Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

W dniu 5 października 2018 roku w Poznaniu zorganizowana została „Poczta BALONOWA” z OKAZJI XXII OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ „POZNAŃ  2018”
Organizatorami „Poczty Balonowej” byli:
•    Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów w Poznaniu,
•    Koło PZF w Lesznie,
•    Leszczyński Klub Balonowy,
•    Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
•    Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 2.Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Dyrektora Biura Filatelistyki w dniu 10 sierpnia 2018 r. /Lot balonu planowany na dzień 04.10.2018 r. ze względu na złą pogodę odbył się 05.10.2018 roku/
Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.


Łącznie do przewozu balonem przygotowano 502  przesyłki w tym:
- przesyłek poleconych:  52 szt.
- przesyłek nierejestrowanych:  450 szt. z czego:
- przesyłek krajowych  było 362 szt.:
- przesyłek zagranicznych było 88 szt.:/ m.in. do: Francja, Niemcy, Austria, Lichtenstein, Chiny, Tajwan, Australia/.

 

Pozwoliłem sobie trochę rozszerzyć tę okazję i dla przebiegu "Poczty Balonowej" wprowadzić kilka innych rocznic, które w 2018 roku przypadają. A są to:

1. 80 rocznica Polskiego Lotu Stratosferycznego,

2. 60 rocznica pierwszej powojennej Poczty Balonowej,

 

Przesyłki dopuszczone do przewozu Pocztą Balonową zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „POCZTA BALONOWA XXII OWF/Poznań 2018 04.10.2018 Poznań 2” a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.

 

18

 

Po opracowaniu przesyłek w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 przez pracowników poczty Panie: Barbarę Ziętkowską i Katarzynę Kokocińską sporządzono odsyłkę listową, którą w dniu 05.10.2018 r. wraz z ładunkiem pocztowym  przekazano  Lechowi Woźnemu upoważnionemu przez Biuro Filatelistyki w celu przewiezienia „Pocztą Specjalną Balonową” oraz przekazania jej do Urzędu Pocztowego będącego najbliżej miejsca lądowania.

 

19

 

20

 

21

 

22

 

Ładunek pocztowy o godz. 6.00 z rąk pracownika POCZTY POZNAŃ 2 odbiera Lech Woźny w towarzystwie czł. Koła PZF w Lesznie kol.kol. Tadeusza Posikata i Andrzeja Kujawskiego.

 

Start balonu SP-BPE „LESZNO” nastąpił z płyty stadionu AZS w Poznaniu o godzinie 7.00 z załogą w składzie: pilot Bogdan Prawicki prezes Leszczyńskiego Klubu Balonowego drugi pilot Paweł Jagodzik czł. LKB w Lesznie.
Podczas odprawy poczty obecni byli: Prezes ZO PZF w Poznaniu Maciej Kandulski, przedstawiciele Koła PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, Andrzej Kujawski. Podczas odprawy poczty obecni byłi również członkowie załogi balonu oraz obsługa „ dronu”, która start rejestrowała.

 

23

 

24

 

Ładunek pocztowy dostarczony na miejsce startu balonu.

 

25

 

Kol. Tadeusz Posikata i Andrzej Kujawski pomagają przy starcie balonu.

 

27

 

28

 

Przekazanie ładunku pocztowego drugiemu pilotowi kol. Pawłowi Jagodzikowi.

 

29

 

Balon SP-BPE LESZNO nad miastem Poznań.

 

30

 

31