Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

Zarówno sprzedaż znaczków i kartek również odbyła się i na stoisku okolicznościowym w Nałęczowie.

 

12

 

13

 

Ilość przesyłek otrzymanych od filatelistów do opracowania:

 

KRAJ
Polecone EK - 30 szt
Przesyłka nierejestrowana EK - 65 szt
Przesyłka nierejestrowana PR - 15 szt


ZAGRANICA:
Przesyłka nierejestrowana EK – 26 szt
Przesyłka nierejestrowana PR – 1 szt

Przesyłki przyjęte na stoisku:
KRAJ:
Polecone - 1 szt
Przesyłka nierejestrowana EK - 140 szt
Przesyłka nierejestrowana PR - 5 szt

ZAGRANICA:
Przesyłka nierejestrowana EK – 19 szt
Przesyłka nierejestrowana PR – 16 szt

 

Poniżej na zdjęciu: przekazanie przesyłek poczty balonowej przez Panią Elżbietę Gajdę – Naczelnik UP Nałęczów 3 uprawnionym osobom – Panom: Adamowi Gruszeckiemu i Janowi Gruszeckiemu.

 

14

 

Balon SP-BEI " Lubelskie Smakuj Życie" wraz z przesyłkami wystartował z Nałęczowa- Strzelce w dn. 11 sierpnia 2018 r. godz.19.00, lądowanie w m. Jastków o godz. 19.30. przebywszy ok. 18 km.
Załoga w składzie:
pilot - Adam Gruszecki
co-pilot - Jan Gruszecki

 

15

 

Przesyłki przewiezione balonem w czasie trwania 3. Mistrzostw Świata Kobiet w Balonach na Ogrzane Powietrze.

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

Nieraz gapiostwo skutkuje niespodziankami, a mianowicie znaczki dla listów poleconych przykleiłem, ale nie zaznaczyłem i nie poprosiłem o nalepki polecenia i bardzo dziękuję mojemu przyjacielowi Adamowi, że wspomógł mnie przesyłką poleconą.

 

23

 

24