Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

Zanim przedstawię opis i zdjęcia z Misji BALLOON-SCI-ART-GALLERY chciałbym zaznaczyć, że tekst opracowałem na podstawie opisu tegoż projektu za zgodą Pana dr Marka Ostrowskiego głównego organizatora tej Misji. Bezpośrednie odniesienie do strony projektu https://balloon-sci-art-gallery.pl/pl/

 

Jest to pierwsza w historii bezpośrednia, ciągła i prowadzona na żywo relacja z przebiegu całej trasy balonowej. Bo czegoś takiego do tej pory nie było. Zdjęcia również starałem się pokazać w artykule chronologicznie, od momentu startu do ladowania balonu. 

 

Pole Mokotowskie dzisiaj to jeden z najważniejszych ogólnodostępnych, centralnie położonych, rekreacyjnych parków Warszawy - Warszawski Central Park, dlatego też misja BALLOON SCI-ART GALLERY rozpoczyna się na stadionie, aby uhonorować tradycje polskiego lotnictwa i 111 rocznicę pierwszych zawodów Gordon Bennetta. Nieprzypadkowo jeden z balonów MisjiB lecących nad miastem pilotuje Bazyli Dawidziuk - dwukrotny uczestnik tych prestiżowych Mistrzostw Świata w lotach na dystans Gordon Bennetta. W 2015 roku razem z pilotem Krzysztofem Zapartem ustanowił rekord Polski w długości lotu 1971km i czasu lotu 69h4 min nie pobity od 1938 r. do czasu kiedy Krzysztof Zapart w USA na polskim balonie pobił na długo rekordową odległość osiągając 3526,06 km tj odległość Warszawa - Kuweit.


Misja BALLOON SCI-ART GALLERY jest dedykowana tym, którzy starają się pokonywać bariery, by wznieść się wyżej – ponad standard, ponad przeciętność, ponad Ziemię. Z okazji 20-lecia naukowo-obywatelskiego autorskiego Projektu Warszawa, 10-lecia Akademii Wiedzy o Mieście (AWoM), 10-lecia Varsavianistyki, a także wplatając się w jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego oraz 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej oraz 110-lecia Akademii Sztuk Pięknych, odbył się specjalny jednorazowy przelot czterech balonów w locie zespołowym nad aglomeracją Warszawy. Miał on być planowany na rok 2016, ale termin startu i lotu balonów cały czas przesuwały się – wiatry cały czas wiały nie tak jak potrzeba. Ten lot to jedno z największych wyzwań – tak rygorystycznych warunków nie ma nawet podczas zawodów balonowych, a do tego dochodzi przelot nad Warszawą. Ale udało się.


Co prawda głównym celem przelotu to cel badawczy, jednak dla mnie osobiście priorytetem w tych lotach był przelot balonu z pocztą balonową. I to właśnie w balonie SP –BRB miało miejsce w dniu 17.10. 2017 roku. Balon pilotowany przez Romana Bauta - pilota, mechanika i instruktora, wicemistrza Polski 2015 roku, z załogą: dr Marek Ostrowski - szef misji, autor projektu i zdjęć przesyłanych na Ziemię z powietrza, autor wykładu akademickiego i lekcji on-line z powietrza oraz Michał Ostrowski - inżynier odpowiedzialny za ciągłość transmisji na żywo przewiózł te przesyłki w ilości 485 ekonomicznych, 5 poleconych krajowych i 11 ekonomicznych zagranicznych.

 

Pani Naczelnik Marzanna Czerniec-Zielińska została powiadomiona na kilka godzin przed startem o możliwości lotu balonów w godzinach popołudniowych, ale ostateczne potwierdzenie nastąpiło dopiero godzinę przed wzniesieniem się w powietrze. Zabrała ze sobą przesyłki i przybyła na miejsce startu przekazując worek z przesyłkami Panu dr Markowi Ostrowskiemu, któremu w życiu po drodze chyba jest z baloniarstwem. W 2003 roku na stulecie lotnictwa główny twórca 20 sesji tematycznych panoramy Warszawy Pan Marek Ostrowski zorganizował serię wykładów akademickich na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego oraz start dwóch balonów z okazji tej uroczystości. Zaplanowany lot z dziedzińca Uniwersytetu został przełożony z godzin rannych na godziny popołudniowe i odbył się na północ od Warszawy w rejonie Nasielska. Pogoda była wyjątkowo niekorzystna do lotów balonowych. Niestety północny wiatr wyniósłby balon akurat na kierunek lotniska Okęcie, co uniemożliwiło bezpośredni start balonów z tego miejsca. Dokładnie to przedsięwzięcie opisałem w artykule http://epopejabalonowa.pl/millenium/2003-rok/100-lecie-lotnictwa ze względu na przewiezioną wówczas pocztę balonową. Pan Marek Ostrowski był również organizatorem pierwszego zespołowego przelotu balonów nad Tatrami w październiku 2003 r. A myślę, że niech ta passa Panu Markowi pozostanie na nową przygodę z baloniarstwem.


Trochę więcej o autorze misji. Za projekt i jego realizację odpowiada merytorycznie i organizacyjnie twórca projektu – Marek Ostrowski.


Ma duże doświadczenie w każdym z zakresów obejmujących projekt. Od 40 lat zajmuje się profesjonalnie fotografią lotniczą - wykonał m.in. największy cywilny zbiór zdjęć lotniczych Warszawy i Polski. Jest autorem nagradzanych unikatowych naukowo-artystycznych opracowań albumowych m.in. Emocje Odkryć oraz serii albumowych zdjęć lotniczych: Polska z lotu orła (Gea-znaczy Ziemia i Opus Hominis) oraz Tryptyk Warszawski (Spojrzenie Warsa, Oblicze Sawy i Pokolenie Varsovia.pl). Autor wielkich plenerowych wystaw wielkoformatowych zdjęć lotniczych pokazywanych w kraju, a przez placówki dyplomatyczne również poza granicami. Z doświadczeń balonowych: był inicjatorem, organizatorem i uczestnikiem m.in. startu balonu z dziedzińca Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 r. oraz wyprawy balonowej nad Tatrami w 2007 r. i innych. Pomysłodawca i uczestnik wyprawy tratwą na 600 km (w tym niedostępnym – granicznym) odcinku rzeki Bug.


Wykładowca akademicki, prowadzi m.in. jeden z najliczniejszych wykładów na warszawskich uczelniach – stworzoną przez niego Varsavianistykę, na którą uczęszcza rokrocznie przeciętnie 600-800 studentów warszawskich uczelni. Jest twórcą projektu naukowo-obywatelskiego: Projekt Warszawa oraz Akademia Wiedzy o Mieście. Twórca koncepcji informacji obrazowej jako zjawiska przyrodniczego kształtującego ewolucję człowieka. Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski za działalność naukowo-dydaktyczną, tworzenie i promowanie nowoczesnych metod badawczych.


Lot nad Warszawą w ramach projektu BALLOON-SCI-ART-GALLERY to był pierwszy w historii  przelot balonów na ciepłe powietrze nad Warszawą, nad samym jej centrum.


To również jednocześnie pierwszy w historii projekt naukowo-edukacyjny połączony nie tylko z bezpośrednią merytoryczną transmisją obrazów na Ziemię, ale równoczesnym odbiorem lekcji on-line przez uczniów szkół podstawowych i średnich wielu szkół i placówek oświatowych i kulturalnych Warszawy, terenu Polski i podobnych ośrodków na kilku kontynentach. Relację z powietrza mogła też odbierać – jako wykład akademicki - kilkuset osobowa grupa studentów Varsavianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. I oczywiście liczne grono osób ciekawych świata.


W konsekwencji narodził się nowy format edukacji - prowadzonej na żywo, interdyscyplinarnej, z niedostępnej na co dzień perspektywy. Relacja obrazowa z powietrza prowadzona była z pokładu balonu zajmującego się obserwacjami i badaniem Ziemi. Wyniki drugiego zespołu badawczego zajmującego się badaniem atmosfery zostały zebrane i po analizie zostaną w niedługim czasie przedstawione podczas konferencji na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Lot przyniósł wiele doświadczeń - badana była techniczna i organizacyjna sprawność transmisji obrazów, interdyscyplinarność i potencjał tematów prac badawczych, jak również możliwości społecznego odbioru i percepcji. Wiosną 2018 r. wykorzystując doświadczenia z tegorocznego lotu, Pan Marek Ostrowski zobowiązał się zrobić kolejny lot nad Warszawą uzupełniając obecne materiały naukowe i edukacyjne o nowe cechy środowiskowe miasta pełnego zieleni. Oby to również było z pocztą balonową.


O godzinie 16,01 wzniósł się pierwszy balon w powietrze. Załogi czterech balonów biorących udział w misji były następujące:


Balon SP-BRB : Zespół Obserwacji I Badania Powierzchni Ziemi
dr Marek Ostrowski - szef misji, autor projektu i zdjęć przesyłanych na Ziemie z powietrza, autor wykładu akademickiego i lekcji on-line z powietrza
Michał Ostrowski - inżynier odpowiedzialny za ciągłość transmisji na żywo
Roman Bauta - pilot, mechanik i instruktor, wicemistrz Polski 2015

Balon SP-BSM : Zespół Badania Atmosfery
Michał Chiliński - rejestracja danych (zawiesiny i aerozole, badania spektralne)
Bohdan Paterczyk - rejestracja danych (zawiesiny i aerozole, cząsteczki biologiczne i fizyczne)
Sławomir Chudzik - pilot balonu

Balon SP-BER : Zespół Obrazowania Przestrzeni I Edukacji
Agnieszka Dąbrowska - doktorantka Wydz. Chemii UW, Varsavianistyka, obrazowa analiza i dokumentacja przestrzeni
Gabriela Komorowska - uczennica gimnazjum
Jakub Bauta - pilot, mistrz Polski 2016


Balon SP-BSD : Zespół Historii i Światowych Tradycji Zawodów Balonowych Na Polu Mokotowskim
Bazyli Dawidziuk - pilot (Mistrz Polski 2014 i wielokrotny członek kadry narodowej pilotów balonowych. Dwukrotny uczestnik prestiżowych zawodów Mistrzostw Świata w lotach na dystans Gordon Bennetta. W 2015 roku razem z pilotem Krzysztofem Zapartem ustanowił rekord Polski w długości lotu 1971 km i czasie lotu 69h 4min nie pobity od 1938r.
Monika Czarnecka - studentka Varsavianistyki.


I tak to wyglądało przed startem, a zgodnie z opisem od pierwszego balonu od lewej strony.

 

1

 

Chcę również pokazać znaki rejestracyjne wszystkich balonów, by nie było jakichkolwiek wątpliwości, jakie balony leciały.

 

2

 

3

 

4

 

Przygotowania balonów do startu tak wyglądały:

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13a

 

14