Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

Z wielką przyjemnością opisuję kolejną leszczyńską pocztę balonową z okazji 470. ROCZNICY  NADANIA  LESZNU  PRAW  MIEJSKICH. Pomimo iż jeszcze nie byłem w Lesznie jednak niektóre sprawy są mi bardzo bliskie z racji już długiej współpracy. Mam tam kilku kolegów i wszystkich serdecznie pozdrawiam.

 
Panie Lechu, są w życiu sytuacje, których nie możemy przewidzieć ani im zapobiec, ani im tez się przeciwstawić. Pan się trzyma i w żadnym wypadku proszę nie rezygnować z organizacji poczt specjalnych ani nie przekazywać pałeczki, a takie słuchy już do mnie doszły, ale myślę, że to są słuchy nieprawdziwe, zwłaszcza, że zauważyłem, iż już od kilku lat przychylność Urzędu Miasta Leszna do organizacji poczt specjalnych jest bardzo duża, co widać nawet na poniższej fotografii.

 
Wielkie ukłony dla Pana Prezydenta i bardzo proszę przy uchwalaniu przyszłorocznego budżetu uwzględnić szczególnie finansową organizację Poczty Balonowej. Bo jednak przy opisywaniu różnych poczt balonowych i po rozmowie z jej organizatorami jest jeden wniosek, że bez dobrej współpracy z Urzędami Miast, trochę te poczty balonowe byłyby marne.

 

1 

 

Od lewej: Tadeusz Nawrocki - członek załogi, Łukasz Borowiak - PREZYDENT MIASTA LESZNA, Lech Woźny - prezes Koła PZF w Lesznie, Ewa Kożuchowska - Naczelnik Poczty Polskiej Leszno 1, członkowie Koła PZF: Kazimierz Kucharzak, Tadeusz Posikata, Andrzej Kujawski, Andrzej Sośniak z żoną Krystyną.


I tak sobie myślę przeglądając te wszystkie zdjęcia, że człowiek zna już na pamięć wszystkie twarze i nazwiska osób zajmujących się organizacją poczt specjalnych, że chyba nadszedł czas, by osobiście jadąc z obsługą za balonem porobić zdjęcia z w czasie trwania lotu z pocztą balonową, czy w czasie lądownia balonu.


Organizatorami „Poczty Balonowej” byli: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie  w Lesznie, Urząd Miasta Leszna, Leszczyński Klub Balonowy, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu i Urząd Pocztowy nr 1 w Lesznie.


Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Filatelistyki w dniu 22 marca 2017 roku.


Do przewozu „Pocztą Balonowej” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.


Łącznie do przewozu balonem przygotowano 564 przesyłki.
Przesyłek poleconych było  40 szt. w tym:
przesyłek krajowych priorytetowych  3 szt,
przesyłek krajowych ekonomicznych 37 szt.


Przesyłek nierejestrowanych było  524 szt. w tym:
przesyłek krajowych  524 szt.:
 z czego: priorytetowych 21 szt,
           ekonomicznych 462 szt.
przesyłek zagranicznych 41 szt.:
z czego: priorytetowych 24 szt.,
             ekonomicznych 17 szt.


Przesyłki zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „470. ROCZNICA NADANIA LESZNU PRAW MIEJSKICH, 29.04.2017 LESZNO 1”. Autorem projektu datownika okolicznościowego jest Sławomir Tomków.  Listy polecone zostały dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.


Po opracowaniu wszystkich przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą Naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionej osobie - członkowi załogi balonu Tadeuszowi Nawrockiemu.

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 


 

 

 

Start balonu z terenu Stadionu Żużlowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie o nazwie „LESZNO SP-BPE”  nastąpił o godzinie 18.24 z załogą w składzie: pilot Bogdan Prawicki,  członek załogi Tadeusz Nawrocki.

 

Podczas odprawy poczty obecni byli: Prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak Przedstawiciele Koła PZF w Lesznie z jego prezesem Lechem Woźnym, pracownicy Poczty Polskiej S.A. z Urzędu Pocztowego  Leszno 1 i Regionu Sieci Sekcja Koordynacji Sprzedaży w Lesznie.

 

Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu balonu o godz. 19.05  w okolicach Kąkolewa został przekazany przez upoważnionego członka załogi Tadeusza Nawrockiego do najbliższej miejsca lądowania balonu czynnej placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 63-800 Gostyń Poznański.

 

13

 

14

 

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem Gostyń Poznański 1, 29.04.2017 i z inicjałami CR między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: ”POCZTA BALONOWA, Przewieziono balonem „LESZNO SP-BPE” pilot Bogdan Prawicki, członek załogi Tadeusz Nawrocki”.

 

15

 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez  PZF Koło Miejskie w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:  


1. MójZNACZEK- znak opłaty pocztowej w arkuszu 9 znaczkowym z wizerunkiem Ratusza oraz wieży Kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja, który w 2013 roku otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.

 

16

 

2. Karnety specjalne :
- format 3xC5 ze znaczkiem, kartką pocztową beznominałową oraz kopertą beznominałową  - 470. ROCZNICA NADANIA LESZNU PRAW MIEJSKICH, nakład 30 szt.
- format 2xA4 z arkuszem wydawniczym „Spersonalizowany znak opłaty pocztowej”, nakład 30 szt.


Projekty karnetów wykonał Lech Woźny, druk i opracowanie graficznie ZUHP LIBRA, Agata Borowiec.

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

3. Okolicznościowa kartka pocztowa bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej wydana w nakładzie 500 sztuk. Projekt kartki przygotowali Ryszard Sobkowiak i Lech Woźny, opracowanie graficzne Sławomir Tomków.

 

23

 

Nadruk na drugiej stronie kartki.

 

24

 

4. Okolicznościowe koperty bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej wydane  w nakładzie 250 szt. Projekt koperty przygotowali Ryszard Sobkowiak i Lech Woźny, opracowanie graficzne Sławomir Tomków.

 

25

 


 

 

 

Również z okazji 470. ROCZNICY  NADANIA  LESZNU  PRAW  MIEJSKICH został wydany 4-stronicowy folder z przywilejem lokacyjnym miasta oraz jego tłumaczeniem.

 

26

 

27

 

28

 

29

 

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: asystent UP Leszno 1: Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, Andrzej Kujawski i Sławomir Tomków oraz Naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

Może walor nie jest związany z pocztą balonową ale jako kontynuacja tematu nadania Lesznu praw miejskich zawartym na stemplu okolicznościowym jest ciekawą pozycją.

 

35