Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

BALONOWA POCZTA SPECJALNA

W dniu 8 września 2022 roku w Lesznie zorganizowana została „Balonowa Poczta Specjalna” z okazji 70-lecia Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie . 
 
Organizatorami „Poczty Balonowej” była Poczta Polska SA we współpracy  ze współorganizatorami: Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie; Leszczyński Klub Balonowy, Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu oraz Urząd Pocztowy nr 1 w Lesznie.
 
Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 7 lipca 2022 roku. 
 
Do przewozu „Balonową Pocztą Specjalną” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 
Łącznie, do przewozu balonem opracowano 422 przesyłki, w tym:
krajowych przesyłek poleconych ekonomicznych: 18 szt.,
przesyłek nierejestrowanych:  404 szt., z czego:
przesyłek krajowych było: 363 szt., w tym :
            priorytetowych 53 szt,
            ekonomicznych 310 szt.
przesyłek zagranicznych priorytetowych było 41 szt.
Przesyłki zagraniczne nadane między innymi do: Niemiec, Stanów Zjednoczonych,  Liechtenstein, Łotwy i Szwajcarii.
 
Przesyłki zostały ponumerowane oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „70 LAT DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW W LESZNIE 08.09.2022 LESZNO 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.
 
Po opracowaniu wszystkich przesyłek sporządzono i zabezpieczono odsyłkę listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionej osobie - członkowi załogi balonu Andrzejowi Kujawskiemu.
 
Start balonu ze wsi Tworzanki koło Rydzyny o nazwie „AGROMIX SP-BLE” nastąpił o godzinie 6:59 w składzie: pilot Paweł Soból, członek załogi Andrzej Kujawski
 
Podczas odprawy poczty specjalnej obecni byli: Filateliści Koła PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata , sekretarz Sławomir Tomków, Andrzej Kujawski, Krystyna Staducka, załoga balonu,  oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska. 
 
Balon z ładunkiem pocztowym wylądował o godz. 7:38  w okolicach Długie Stare. 
 
Przesyłki poczty balonowej podlegały dalszemu opracowywaniu w placówce pocztowej najbliższej miejsca lądowania balonu Wschowa 67-400 poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem; Wschowa 08.09.2022 i inicjałami AH między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: ”PRZETRANSPORTOWANO BALONEM AGROMIX. SP-BCW, pilot: Paweł Soból, członek załogi Andrzej Kujawski”.
 
Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:
 
1. MójZNACZEK - znak opłaty pocztowej „70 Lat Działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie”. W arkuszu 9-cio znaczkowym umieszczono dwa wzory znaczków sześć znaczków z wieżą Ratusza w Lesznie i trzy znaczki z wizerunkiem balonu i szybowca. Znaczek przygotowany wg projektu Aliny Samolewskiej.
2. MójZNACZEK (10 arkuszy) - znak opłaty pocztowej „70 Lat Działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie”. W arkuszu 9-cio znaczkowym umieszczono dwa wzory znaczków trzy znaczki z wieżą Ratusza w Lesznie        i sześć znaczków z wizerunkiem balonu i szybowca. Znaczek przygotowany wg projektu Aliny Samolewskiej.
3. Karnety okolicznościowe zawierające 3 kartki okolicznościowe beznominałowe   ( nr 23, 24 i 25 ).  Autorem projektu karnetu jest Lech Woźny. 
4. Karnety okolicznościowe zawierające arkusz wydawniczy MójZnaczek „70 LAT DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW W LESZNIE”. Autorem projektu karnetu jest Lech Woźny.
5. Pocztowa kartka okolicznościowa bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej nr 24 -   wydana w nakładzie 300 sztuk. Projekt kartki przygotowała Alina Samolewska. 
 
DATOWNIK OKOLICZNOŚCIOWY  -- autorem projektu datownika okolicznościowego ze zmienną datą stosowania jest Lech Woźny, a opracował graficznie Sławomir Tomków. 
 
Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, sekretarz Sławomir Tomków, Andrzej Kujawski, Krystyna Staducka oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.
 
Dla tej poczty balonowej posłużyłem się kartkami wydanymi na okoliczność 50 lat Koła Miejskiego w Lesznie a zawierających w swojej treści loty balonowe wykonywane z Leszna w latach 1952 – 2002.
 
1
 
2
 
Druga strona kartki omawiająca działalność PZF w Lesznie.
 
3
 
4
 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10