Menu Content/Inhalt

Spis treści

"Poczta Balonowa" z okazji Jubileuszu ZST w Lesznie

 

W dniu 2 pażdziernika 2015 roku w Lesznie zorganizowana została "Poczta Balonowa' z okazji Jubileuszu 50 Lat Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie.
Wielkie słowa uznania i myślę nie tylko ode mnie ale i od innych aerofilatelistów zbierajacych poczty balonowe za wielkie zaangażowanie prawie rok rocznie w organizacji tych poczt. Chyba nie bez kozery,  mój artykuł z pocztą balonową w 2011 roku zatytułowałem "Niezawodne Leszno".
Wieloletnie zaangażowanie osób, prawie niezmiennych, dają wspaniałe odzwierciedlenie w walorach filatelistycznych czy stemplach okolicznościowych. I osoby te staram się wyróżniać zbierając ich podpisy czy autografy i od pewnego czasu daje mi to satysfakcję. Inni zbierają autografy celebrytów a ja autografy ludzi pracy zaangażowanych w realizowanie poczty specjalnej. A nie jest to łatwa sprawa zorganizowanie takiej poczty.
Ponadto cieszy fakt, że autografy tych osób zostają przewiezione balonem. Poniżej autografy moich "leszczyńskich cebebrytów".
Państwo: Lech Woźny, Tadeusz Posikata, Sławomir Tomków, Katarzyna Henczak, Ewa Kożuchowska.

 

1

 

2

 

Organizacji poczty balonowej na płycie stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie towarzyszyli m.in: pilot szybowcowy Józef Młocek, Naczelnik Poczty Leszno 1 Ewa Kożuchowska, Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Szczot, skarbnik Koła PZF w Lesznie Tadeusz Posikata. Liczni przybyli nauczyciele ZST w Lesznie.

 

3

 

Na szczególną uwagę zasługuje postać Pana Lecha Woźnego głównego "sprawcę" wszelkich poczt specjalnych w Lesznie. Myślę, że kilka słów z bardzo bogatego życiorysu można wyodrębnić.
Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za prace zawodową i działalność społeczną min,: Brązowym, srebrnym i złotym krzyżem zasługi,
Brązową, srebrną i złotą odznaką Polskiego Związku Filatelistów,/ organizacja licznych wystaw i pokazów filatelistycznych, opracowywanie zbiorów oraz projekty kart , kopert pocztowych  i znaczków pocztowych związanych z historią m. Leszna oraz odbywającymi się ważnymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi w regionie.
Złoty medal za zbiór Zarys Historii Poczty w Lesznie na XXI Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Warszawie 2014 r.
Ponadto czołowy zawodnik kraju w BADMINTONIE w latach 1963-1973.: dwukrotnie mistrz
Polski w grze podwójnej, 2 razy drugi  wicemistrz w grze pojedynczej , 3 miejsce na turnieju Asów w Warszawie 1965 r.
Członek  i działacz Polskiego Związku Filatelistów (od 1986 wiceprezes a od 2010  prezes Koła PZF w Lesznie, w latach 1997 do 2014 czł. Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu).
A szczególnie zaangażowany w tę pocztę balonową, gdyż był wychowankiem Zespołu Szkół Techniczych a później prawie 25 lat jej wykładowcą.


Redaktor TV Leszno Pani Aneta Tomczyk rozmawia przed startem balunu z "Pocztą Balonową" z Panem Lechem Woźny.

 

3a

 

Organizatorami “Poczty Balonowej” byli: Biuro Marketingu i Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1, Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie, Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie i Leszczyński Klub Balonowy w Lesznie.
Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 19 czerwca 2015 roku.
Do przewozu “Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
Łącznie do przewozu balonem przygotowano 529 przesyłek w tym:
Przesyłek poleconych 52 sztuki, z czego:
przesyłek krajowych priorytetowych były 4 sztuki,
przesyłek krajowych ekonomicznych 47 sztuk,
Przesyłek zwykłych 477 sztuk, z czego:
przesyłek krajowych było 448 sztuk,
w tym priorytetowych 49 sztuk, ekonomicznych 397 sztuk;
Przesyłek zagranicznych priorytetowych było 31 sztuk. Przesyłki pocztowe zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: “50 Lat Zespołu Szkół Technicznych im. 55 POZNAŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY 1965-2015   02.10.2015 LESZNO 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia “R”.
Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu członkowi załogi balonu Lechowi Woźnemu Prezesowi Koła PZF w Lesznie celem przewiezienia ich Pocztą Balonową.

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 


 

 

 

Załoga balonu MRÓZ przygotowuje balon do startu - EWA PRAWICKA MISTRZYNI EUROPY 2015 r. dba o szczegóły.

 

10

 

11

 

Załoga gotowa do startu. Z kamerą redaktor TV Leszno Rafał Domagała.


I tu jestem winien państwu wyjaśnienie: jak wynika z otrzymanych materiałów i zdjęć balonem którym przewieziono pocztę był balon SP-BCM Mróz, zaś pilotem balonu był Zbigniew Jagodzik. Podanie nazwy balonu i nazwiska pilota na parę miesięcy przed lotem (jak wcześniej pisałem Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 19 czerwca 2015 roku.), wydaje się być niewłaściwe. Stosuje to bardzo dużo organizatorów. Los lubi "płatać figle". Problem by nie zaistniał, gdyby każdy balon miał swój "stempel pokładowy" jak statki nawodne. Ta zasada jest praktykowana przez baloniarzy na zachodzie.


Zastanawiałem się jak sprostować te nieścisłości na przesyłkach i w tym właśnie momencie otrzymałem od mojego sympatycznego Kolegi Adama Głowacza z Zabrza e-list z informacją by na odwrocie przesyłki zastosować taką nalepkę:

 

12

 

13

 

14

 

15

 

Start balonu “Mróz” nastąpił z płyty stadionu im. Alfreda Smoczka w Lesznie o godzinie 17,10.

 

16

 

Przy bardzo słonecznej i bezwietrznej pogodzie lot balonu odbył się nad miastem Leszno.

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

Po wylądowaniu balonu o godzinie 17,50 ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego członka załogi Lecha Woźnego do najbliższej miejsca lądowania balonu czynnej placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 64-110 Leszno 2.
W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem “Leszno 2  02.10.2015” i inicjałami DJ między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: “PRZEWIEZIONO BALONEM Mróz SP-BWP pilot Bogdan Prawicki, członek załogi Lech Woźny”.

 

22

 

23

 


 

 

 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Pocztę Polską S.A.:
Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 500 szt. oraz okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 1500 szt.
Projekt koperty i kartki opracował były nauczyciel ZST Tadeusz Mizuro, a datownika okolicznościowego Sławomir Tomków (absolwent ZST).

 

34

 

24

 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie w formie cegiełek na rzecz statutowej działalności stowarzyszenia zaprojektował były nauczyciel ZST Tadeusz Mizuro:
MójZnaczek – znak opłaty pocztowej, niebędący znaczkiem pocztowym, służącym do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej świadczonej przez Pocztę Polska S.A. zawierający informacje umożliwiające identyfikację operatora pocztowego oraz informację o wysokości opłaty za usługę pocztową wyrażoną w formie masy i kategorii przesyłki pocztowej oraz nadrukowany projekt graficzny, którym był budynek szkoły – wydany w 101 arkuszach po 9 sztuk każdy.
Karnet okolicznościowy zawierający jeden znaczek opłaty pocztowej “MójZnaczek” oraz kartkę i kopertę beznominałową.

Znaczek nakleiłem na kartce – widokówce wydanej w 1976 roku, którą udało mi się zakupić, a która to była inspiracją do wydania koperty i kartki beznominałowej.

 

25

 

26

 

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.
Na specjalnie zorganizowanym przez UP Leszno stoisku filatelistycznym w dniu 2 października 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Technicznych ul. G. Narutowicza 74a w Lesznie można było uzyskać odcisk datownika okolicznościowego o treści: “50 Lat Zespołu Szkół Technicznych im. 55 POZNAŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY 1965-2015   02.10.2015 LESZNO 1” oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną.
Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty Polskiej S.A. Urzędu Pocztowego Leszno 1: Katarzyna Henczak i Justyna Sobkowiak przy udziale Sławomira Tomków pracownika Regionu Sieci Sekcji Sprzedaży i Sieci w Lesznie.

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33