołu pod dwoma skrzyżowanymi młotami „4.XII.1958 r. Dzień Górnika”. Koperty ostemplowano pieczątką „Wolny balon sportowy w Katowicach”.


Start balonu odbył się w Katowicach w dniu 3 grudnia 1958 roku o godzinie 13,45 z boiska „Stali” K.S. „Baildon” koło parku Kościuszki. Lądowanie odbyło się tego samego dnia w Pilicy, odległej o 65 km od Katowic. Listy zostały rozesłane adresatom przez Urząd Pocztowy w Pilicy.


Załogę balonu stanowili:
1. inż. W Nowacki, szef pilotów balonowych w Polsce,
2. Z. Konik były kierownik Aeroklubu Śląskiego,
3. F. Musioł, kierownik Sekcji Balonowej Aeroklubu Śląskiego.
4. M. Kamiński, pilot.


Aeroklub Śląski korzystając z okazji lotu balonu „Warszawa”” przygotował 850 kopert, oprócz 150 sztuk wysłanych przez Ministerstwo Górnictwa, adresowanych do Aeroklubu Śląskiego, opłaconych znaczkami 60 gr z ratuszem w Tarnowie.
Koperty ostemplowano również ręcznym stempelkiem kauczukowym „WOLNY BALON SPORTOWY w Katowicach” oraz drugim „ SPECJALNA POCZTA BALONOWA”.


Lot balonu „Warszawa” nie został zgłoszony oficjalnie władzom pocztowym i dlatego poczta nie została ostemplowana w dniu startu w Katowicach. Duża liczba kopert z listów Ministerstwa Górnictwa została zniszczona przez adresatów.


Komitet Obchodu Dnia Górnika – Ministerstwo Górnictwa i Energetyki oraz Sekcja Balonowa Aeroklubu Śląskiego podpisały w dniu 5.XII.1958 roku szczegółowy protokół z przebiegu lotu i transportu poczty, z którego wynika, że lot nie miał charakteru pocztowo-filatelistycznego. Był to jedynie przewóz prywatnej poczty Ministerstwa Górnictwa i Aeroklubu Śląskiego.

 

Balon - SP - BZC "Warszawa"

Załoga - Walenty Nowacki, Zdzisław Konik, Marian Kamiński, Florian Musiał

Miejsce staru - KATOWICE

Miejsce lądowania - PILICA

Datownik odbiorczy:

PILICA    -3.12.58.-7   C

Można spotkać  datownik:

PILICA    -4.12.58.-7   C oraz

PILICA    -5.12.58.-7   C

Stempel okolicznościowy - WOLNY BALON SPORTOWY / w Katowicach (niebieski)

                                    - SPECJALNA POCZTA BALONOWA (niebieski)

- Koperty Ministerstwa górnictwa i Energetyki 150 szt

- Koperty Aeroklubu Śląskiego 850 szt

 

TRYBUNA ROBOTNICZA w nr 287 (4638) – Katowice, czwartek 4.12.1958 r., pisała:

Balon "Warszawa"  nad Śląskiem.


Najlepsi górnicy otrzymają życzenia z powietrza. Wczoraj o godz. 14 z boiska Stali w Katowicach wystartował z okazji górniczego święta największy polski balon wolny "Warszawa". Na pokładzie balonu znajduje się cenna przesyłka: 130 listów z życzeniami od Ministra Górnictwa i Energetyki dla przodujących i wyróżniających się w pracy górników. Na kopertach listów widnieje stempel "specjalnej poczty balonowej". Wśród adresatów widnieją m.in. nazwiska Józefa Szulca, Alfreda Kawczyka, Józefa Cubera, Jana Regulskiego, Franciszka Fudaleja i wielu innych najlepszych górników.


Załogę balonu, którego start w niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych wzbudził niewątpliwą sensację, stanowili: kapitan statku powietrznego inż. Walenty Nowacki, Marian Kamiński, Zdzisław Konik i Florian Musiał.


Start balonu poprzedziło wypuszczenie w powietrze 200 baloników meteorologicznych, do których uczepiono specjalne bony. Znalazcy baloników po wysłaniu bonów na adres MGiE otrzymają szereg nagród w postaci telewizorów, zegarków, aparatów fotograficznych oraz będą mogli bezpłatnie zaopatrzyć się w węgiel.

MIR

 

PRZESYŁKA  NA  KOPERCIE PRZYGOTOWANEJ PRZEZ  AEROKLUB  ŚLĄSKI z dnia -3.12.58

 

lot gorniczy

 

PRZESYŁKA NA KOPERCIE OFICJALNEJ MINISTERSTWA GÓRNICTWA I ENERGETYKI z dnia -4.12.58

 

1