Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

Z wielką przyjemnością opisuję kolejną leszczyńską pocztę balonową z okazji 470. ROCZNICY  NADANIA  LESZNU  PRAW  MIEJSKICH. Pomimo iż jeszcze nie byłem w Lesznie jednak niektóre sprawy są mi bardzo bliskie z racji już długiej współpracy. Mam tam kilku kolegów i wszystkich serdecznie pozdrawiam.

 
Panie Lechu, są w życiu sytuacje, których nie możemy przewidzieć ani im zapobiec, ani im tez się przeciwstawić. Pan się trzyma i w żadnym wypadku proszę nie rezygnować z organizacji poczt specjalnych ani nie przekazywać pałeczki, a takie słuchy już do mnie doszły, ale myślę, że to są słuchy nieprawdziwe, zwłaszcza, że zauważyłem, iż już od kilku lat przychylność Urzędu Miasta Leszna do organizacji poczt specjalnych jest bardzo duża, co widać nawet na poniższej fotografii.

 
Wielkie ukłony dla Pana Prezydenta i bardzo proszę przy uchwalaniu przyszłorocznego budżetu uwzględnić szczególnie finansową organizację Poczty Balonowej. Bo jednak przy opisywaniu różnych poczt balonowych i po rozmowie z jej organizatorami jest jeden wniosek, że bez dobrej współpracy z Urzędami Miast, trochę te poczty balonowe byłyby marne.

 

1 

 

Od lewej: Tadeusz Nawrocki - członek załogi, Łukasz Borowiak - PREZYDENT MIASTA LESZNA, Lech Woźny - prezes Koła PZF w Lesznie, Ewa Kożuchowska - Naczelnik Poczty Polskiej Leszno 1, członkowie Koła PZF: Kazimierz Kucharzak, Tadeusz Posikata, Andrzej Kujawski, Andrzej Sośniak z żoną Krystyną.


I tak sobie myślę przeglądając te wszystkie zdjęcia, że człowiek zna już na pamięć wszystkie twarze i nazwiska osób zajmujących się organizacją poczt specjalnych, że chyba nadszedł czas, by osobiście jadąc z obsługą za balonem porobić zdjęcia z w czasie trwania lotu z pocztą balonową, czy w czasie lądownia balonu.


Organizatorami „Poczty Balonowej” byli: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie  w Lesznie, Urząd Miasta Leszna, Leszczyński Klub Balonowy, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu i Urząd Pocztowy nr 1 w Lesznie.


Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Filatelistyki w dniu 22 marca 2017 roku.


Do przewozu „Pocztą Balonowej” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.


Łącznie do przewozu balonem przygotowano 564 przesyłki.
Przesyłek poleconych było  40 szt. w tym:
przesyłek krajowych priorytetowych  3 szt,
przesyłek krajowych ekonomicznych 37 szt.


Przesyłek nierejestrowanych było  524 szt. w tym:
przesyłek krajowych  524 szt.:
 z czego: priorytetowych 21 szt,
           ekonomicznych 462 szt.
przesyłek zagranicznych 41 szt.:
z czego: priorytetowych 24 szt.,
             ekonomicznych 17 szt.


Przesyłki zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „470. ROCZNICA NADANIA LESZNU PRAW MIEJSKICH, 29.04.2017 LESZNO 1”. Autorem projektu datownika okolicznościowego jest Sławomir Tomków.  Listy polecone zostały dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.


Po opracowaniu wszystkich przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą Naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionej osobie - członkowi załogi balonu Tadeuszowi Nawrockiemu.

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12