Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu balonu o godz. 7.45 na polach Janikowa ok. 7 km od Swarzędza, został przekazany przez załogę balonu SP-BPE LESZNO upoważnionem Lechowi Woźnemu, który ładunek przekazał do najbliższej miejsca lądowania balonu placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy nr 1 62-017 Swarzędz.

 

Lądowanie balonu na polach w Janikowie koło Swarzędza.

 

32

 

33

 

Drugi Pilot Paweł Jagodzik przekazuje ładunek pocztowy Lechowi Woźnemu. Pilot Bogdan Prawicki przekazuje meldunek do wieży na ŁAWICY o zakończeniu zadania.

 

34

 

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem SWARZĘDZ 1 05 10 2018 i inicjałami AF między dwoma gwiazdkami oraz stemplami informacyjnymi :

1. w kolorze niebieskim o treści: ” PRZEWIEZIONO BALONEM SP-BPE, pilot: Bogdan Prawicki”,
2. stemplem informacyjnym w kolorze zielonym o treści: „Z powodu złej pogody lot odbył się w dniu 05.10.2018r.

 

Dostarczenie ładunku w ręce naczelnika Poczty Polskiej w Swarzędzu.

 

35

 

Opracowywanie przesyłek.

 

36

 

37

 

38

 

Wykazy ładunku.

 

39

 

Po opracowaniu przesyłek w Urzędzie Pocztowym Swarzędz 1 przez pracowników poczty oraz członków Koła PZF w Lesznie prezesa Lecha Woźnego, skarbnika Tadeusza Posikata i Andrzeja Kujawskiego sporządzono odsyłkę listową. Listy skierowano do adresatów.Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez ZO Wlkp PZF w Poznaniu i Pocztę Polską S.A.:  
1. MójZNACZEK -  przygotowany wg projektu mgr. inż. Aliny Samolewskiej, wydany w nakładzie 51 arkuszy /459 szt. znaczków/. Na marginesie arkusza umieszczony został napis: „OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA „Poznań 2018” POCZTA BALONOWA

 

4

 

 Wydany został również inny arkusik tematycznie dla potrzeb Wystawy Filatelistycznej

 

5

 

2. Pocztowa kartka okolicznościowa bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej - wydana w nakładzie 300 sztuk o tematyce: ”POCZTA BALONOWA z okazji XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018”. Projekt kartki opracowała: mgr. inż. Alina Samolewska,

 

1

 

Wydane zostały również trzy inne kartki tematycznie dla potrzeb Wystawy Filatelistycznej.

 

2

 

3

 

15


3. Projekt datownika okolicznościowego wykonała także Pani mgr. inż. Alina Samolewska.

W trakcie uroczystego otwarcia XXII OWF w Poznaniu „POZNAŃ 2018” w dniu 02.10.2018 r. POLSKI ZWIAZEK FILATELISTÓW ZARZĄD GŁÓWNY wyróżnił Kol. Bogdana Prawickiego DYPLOMEM GRATULACYJNYM oraz wręczono mu MEDAL ROWLANDA HILLA za popularyzację filatelistyki i wspieranie działań Koła PZF w Lesznie.

 

41