Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

W dniu 5 października 2018 roku w Poznaniu zorganizowana została „Poczta BALONOWA” z OKAZJI XXII OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ „POZNAŃ  2018”
Organizatorami „Poczty Balonowej” byli:
•    Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów w Poznaniu,
•    Koło PZF w Lesznie,
•    Leszczyński Klub Balonowy,
•    Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
•    Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 2.Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Dyrektora Biura Filatelistyki w dniu 10 sierpnia 2018 r. /Lot balonu planowany na dzień 04.10.2018 r. ze względu na złą pogodę odbył się 05.10.2018 roku/
Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.


Łącznie do przewozu balonem przygotowano 502  przesyłki w tym:
- przesyłek poleconych:  52 szt.
- przesyłek nierejestrowanych:  450 szt. z czego:
- przesyłek krajowych  było 362 szt.:
- przesyłek zagranicznych było 88 szt.:/ m.in. do: Francja, Niemcy, Austria, Lichtenstein, Chiny, Tajwan, Australia/.

 

Pozwoliłem sobie trochę rozszerzyć tę okazję i dla przebiegu "Poczty Balonowej" wprowadzić kilka innych rocznic, które w 2018 roku przypadają. A są to:

1. 80 rocznica Polskiego Lotu Stratosferycznego,

2. 60 rocznica pierwszej powojennej Poczty Balonowej,

 

Przesyłki dopuszczone do przewozu Pocztą Balonową zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „POCZTA BALONOWA XXII OWF/Poznań 2018 04.10.2018 Poznań 2” a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.

 

18

 

Po opracowaniu przesyłek w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 przez pracowników poczty Panie: Barbarę Ziętkowską i Katarzynę Kokocińską sporządzono odsyłkę listową, którą w dniu 05.10.2018 r. wraz z ładunkiem pocztowym  przekazano  Lechowi Woźnemu upoważnionemu przez Biuro Filatelistyki w celu przewiezienia „Pocztą Specjalną Balonową” oraz przekazania jej do Urzędu Pocztowego będącego najbliżej miejsca lądowania.

 

19

 

20

 

21

 

22

 

Ładunek pocztowy o godz. 6.00 z rąk pracownika POCZTY POZNAŃ 2 odbiera Lech Woźny w towarzystwie czł. Koła PZF w Lesznie kol.kol. Tadeusza Posikata i Andrzeja Kujawskiego.

 

Start balonu SP-BPE „LESZNO” nastąpił z płyty stadionu AZS w Poznaniu o godzinie 7.00 z załogą w składzie: pilot Bogdan Prawicki prezes Leszczyńskiego Klubu Balonowego drugi pilot Paweł Jagodzik czł. LKB w Lesznie.
Podczas odprawy poczty obecni byli: Prezes ZO PZF w Poznaniu Maciej Kandulski, przedstawiciele Koła PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, Andrzej Kujawski. Podczas odprawy poczty obecni byłi również członkowie załogi balonu oraz obsługa „ dronu”, która start rejestrowała.

 

23

 

24

 

Ładunek pocztowy dostarczony na miejsce startu balonu.

 

25

 

Kol. Tadeusz Posikata i Andrzej Kujawski pomagają przy starcie balonu.

 

27

 

28

 

Przekazanie ładunku pocztowego drugiemu pilotowi kol. Pawłowi Jagodzikowi.

 

29

 

Balon SP-BPE LESZNO nad miastem Poznań.

 

30

 

31

 

 


 

 

 

Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu balonu o godz. 7.45 na polach Janikowa ok. 7 km od Swarzędza, został przekazany przez załogę balonu SP-BPE LESZNO upoważnionem Lechowi Woźnemu, który ładunek przekazał do najbliższej miejsca lądowania balonu placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy nr 1 62-017 Swarzędz.

 

Lądowanie balonu na polach w Janikowie koło Swarzędza.

 

32

 

33

 

Drugi Pilot Paweł Jagodzik przekazuje ładunek pocztowy Lechowi Woźnemu. Pilot Bogdan Prawicki przekazuje meldunek do wieży na ŁAWICY o zakończeniu zadania.

 

34

 

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem SWARZĘDZ 1 05 10 2018 i inicjałami AF między dwoma gwiazdkami oraz stemplami informacyjnymi :

1. w kolorze niebieskim o treści: ” PRZEWIEZIONO BALONEM SP-BPE, pilot: Bogdan Prawicki”,
2. stemplem informacyjnym w kolorze zielonym o treści: „Z powodu złej pogody lot odbył się w dniu 05.10.2018r.

 

Dostarczenie ładunku w ręce naczelnika Poczty Polskiej w Swarzędzu.

 

35

 

Opracowywanie przesyłek.

 

36

 

37

 

38

 

Wykazy ładunku.

 

39

 

Po opracowaniu przesyłek w Urzędzie Pocztowym Swarzędz 1 przez pracowników poczty oraz członków Koła PZF w Lesznie prezesa Lecha Woźnego, skarbnika Tadeusza Posikata i Andrzeja Kujawskiego sporządzono odsyłkę listową. Listy skierowano do adresatów.Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez ZO Wlkp PZF w Poznaniu i Pocztę Polską S.A.:  
1. MójZNACZEK -  przygotowany wg projektu mgr. inż. Aliny Samolewskiej, wydany w nakładzie 51 arkuszy /459 szt. znaczków/. Na marginesie arkusza umieszczony został napis: „OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA „Poznań 2018” POCZTA BALONOWA

 

4

 

 Wydany został również inny arkusik tematycznie dla potrzeb Wystawy Filatelistycznej

 

5

 

2. Pocztowa kartka okolicznościowa bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej - wydana w nakładzie 300 sztuk o tematyce: ”POCZTA BALONOWA z okazji XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018”. Projekt kartki opracowała: mgr. inż. Alina Samolewska,

 

1

 

Wydane zostały również trzy inne kartki tematycznie dla potrzeb Wystawy Filatelistycznej.

 

2

 

3

 

15


3. Projekt datownika okolicznościowego wykonała także Pani mgr. inż. Alina Samolewska.

W trakcie uroczystego otwarcia XXII OWF w Poznaniu „POZNAŃ 2018” w dniu 02.10.2018 r. POLSKI ZWIAZEK FILATELISTÓW ZARZĄD GŁÓWNY wyróżnił Kol. Bogdana Prawickiego DYPLOMEM GRATULACYJNYM oraz wręczono mu MEDAL ROWLANDA HILLA za popularyzację filatelistyki i wspieranie działań Koła PZF w Lesznie.

 

41

 


 

 

 

Przesyłki Poczty Balonowej

 

6

 

7

 

8

 

17

 

             9

 

13

 

14

 

11

 

12