Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

Również i wielkie podziękowania dla Pań: Urszuli Dobrzańskiej oraz Moniki Świetlickiej i nie tylko za pozdrowienia i autografy na kartce, z których jestem wyjątkowo dumny, gdyż prawie cała odpowiedzialność spada na osoby, które bezpośrednio opracowują przesyłki dla lotu balonowego oraz je odwrotnie do ich właścicieli odsyłają a to jest wielka praca, ale spełniają jeszcze prośby wielu aerofilatelistów, gdyż każdy o coś tam prosi, a to o kartkę, a to w którym miejscu postawić stempel, a to gdzie umieścić nalepkę „R” listu poleconego i wiele innych spraw, które Panie spełniają.

 

19

 

20

 

21

 

Postanowiłem i ja upamiętnić 100-lecie Odzyskania Niepodległości wpisując w koperty ważniejsze wydarzenie, które zaistniały w tym okresie w baloniarstwie. A więc zwycięstwa Polaków w bardzo prestiżowych zawodach balonowych czyli w Gordon Bennett oraz Lot do stratosfery w 1938 roku, który to dokładnie mam opisany na niniejszej stronie internetowej, a widnieje pod tym właśnie hasłem w menu witryny. Oczywiście wszystkie zwycięstwa naszych zawodników wraz z przewiezioną pocztą balonową, również na niniejszej stronie są opisane.

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29