Menu Content/Inhalt

Spis treści

Balonowy Turniej Polski to cykl konkursów lotniczych, między innymi i Turniej Polski o Puchar Franciszka Janika, rozgrywany nad wybranymi miastami w Polsce. Jest imprezą zamkniętą , adresowaną wyłącznie do pilotów zawodowych. Ma wyłonić najlepszego aeronautę w precyzyjnym prowadzeniu balonu do celu. Aspiracją organizatora, jest połączenie konkursu lotniczego z widowiskiem i zabawą. Dlatego, obok rywalizacji sportowej, najważniejszym jest prezentacja kunsztu pilotażu wobec szerokiej publiczności. Konkurencje przeprowadzane są w taki sposób, aby balony były widoczne nad miastem, a osobną atrakcją mają być statyczne pokazy naziemne i wspólna zabawa z mieszkańcami.


Balonowy Turniej Polski o Puchar Franciszka Janika wygrał Filip Orłowski z Mościckiego Klubu Balonowego.


Poniżej zdjęcie z Balonowego Turnieju Polski - na zdjeciu "piloci" od lewej Tomasz Migurski, Leszek Mańkowski, Krzysztof Kocot, Paweł Orłowski, Filip Orłowski, Paweł Grzebyk.

 

18a

Ciekawym elementem w turnieju jest szachownica. To logo cyklu Turniejów. Używany też jest jako wyróżnik Mościckiego Klubu Balonowego. W szachownicę wpisany jest widok wierzchołka balonu na ogrzane powietrze widziany od środka. Pan Krzysztof Rękas jest autorem tego znaku.

18b

W dniach trwania uroczystości jak wspominałem wcześniej było bardzo dużo różnych imprez.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Kilka słów trzeba tu poświęcić prof. Janikowi, wszak zawody balonowe były poświęcone jego pamięci.


Człowiek uskrzydlony


Profesor Franciszek Janik – człowiek uskrzydlony, który całe swoje życie poświęcił lotnictwu. Pilot sportowy, wojskowy, szybowcowy, balonowy, skoczek spadochronowy, naukowiec, profesor Politechniki Warszawskiej, mechanik, konstruktor samolotów, budowniczy tunelu aerodynamicznego. Żył w latach 1900-1975. Pochodził z podgorlickiej Mszanki. Znany i ceniony w Polsce i na świecie, u nas niestety zapomniany... Zarząd Powiatu Gorlickiego oraz Starostwo Powiatowe w Gorlicach postanowili przypomnieć i uhonorować tę wybitną postać w 100. rocznicę Bitwy Gorlickiej. Ufundowano i uroczyście odsłonięto popiersie prof. Franciszka Janika, które znajduje się na dziedzińcu przed powiatową jednostką organizacyjną - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Nadano jego imię nowoczesnej sali audiowizualnej w Centrum. Przybliżono dokonania profesora Janika specjalnym wykładem  ph. „Franciszek Janik – zapomniana gwiazda polskiego sportu balonowego”, wygłoszonym przez dr. Zbigniewa Moszumańskiego z Warszawy podczas konferencji naukowej w kasztelu w Szymbarku.

Odsłonięcia popiersia prof. Franciszka Janika, wykonanego przez Zdzisława Tohla, dokonali: starosta Karol Górski, dyrektor CKPiU Adam Tarsa oraz Józef Marynowski, przyjaciel prof. Janika, były dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszance.

Zwracając sie do zebranych gości starosta Karol Górski podkreślił, że upamiętnienie postaci wielkiego naukowca i światowej sławy lotnika prof. Franciszka Janika w formie popiersia przed Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego jest ze wszech miar uzasadnione, bo tutaj kształci się młodzież w zawodach technicznych i prof. Janik może być dla nich wzorem do naśladowania. Okolicznościową laudację wygłosił Krzysztof Mikruta, koordynator zespołu ds. promocji i informacji gorlickiego starostwa, a zarazem główny inicjator przywrócenia pamięci o tym wielkim rodaku. Mówił m.in. „Lotnicza pasja Franciszka Janika zaczęła się w dzieciństwie. Jako czternastolatek, w 1914 roku, zobaczył nad swoją wsią lecące samoloty austriackie „Albatrosy” i poszedł ich śladem z Mszanki do Bobowej, żeby przyjrzeć się im z bliska, a nawet je dotknąć. A potem przeszedł kilkanaście kilometrów do Szymbarku, żeby zobaczyć wojskowy balon obserwacyjny...” Franciszek Janik ukończył studia na Politechnice Lwowskiej. Należał do nielicznych lotników wszechstronnych. Był pierwszym cywilnym pilotem balonowym wyszkolonym w Polsce i zwycięzcą zawodów o Puchar Gordon-Bennetta. W czasie II wojny światowej był współorganizatorem batalionu oficerów lotnictwa polskiego w Lyonie, gdzie wykładał budowę płatowców i aerodynamikę. Pracował, jako szef kontroli technicznej wytwórni samolotów Tureckiej Ligi Lotniczej THK w Ankarze. Po wojnie podjął pracę w Instytucie Lotnictwa i na Politechnice Warszawskiej, gdzie wykładał teorię lotnictwa, konstruował i dokonywał ekspertyz lotniczych. Opublikował dziesiątki prac naukowych, książek, podręczników i skryptów. Nie sława i rozgłos – mawiał profesor Janik – lecz użyteczny wkład pracy niosącej postęp jest tym, co może każdy obywatel ofiarować Polsce, a człowiek uskrzydlony – lotnictwu.” Pod popiersiem prof. Franciszka Janika złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów.

46